il senior-1Každý golfista by se měl snažit hrát tak rychle, aby nebrzdil hru svého flightu a tím i všech následujících. Jenže s přibývajícím věkem se často postupně zpomaluje i náš pohyb po hřišti, protože prostě chodíme pomaleji než ve dvaceti. Mohli bychom tak snadno nabýt dojmu, že právě pomalejší chůze je hlavní příčinou pomalé hry. Je tomu ale opravdu tak?

Jaký má vliv svižnost chůze na rychlost hry?
Pro pravověrné matematiky je nutno hned na začátku prohlásit, že se zde nepokouším o přesný výpočet, protože je naprosto zřejmé, že se k němu nelze dobrat pro velký počet proměnných nebo neznámých veličin. Pro zjištění, jak velký vliv má rychlost naší chůze na rychlost naší hry, však i tento velmi nepřesný propočet postačí.
Když se vlivem rychlosti chůze na celkovou rychlost hry začneme opravdu zabývat, dospějeme brzy k pozoruhodnému závěru. Pokud dobře zvládneme „golfovou logistiku", tedy organizaci a provádění všech ostatních činností, na které při hře spotřebováváme drahocenný čas, ušetříme v součtu tolik vteřin a minut, že rychlost naší chůze nebude hrát zásadní roli. Dokonce budeme hrát často rychleji než golfisté ve věku našich vnoučat.

Jakou vzdálenost obvykle ujdeme za jedno soutěžní kolo
Dráha v kilometrech, jakou urazíme za jedno průměrné soutěžní kolo na osmnáctijamkovém hřišti, je také jen přibližný údaj. Přesto si myslím, že pro náš účel se s ním spokojím, protože z následujícího propočtu je zřejmé, že na celkovou rychlost naší hry nemá tak zásadní vliv, jak by se mohlo zdát.
Dejme tomu, že za jedno soutěžní kolo nachodíme cca 8 km. Rychlou chůzí můžeme ujít 1 km cca za 10 minut, to je 6 km/h, celou rundu tedy obejdeme cca za 1 hodinu a 20 minut. Pomalejší chůzí ujdeme cca za 12 minut, to je cca 5 km/h, všech 18 jamek tedy obejdeme cca za 1 hodinu a 36 minut. Rozdíl činí 16 minut, tedy 960 sekund. Když tedy například zahrajeme kolo za 90 ran, v průměru se pomalejší chůzí opozdíme na každou ránu cca o 11 sekund.
Tento časový údaj uvádím proto, že (vedle chůze) potřebujeme na každou ránu určitý čas na přípravu k úderu a jeho provedení a jde nám o to zjistit, kolik času na tyto činnosti spotřebujeme.

Na co spotřebujeme všechen zbývající čas?
Řekněme, že jedno osmnáctijamkové soutěžní kolo zvládneme obvykle cca za 4,5 hodiny. Když tedy pomalejší chůzí obejdeme celé hřiště za cca 1 hodinu a 36 minut, na co spotřebujeme všechen zbývající čas, tedy 2 hodiny a 54 minut? Celý flight jde obvykle po každé ráně za míči společně a tedy současně, na výjimky z tohoto pravidla proto nemůžeme z tohoto času odečíst žádnou podstatnou část. Pro zjednodušení řekněme, že nám zbývá 150 minut (9 000 sekund).
Když 9 000 sekund vydělíme 90 ranami, vychází nám 100 sekund spotřebovaného času na každou ránu, tedy celá minuta a čtyřicet vteřin. Ano, milí přátelé, tolik času spotřebujeme při průměrně rychlé hře na každou ránu (a to v těch devadesáti ranách jsou započteny i všechny rány na greenech, tedy i doklepnutí z dvaceti centimetrů, které nezabere skoro žádný čas).
Je tedy zřejmé, že zde nacházíme opravdu velký prostor na časové úspory – daleko větší než na chůzi po hřišti. Vyplývá z toho logický závěr, a sice, že zejména v seniorském věku mnohem snáze ušetříme nějaký čas všude jinde než na rychlosti chůze.

Jak být rychlým hráčem v seniorském věku
Když chceme být i v seniorském věku rychlými hráči, samozřejmě se budeme snažit chodit po hřišti přiměřeně svižně. I rychlost chůze hraje nezanedbatelnou roli v konečném účtování spotřebovaného času. Proto se snažíme udržovat přiměřenou fyzickou kondici, abychom byli schopni hřiště obejít v přijatelném tempu. Zásadní možnosti ovlivnění rychlosti hry ale hledejme jinde!
Snažme se ušetřit čas zejména na všech ostatních úkonech, které na hřišti provádíme. Pokud to dokážeme, budeme patřit k nejrychlejším hráčům. Časové rezervy jsou zde obrovské! Když na každé ráně ušetříme jen 15 sekund, nejen úplně eliminujeme svou pomalejší chůzi, ale ještě budeme na každé ráně o několik dalších sekund rychlejší! Dokážeme-li to, budeme opravdu vnímáni jako velmi rychlí hráči!

Na kterých činnostech lze ušetřit nejvíc času
Nejvíc času můžeme ušetřit na všech činnostech, které děláme opakovaně po celou dobu hry. Podstatou golfové logistiky není učit se dělat tyto úkony výrazně rychleji, ale spíše ve vhodný čas a v logickém pořadí.
Obecně lze tvrdit, že všechny úkony, jež potřebujeme udělat při přípravě na ránu a které můžeme stihnout udělat v době, kdy nečinně čekáme, až na nás přijde řada, ušetří v součtu několik drahocenných vteřin na každé ráně. A protože je během hry mnohokrát opakujeme, v celkové bilanci ušetříme opravdu hodně času.
Každý golfista ví, o jaké úkony jde. Na odpališti příprava týčka a míčku, navlečení rukavice, výběr a příprava hole a další obvyklé činnosti, které jsou již součástí naší předúderové rutiny. Důležité je i jejich pořadí, protože nevhodně zvolený sled těchto úkonů přináší občas různé drobné obtíže a tím i zdržení. Například když nejdříve vytáhneme hůl z bagu a teprve potom si navlékáme rukavici, obvykle hůl opřeme o bag a ona nám spadne do mokré trávy. A zdržení je na světě!

Na rychlost hry je třeba se soustředit
Nejvíce různých chyb se všichni dopouštíme nedostatečným soustředěním. Každý zkušenější golfista samozřejmě ví, jak by se měl na hřišti chovat a co dělat, aby nezdržoval hru. Jenže jsme jen lidé, nejsme dokonalí, a pokud se na hru dostatečně nesoustředíme, občas chyby děláme.
Pokud ovšem začneme o rychlosti hry a metodách, jak jí dosáhnout, aktivně přemýšlet a začneme vše uvádět do herní praxe, bude brzy vše jinak! Jakmile zjistíme, kolik výhod nám rychlá hra přináší, začne nás golfová logistika bavit a výsledky se velmi brzo dostaví!

Rychlí hráči se nedostávají při hře pod tlak
Rychlý hráč získává pro sebe jednu podstatnou výhodu – nikdy se při hře nedostává pod tlak, jako je tomu v případě pomalých hráčů. Nikomu nepřidá klid a soustředění, pokud je neustále upozorňován na pomalou hru a je popoháněn nejen spoluhráči z flightu, ale zejména maršálem, který často hrozí i diskvalifikací. I proto se vyplatí pro zrychlení vlastní hry něco aktivně udělat.
Takže, milí seniorští golfisté, pojďme do nové golfové sezony s předsevzetím, že na zrychlení hry cíleně zapracujeme, staneme se rychlými hráči a budeme hrát golf s ještě větším potěšením než dosud!

Převzato z časopisu GOLF 3/2018
Text: Jaroslav Drbohlav; ilustrační foto: Ingram Image


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...