il lekceTaky máte pocit, že u dlouhých ran vám míček často létá, kam se mu zamane? Jednou zatáčí vpravo, jindy vlevo a vy už přestáváte doufat, že se někdy naučíte zahrát rovnou ránu? Pokud patříte k většině amatérských golfistů, kteří s tímto problémem po dlouhá léta zápolí, pak čtěte dál, protože tento článek je určen právě vám!

Jistá „rovná" rána – sen každého golfisty
Známe to všichni moc dobře! Stojíme na odpališti, před sebou širokou fervej a chystáme se zahrát zdánlivě jednoduchou rovnou ránu. Jenže namísto toho, abychom provedli sebevědomý plný švih a spokojeně sledovali zvolenou trajektorii míčku, provádíme jeden cvičný švih za druhým a naše mysl je naplněna obavami, že místo rovné rány zase vyrobíme nechtěnou „zatáčku" a náš míček skončí hluboko v lese.
Jenže pokud je naše hra doprovázena trvalými obavami, že si nejsme jisti směrovou přesností svých ran, namísto radosti a potěšení ze hry si odvážíme z golfu jen zkaženou náladu a zklamání z dosaženého skóre. Je na čase se zamyslet, jak se naučit hrát rovné rány!

Neefektivní klasický způsob výuky
Je pozoruhodné, jak v trenérské práci dlouhodobě přežívají zjevně neefektivní metody výuky některých golfových dovedností. Obvyklý způsob výuky, jak zahrát rovnou ránu, je evidentně neefektivní, protože dlouhodobě nepřináší očekávané výsledky.
Trenér často s žákem stráví spoustu hodin na drajvinku a usilovně se snaží vysvětlit svému svěřenci všechny zásady ideálního golfového švihu, které se ho následně pokouší naučit i prakticky provádět. Jedním z hlavních cílů je naučit hráče kontrolovat směr rány. Praxe ale ukazuje, že u většiny amatérských golfistů to očekávaný výsledný efekt nepřinese. Z toho lze dovodit, že chybu je třeba hledat zejména v metodice výuky, nikoli v žákovi.

Jak se učit hrát rovné rány
Nejefektivnější cesta k rovným ranám vede zdánlivě nelogicky úplně jinudy, než byste čekali! Chcete se naučit hrát rovné rány? Naučte se nejdřív hrát „zatáčky" (draw, fade)! Hned v úvodu je třeba říci, že v golfu existuje celá řada hluboce zakořeněných mýtů a jedním z nich je přesvědčení, že zahrát vědomě „zatáčku" je nesmírně obtížné a že je rozumnější zůstat u rovných ran. Pravdou je ovšem pravý opak!
Zahrát dokonale rovnou ránu je v golfu prakticky nemožné, míček vždycky při odpalu získá alespoň minimální stranovou rotaci, a proto vždy alespoň nepatrně zatáčí ve směru této rotace. Stačí tedy naučit se provést švih tak, aby míček získal rotaci zvoleným směrem a ten pak, k našemu značnému překvapení, začne zatáčet zvoleným směrem a často mnohem výrazněji, než bychom očekávali.

Naučit se zahrát zatáčku doprava i doleva (draw a fade) je relativně snadné a jak rychle se to naučíme, záleží hlavně na schopnosti našeho trenéra vysvětlit nám, jak upravit švih, a samozřejmě i na naší šikovnosti. Podle mých zkušeností se ale průměrně šikovný golfista naučí hrát první zatáčky na drajvinku již v průběhu první hodiny, takže se výuky této dovednosti není třeba vůbec obávat.
Je jistě zřejmé, že tuto dovednost je třeba následně stále zdokonalovat a rozvíjet, protože naučit se dostat pod přiměřenou kontrolu míru zakřivení letu míče a dokázat zahrát zatáčku i na hřišti vyžaduje poctivý trénink.

Proč cesta k rovným ranám vede přes „zatáčky"
Golfový švih je velmi složitý pohyb, při kterém je třeba zkoordinovat činnost všech částí těla a provést vše velmi přesně. Proto i při podrobném a přesném výkladu není v našich silách všechno přesně pochopit a předvést. Už vůbec nejsme schopni jen na základě výkladu provést švih tak dokonale, aby míček letěl vždy rovně.
Proto je mnohem praktičtější jiná cesta. Nejdříve se naučit hrát zatáčku doleva i doprava a pro začátek se spokojit s tím, že míček zatáčí zamýšleným směrem. Vůbec nevadí, že zatím nekontrolujeme míru jeho stáčení, že nám zatáčí jednou víc a podruhé méně. Zatím nám jde jen o to, abychom se naučili takový druh švihu, který vyvolá stranovou rotaci míčku a tím i jeho zatáčení.

Podle mých zkušeností je mnohem jednodušší zvládnout tuto dovednost tréninkem na drajvinku a fungování švihu pochopit spíše pocitově než složitým teoretickým výkladem.
Když zvládneme základy zatáčky vlevo i vpravo, máme skoro vyhráno, protože švih, jenž vede k rovné ráně, leží přesně mezi zatáčkou vlevo a vpravo. Jinými slovy řečeno, když chceme zahrát rovnou ránu, musíme se vyvarovat všech úkonů, které vedou k vyvolání stranové rotace a zakřiveného letu míče.

Nevytvářejte si žádné domněnky a vyzkoušejte to!
Tuto poněkud neobvyklou metodiku výuky hraní rovných ran mám v praxi dobře vyzkoušenou a mohu na základě vlastní zkušenosti prohlásit, že opravdu funguje. Každý, kdo se naučí základy hraní tvarovaných ran, se současně značně zlepší i ve schopnosti zahrát rovnou ránu!
A tak největší překážkou na cestě za rovnou ránou je poněkud paradoxně naše vlastní hlava, přesněji způsob našeho myšlení. Často míváme silnou tendenci přistupovat k čemukoli novému se značnou nedůvěrou a pochybnostmi. Namísto toho, abychom každou novinku bez předsudků nejprve prakticky vyzkoušeli a teprve potom jí hodnotili, vytváříme si předem negativní domněnky typu „to přece nemůže fungovat" a sami se připravíme o příležitost výrazně zlepšit úroveň své hry.

Učit se tvarovat rány je opravdu zábava!
Učit se tvarovat rány je opravdu zábavné a vnese to do vaší hry nový rozměr! Pokud jste se o hraní zatáček dosud nepokoušeli, jistě vás to zaujme a až poprvé dokážete obstřelit strom obloukem zleva i zprava, budete nadšeni!
Snad ani nemusím zdůrazňovat, že trénovat tvarované rány se nám vyplatí nejen proto, abychom se naučili hrát rovné rány. Až se v zatáčkách zdokonalíme tak, abychom si troufli použít je i při soutěžní hře, otevřou se před námi nové možnosti, jak se vyhnout různým překážkám na hřišti jejich obstřelením a ušetříme si tím nejednu zbytečnou ránu navíc!

Převzato z časopisu GOLF
Text: Jaroslav Drbohlav, ilustrační foto: Ingram Image


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...