il pohodaGolf hrají ve světě desítky milionů lidí. Jen poměrně malá část z nich chce v golfu hlavně soutěžit, ať již v profesionálních nebo amatérských kláních, naprostá většina lidí v golfu nachází zejména zábavu, příležitost sejít se s přáteli, užít si zdravého pohybu na čerstvém vzduchu, aniž by cítili potřebu hrát turnaje. Jejich přístup nejlépe vystihuje termín nesoutěžní golf. Obrovská masa nesoutěžních golfistů dělá z golfu miliardový byznys. Je jen na nás, jak s touto informací naložíme!

Pokrok často začíná nalezením nového pohledu
Život je plný paradoxů. Jedním z nich je pojem, který nazýváme „provozní slepota". Když něco děláme dlouho a výsledky jsou uspokojivé, časem nabudeme dojmu, že jsme dosáhli dokonalosti a že není důvod cokoli měnit. Většinou to dojde tak daleko, že jsme na svou domnělou dokonalost i náležitě pyšní a zatvrzele se bráníme jakýmkoli návrhům něco měnit. Jsme postiženi provozní slepotou.
Pak přijde někdo, často paradoxně i nováček v oboru, a protože on provozní slepotou zatížen ještě není, dokáže se podívat na věc z nového úhlu a navrhne nové, mnohem lepší řešení. Co takhle pokusit se o nový pohled na sport obecně, potom na golf a náležitě ho využít k jeho rozvoji?

Nový pohled na sport
Jaký je tradiční a silně zakořeněný pohled na sport? Sport jsme zvyklí vnímat zejména jako činnost, kde se lidé snaží dosáhnout ve vybrané disciplíně co nejlepší výkonnosti a potom mezi sebou závodit, kdo s koho. Časem se sport rozdělil na dvě základní kategorie, sport profesionální a amatérský. Stále ovšem přetrvává představa, že základem profesionálního i amatérského sportu je závodění, že sportovci touží hlavně mezi sebou soutěžit a vítězit. Toto pojetí nejlépe vystihuje termín soutěžní sport.
Jenže s rozvojem lidského poznání stále více začínáme vnímat sport i jinak. Miliony lidí dnes sportují bez jakýchkoli výkonnostních cílů, netouží po medailích a diplomech, ale umírněný sport pojali jako součást aktivního a zdravého životního stylu. Radují se z pohybu v přírodě na čerstvém vzduchu, upevňují si vědomě zdraví a přiměřenou fyzickou kondici, ve sportu nalézají skvělou zábavu a možnost setkávat se s přáteli. Zde je na místě označení nesoutěžní sport.
A tak najednou miliony lidí chodí klusat do lesa, jezdí na výlety na kolech, chodí cvičit do fitcenter a nepotřebují k tomu startovní čísla, medaile ani stupně vítězů. Prostě provozují typický nesoutěžní sport.

Soutěžní a nesoutěžní golf
Jestli je některý sport typickým příkladem, kde v celém světě nesoutěžní pojetí má naprostou převahu, pak je to právě golf! Tisíce golfových hřišť využívají miliony nesoutěžních hráčů. A jsou to právě oni, kdo tato hřiště dobře živí a vytváří miliardové obraty výrobcům golfových potřeb. Jsou to právě miliony nesoutěžních hráčů, kdo vytváří podmínky pro úzkou skupinu profesionálních golfistů, kteří by bez masy nesoutěžních milovníků golfu nemohli existovat.
Nesoutěžní hráči a jejich potřeby proto požívají ve světě golfu zaslouženě velké pozornosti a vážnosti. Golfová hřiště se pro ně snaží vytvářet co nejpříjemnější podmínky pro hru na ryze amatérské úrovni. Cílem je umožnit jim bezproblémovou hru a přátelské prostředí. Hřiště pro nesoutěžní hru jsou vesměs upravena tak, aby hra byla plynulá, nikde například nejsou „pasti na míče" ve formě vysokých rafů nebo hustého křoví, takže je minimalizováno hledání míčků.
Podstatné je, že v tradičních golfových zemích je golf celou společností vnímán zejména jako zábava a příjemná kratochvíle pro každého, jako součást aktivního a zdravého životního stylu. Protože vysoce převažuje zmíněné nesoutěžní pojetí, značná část hráčů si pro svou soukromou potřebu částečně upravuje pravidla hry tak, aby byla jednoduchá, příjemná a nekomplikovaná. Není žádnou výjimkou, že si míček v nevýhodné poloze klidně zvednou, očistí a položí do lepší pozice, to vše se souhlasem všech spoluhráčů, kteří dělají totéž. Hra pak probíhá v přátelské atmosféře a úsměvné pohodě, všem jde hlavně o příjemně strávený čas s přáteli a nikdo netouží nikoho porazit.
Je zřejmé, že tento pohled je poněkud zjednodušený a nemusí nutně pasovat na každého hráče, jsou pochopitelně značné individuální odchylky. Ale pokud zde mluvíme o celkovém trendu, je zcela zřejmý!

Proč je u nás zatím všechno jinak
Podle mého názoru je u nás doma zatím všechno jinak. To „zatím" zdůrazňuji, protože jsem optimista a věřím, že i u nás se časem situace změní k lepšímu, neboť se logicky začne přibližovat situaci ve světě. A také věřím, že se časem dokážeme zbavit již zmíněné provozní slepoty a pro tu změnu k lepšímu začneme něco konkrétního dělat.
U nás je zatím golf stále společností vnímán jako sport pro vyvolené a bohužel převážně i jako soutěžní sport. Občas jsou již vidět snahy něco na této situaci změnit, celý systém je však stále nastaven jinak.
Začíná to fakticky prvním seznámením s golfem. Kdo chce golf hrát, musí získat potvrzení o absolvování základního výcviku a složení zkoušek. Golfoví trenéři obvykle učí nováčky „hrát golf správně", tedy naučit se hlavně „učebnicovému" golfovému švihu. Obecně je velká pozornost a vážnost věnována výši hendikepu, který se zlepšuje a zhoršuje pouze účastí na turnajích. Jaksi automaticky se předpokládá, že hráč se turnajů bude účastnit, tedy že bude hrát soutěžní golf.
Celková atmosféra v golfovém prostředí stojí na tomto základu. Hráči se pyšní nízkým hendikepem, podle něj se golfisté dělí na smetánku se „singl hendikepem" (jednomístné číslo), na dobré a špatné hráče. Mnozí rekreační hráči se dokonce za svůj vyšší hendikep stydí a touží proto po jeho zlepšení.
Pro golfová hřiště a fakticky pro celé golfové hnutí je tato situace sebezničující, protože nové zájemce o golf moc neláká, ale spíše odrazuje. Takže na tom jsme tak, že cca 100 golfových hřišť se přetahuje o cca 30 000 aktivních a dalších pár tisíc občasných hráčů. Je třeba klást si otázku, jak situaci postupně změnit a přiblížit se poměrům ve světě.

Zacílení na nesoutěžní hráče
Těžko předpokládat, že se situace u nás bude vyvíjet jiným směrem než ve světě. V budoucnu budou velmi pravděpodobně naše golfová hřiště také živit zejména nesoutěžní hráči, stejně jako třeba v USA, v západní Evropě nebo v Austrálii.
Pokud si tuto skutečnost nepřipustíme a nebudeme pro to nic konkrétního dělat, bude tato změna probíhat jen velmi pozvolna a pomalu. Podle mého názoru jsme obětí zmíněné provozní slepoty, a i když si začínáme uvědomovat, že něco je špatně, zatím na tom nedokážeme nic podstatného změnit. Z tohoto pohledu je žádoucí hledat nové cesty.
Zaměření na nesoutěžní hráče a na změnu náhledu společnosti na golf představuje jednu z cest, jež se jeví jako logická a perspektivní. Nestačí ovšem vědět, co je třeba udělat, ale hlavně jak to udělat, abychom dosáhli svého cíle.
Já osobně to vnímám tak, že snaha o dosažení těchto cílů není jen úkolem ČGF a manažerů golfových hřišť, ale nás všech, kdo máme naši krásnou hru rádi!

Převzato z časopisu GOLF 9/2017
Text: Jaroslav Drbohlav, ilustrační foto: Ingram Image


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
Kč,-

...