UniversityOfMiamiUplynulo více než čtvrtstoletí od doby, co se lidem z tehdejšího Československa otevřely hranice a začalo se cestovat téměř kamkoliv, bez rozdílu politického uspořádání cílové destinace. Starší z nás tuto dobu jistě pamatují a ti mladší ji znají z vyprávění.

V dnešní době, kdy se nám snad stále daří smazávat zbytek onoho propastného rozdílu mezi tehdejším východním a západním blokem, již není problém cestovat po celé Evropě, dokonce ani mezi kontinenty. Do zahraničí nejezdíme pouze poznávat „jiný svět", ale jsme nuceni cestovat za obchodem i za získáváním nových zkušeností. Spojením Evropy, otevřením hranic a touhou lidí poznávat do té doby zapovězená místa však také přišla nutnost zdokonalovat se ve znalosti cizích jazyků a umění komunikace.

Po celém světě, ať už jde o obchod, vědu, moderní technologie, politiku nebo třeba o sport, se nejvíce používá angličtina. Především mladí lidé si stále více uvědomují nutnost perfektní znalosti anglického jazyka, aby snáze realizovali vlastní životní cíle, které v mnoha případech překračují hranice naší země uprostřed Evropy.
Přestože má výuka cizích jazyků v našem státním i soukromém vzdělávání pevné místo, řada mladých lidí se každoročně rozhodne odejít studovat do zahraničí. Studenti mají možnost využít celou řadu výměnných programů, které nabízejí naše střední a vysoké školy, nebo si mohou pro studium v zahraničí zvolit vlastní cestu.
Vzhledem ke zvyšující se poptávce po lidech s dobrou znalostí angličtiny, je přirozeně největší zájem o studium v zemích, kde je anglický jazyk úřední řečí. To je také jeden z hlavních důvodů, proč každoročně přibývá studentů směřujících za studiem na americké univerzity.

Před více než sto lety vláda Spojených států amerických umožnila finanční podporou vznik univerzitního stipendijního sytému. Tento ve světě jedinečný stipendijní systém má za úkol podporovat talentované studenty, kteří by si v některých případech nemohli z finančních důvodů studium na univerzitě dovolit. Pro mladé studenty z České republiky je mnohdy právě získání stipendia jedinou možností, jak se ucházet o studium na některé z vysokých škol v USA, protože hradit si vzdělání v zahraničí je pro ně často z ekonomického hlediska takřka nemožné.

Již déle než dvanáct let agentura Sport&university zprostředkovává studium na univerzitách v USA a pomáhá studentům získat stipendium. Na základě zvýšené poptávky postupem času přidala do nabídky svých základních služeb také zprostředkování studia na středních školách a sportovních (převážně golfových a tenisových) akademiích. Za dobu své existence takto pomohla stovkám spokojených klientů nejen z ČR, ale i z jiných zemí EU.
Hlavním cílem agentury je zajistit pro své klienty co nejlepší studijní podmínky dle jejich vlastních preferencí. Mladým sportovcům se tedy prostřednictvím získání sportovního stipendia, často v kombinaci s akademickou formou této finanční podpory, podaří studovat a realizovat své sny za oceánem.
Od samého počátku svého působení v Česku se agentura snaží českým studentům a široké veřejnosti poskytnout veškeré informace o studiu v USA. Prostřednictvím bezplatných seminářů, účastí na veletrzích a celou řadou vzdělávacích aktivit pomáhá mladým lidem při jejich rozhodování ohledně pomaturitního vzdělávání.

Správná volba případného navazujícího studia je možná stejně důležitá jako samotné složení maturitní zkoušky. Pro každého studenta je však k dobrému rozhodnutí potřeba získat objektivní informace, správně ohodnotit svůj vlastní potenciál a z toho vyplývající možnosti. Agentura Sport&university nabízí v těchto případech své mnohaleté zkušenosti s americkým univerzitním systémem, které mohou studentům pomoci v jejich tak důležitém rozhodnutí.
Dnes již mají mladí lidé v ČR mnoho možností se jazykově zdokonalovat nejen během povinné školní docházky, ale přibývá i individuálních vzdělávacích programů a kurzů, takže zároveň roste procento českých studentů, kteří jsou schopni splnit jazykové požadavky některé z více než dvou a půl tisíce amerických univerzit.
Vedle dobré znalosti angličtiny je však potřeba mít znalosti matematiky potřebné k úspěšnému složení vstupních testů na univerzity v USA. Jsou to především výsledky těchto vstupních testů v kombinaci se studijními výsledky ze střední školy, které otevírají dveře amerických vysokých škol.

Nic ovšem není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zástupci amerických univerzit a trenéři univerzitních týmů, mající hlavní slovo v udělování sportovních stipendií, si moc dobře uvědomují hodnotu nabízených stipendií. Jejich úkolem je sestavení co nejlepšího týmu, který by důstojně reprezentoval univerzitu a obstál v silné konkurenci ostatních škol. Úspěchy jejich družstev v jednotlivých univerzitních soutěžích totiž odrážejí kvalitu celoroční práce nejen sportovců, ale i celého realizačního týmu.
Stipendijní systém, vysoká sportovní úroveň univerzitních soutěží a v neposlední řadě také kvalita zázemí, vybavení a podmínek pro sportovce na univerzitách v USA jsou obrovským lákadlem pro mladé sportovce z celého světa. Prosadit se tedy v tak velké konkurenci nebývá jednoduché ani pro ty nejlepší sportovce z našich juniorských soutěží.

Každý sportovec zvažující studium na univerzitě v USA by si měl během svého rozhodování odpovědět na tři základní otázky, které mu pomohou ke správnému rozhodnutí:

1. Co musím udělat pro to, abych mohl na univerzitě v USA studovat? S dostatečným předstihem začít sbírat veškeré informace o studiu na univerzitách v USA a o podmínkách pro přijetí na tyto školy.

2. Jakým způsobem budu své studium financovat? Vzhledem k tomu, že studium na univerzitě v USA je finančně náročné, je potřeba si ještě před konečným rozhodnutím odpovědět na tuto otázku. Budu studium financovat z vlastních (rodinných) zdrojů? Mám potenciál pro získání stipendia? Mám možnost se ucházet o nadační podporu, popřípadě jiný druh podpory?

3. Kdo mi pomůže? Využiji pro zvládnutí celého složitého procesu výběru univerzity v USA a následného přijímacího řízení služeb profesionálů s dlouholetou zkušeností, nebo se pokusím vše zvládnout sám?

V neposlední řadě je potřeba si včas uvědomit jeden ze základních rozdílů mezi vysokoškolským systémem v ČR a USA. Ve Spojených státech je naprosto běžné, že studenti začínají s přípravou na studium na vysoké škole s dvouletým předstihem, tedy dva roky před dokončením studia střední školy, u prestižních univerzit dokonce ještě mnohem dříve, což je pro české studenty v mnoha případech překvapující. Neváhejte a začněte včas!

Převzato z časopisu GOLF 8/2017
Text: Pavel Merta (www.stipendia.cz), foto: Lynn University, Boca Raton, Florida

 
PŘEHLED UNIVERZITNÍCH SPORTŮ POD ZÁŠTITOU NCAA
Ženy                                 Muži
Basketbal                        Americký fotbal
Bowling                           Baseball
Fotbal                              Basketbal
Golf                                  Bowling
Gymnastika                    Fotbal
Cheer & dance               Golf
Lakros                             Gymnastika
Lední hokej                     Lakros
Lehká atletika                   Lední hokej
Lyžování                           Lehká atletika
Plavání a skoky do vody Lyžování
Plážový volejbal               Plavání a skoky do vody
Pozemní hokej                  Pozemní hokej
Přespolní běh                   Přespolní běh
Softbal                               Střelba
Střelba                              Šerm
Šerm                                 Tenis
Tenis                                 Veslování
Veslování                          Vodní pólo
Vodní pólo                         Volejbal
Volejbal                              Zápas řecko-římský
Zápas řecko-římský


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...