ilustrace na-hranePotřebuje český golf peníze, nebo naopak neotřelé nápady, jak přitáhnout ke hře nové hráče. A co ceny? Jsou přemrštěné, nebo naopak zdeformované všelijakými slevovými akcemi. Jednoznačná odpověď nejspíš neexistuje, a tak jsme se rozhodli zjistit názory alespoň několika renomovaných profesionálů z oboru, kterým jsme položili tři společné otázky. Souhlasíte s nimi?

1) Pocítili jste v uplynulých letech odliv peněz z golfového prostředí? Pokud ano, čelili jste mu investicemi, nebo spořením?

2) Jakou kategorii golfistů považujete pro svůj resort za strategicky nejvýznamnější a jak jste se jí rozhodli jít naproti?

3) Jaký je váš vztah ke slevovým portálům, začátečnickým balíčkům téměř zadarmo a jiným projektům... Chybí ještě vůbec něco v současné nabídce golfových příležitostí, nebo naopak přebývá?

 
Vesely-MilanMilan Veselý
Royal GC Mariánské Lázně

1) Ano, zcela určitě, odliv peněz z golfového prostředí je v posledních letech patrný. Souvisí to s celkovou hospodářskou situací ve státě a v Evropě. Firmy, které dříve pořádaly různé golfové akce, již nemají tolik finančních prostředků, popř. velmi důsledně kontrolují svoje výdaje. V Mariánských Lázních tuto situaci tolik nepociťujeme, protože golfový klub má obrovskou výhodu ve známosti tohoto hřiště v celé Evropě a náš klub i bez nákladného marketingu dobře prosperuje. Chystáme se dokonce na větší investice, které ještě zvýší úroveň herních ploch a služeb v klubovně. Nejde ale jen o situaci v České republice, dobře vím, že problémy s financováním má i řada klubů v zahraničí.

2) Mariánky jsou klubovým hřištěm a pro náš klub jsou nejvýznamnější naši členové, a proto jsme otevření při rozšiřování členské základny. Vítáme nové členy do královského klubu. Rozhodně ale nepodceňujeme naše hosty – greenfee hráče, kterým chceme poskytovat vynikající služby a přátelské prostředí.

3) Náš vztah ke slevovým portálům a nejrůznějším nabídkám velmi levného členství a zejména k nabídce různých služeb za dumpingové ceny je velmi skeptický až negativní. Toto není naše parketa, touto cestou nepůjdeme a chceme si udržet vysokou kvalitu 110 let starého tradičního klubu s vysokou úrovní naší nabídky. Nechceme nabízet levná auta, ale Rolls Royce. Vše je možné sledovat na našem webu www.golfml.cz.

 
Jencovsky-JanJan Jenčovský
Golf Resort Casa Serena

1) Hřiště Casa Serena je z pohledu svého financování odlišné od ostatních českých golfových areálů a vzhledem ke svému Acces programu zůstává v zásadě privátním hřištěm s jasně definovaným přístupem pro korporátní klientelu. Protože se navíc korporátní klientele viditelně otevíráme až v posledních dvou sezonách, tak nelze tvrdit, že by odliv peněz náš resort nějak citelně ovlivnil. Jeho případný efekt je totiž plně kompenzován zvýšeným zájmem o nově zpřístupněný areál. První sezona nám přinesla i některé nové poznatky ohledně provozu areálu, které s sebou nesly požadavky na investice, a tak u nás určitě nelze hovořit o nějakém spoření, ale spíše o maximálním zefektivňování našich procesů.

2) Jak jsem již zmínil, zaměřujeme se výlučně na korporátní klientelu, pro kterou se snažíme své služby nadále vylepšovat a připravit jim maximální možný servis. To zahrnuje například i náš, myslím v Čechách velmi výjimečný, „all inclusive service", kdy naši hosté v rámci návštěvy mohou využít veškeré služby, jak cvičné plochy, celodenní občerstvení, tak hru a další drobnosti již v rámci hrazeného denního fee. Protože se nám služba osvědčila, budeme s ní pokračovat i v letošní sezoně. Jako úplnou novinku mohu zmínit přípravu podmínek limitovaného exkluzivního členství, jehož koncept bychom rádi představili již v průběhu letošní sezony.

3) Již z podstaty našeho golfového areálu vyplývá, že nejsme na slevové portály či začátečnické balíčky zaměřeni, nicméně podobné projekty mají v českém prostředí své místo a určitě je řada hráčů či nových zájemců o golf, kteří tyto služby vyhledávají.
A zda něco chybí, či přebývá? Pokud projekty a slevové portály na trhu stále existují, pak je zřejmé, že zákazníci je chtějí a majitelé golfových areálů jejich existenci podporují. Jedině čas pak prověří, které jsou či nejsou funkční. Je však nutné si uvědomit, že především vůle majitelů hřišť a jejich spolupráce s těmito společnostmi a propagátory různých slevových portálů či všelijakých projektů pro začínající golfisty určují, co se na našem golfovém trhu odehrávalo, odehrává nebo bude odehrávat.

 
Kuracina-JaroslavJaroslav Kuracina
Golf Resort Mstětice

1) Samozřejmě, že stejně jako každé jiné hřiště v ČR i to naše pocítilo odliv peněz z golfového prostředí, kterému jsme u nás čelili jak investicemi, tak i spořením. Golf Club Mstětice má od roku 2013 nového majitele, který se snaží dát hřiště a jeho okolí do 100% kondice a kvality, aby hráč při rozhodování, kam si půjde zahrát, vybíral právě naše hřiště. A když už se musí spořit, pak jedině tam, kde to hráč nepocítí.

2) Vzhledem k tomu, že se naše hřiště dostává do vynikající kondice a kvality, tak se snažíme zaměřovat na významnější akce, zatímco promotéři méně úspěšných tour postupně mizí. Jako hřiště se ale snažíme být dostupní každému hráči, nemůžeme tedy říct, že bychom preferovali nějakou zvolenou kategorii golfistů. U nás je vítán každý hráč.

3) Náš klub se řídí teorií, že každé hřiště se má o sebe postarat samo a nepotřebuje k tomu žádné „překupníky". To, co se děje u nás, je český fenomén, se kterým se v cizině nikde nepotkáte. Spolupráce mezi golfovými kluby je samozřejmě něco jiného a také každý klub by měl umět nabídnout svým členům i něco navíc.

 
Waclawek-DanielDaniel Waclawek
Golf Resort Ropice

1) Bylo by určitě příjemné, kdyby objem financí, který jde do golfu, vykazoval stále růstovou tendenci, nebo alespoň stagnaci. Jak už jste ale sami naznačili otázkou, vývoj je opačný a částečný odliv peněz jsme zaznamenali i v Ropice Golf Resortu. Úbytek však bereme jako přirozený vývoj, ke kterému dochází naprosto všude. I v golfu platí, že jednou jsi dole a jednou nahoře, takže se snažíme brát realitu jako dočasný stav a výzvu.
V současné chvíli bojujeme s ne zcela příznivou situací především investicemi a změnou obchodní strategie. Jsem přesvědčen, že dostat do resortu více peněz je možné jedině tak, že golfistům nabídneme maximálně dobře připravené hřiště, upravené okolí a zajistíme co nejvyšší úroveň souvisejících služeb. S tím souvisí i potřeba promyšleného marketingu, protože můžete mít vše v resortu na top úrovni, ale pokud se o vás neví a noví hráči nepřicházejí, je vaše snaha kromě vašeho dobrého pocitu naprosto k ničemu.

Proto, abychom přitáhli do resortu více hráčů, jsme mimo investic do kvality hřiště, okolí, služeb a marketingu přistoupili také ke změně obchodní strategie. V letošní sezoně jsme pro hráče připravili několik možností, jak u nás hrát levněji. Snížili jsme cenu fee a zavedli slevy za platbu předem prostřednictvím naší aplikace pro mobilní telefony nebo přes naše internetové stránky, což může být pro mnohé hráče motivující.
Hledáme i cesty, jak získat a nadchnout pro golf zcela nové hráče z řad veřejnosti. Připravili jsme pro ně velice výhodné akce, jak začít hrát golf za 990 Kč „Jdu na golf" a „Bavte se golfem", které pro nás představují nemalou investici, ale věříme, že právě toto je cesta k získání nových golfistů, potažmo větším příjmům potřebným pro naše fungování a další rozvoj.

2) Aktuální situace vyžaduje, abychom pracovali s naprosto všemi kategoriemi golfistů. Každá z těchto skupin má přitom jiné požadavky, potřeby a vyžaduje jiný způsob komunikace. Ve středu zájmu jsou samozřejmě členové klubu. Kromě řádného členství nově nabízíme i roční členství, které umožňuje vyzkoušet si, jaké je být členem našeho resortu. Naši členové mají možnost využívat řady bonusů, slev u partnerských firem, a především mohou hrát nikoliv na jednom, ale hned na třech mistrovských hřištích po celé republice.
Také pořadatelům turnajů nyní nabízíme výhodnější ceny tak, aby turnaje byly dostupnější pro větší množství firem. Neméně důležitou kategorii však pro nás představují fee hráči, kteří díky nové obchodní strategii mohou u nás hrát výrazně levněji. Musím zdůraznit, že se skutečně snažíme pracovat a aktivně oslovovat všechny kategorie golfistů. Zaměřit se pouze na jednu z nich by byla rozhodně špatná cesta.

3) Se slevovými portály mimo tvorby regionálních golfových balíčků nespolupracujeme, protože to nevidím jako nejvhodnější způsob jak ke golfu přilákat skutečné zájemce, kteří mají potenciál stát se dlouhodobějšími hráči.
Jak jsem již zmínil, máme postavenou svou vlastní obchodní strategii a vlastní balíčky. Velkou výhodu a potenciál pro přilákání nových hráčů vidíme i v našem veřejném hřišti, které jsme letos kvalitativně opět posunuli nahoru. Jak říkám, bez investic a dobré obchodní a marketingové strategie to nejde.

 
Dufek-SlavomirSlavomír Dufek
Prosper GR Čeladná
1) Ano, po roce 2010 došlo k odlivu peněz z resortu – velké komerční turnaje, kdy se firmy prezentovaly v golfových resortech, již nebyly tak intenzivní, na druhou stranu přibylo více menších turnajů.
Myslím, že většina resortů přijala úsporná opatření. Došlo ke snížení ceny fee, které přivítali jistě všichni hráči. Co se týče investic, ty na hřišti snad nikdy nekončí. Aby si hřiště uchovalo svoji kvalitu, je třeba o něj pečovat neustále.

2) Nejvýznamnějšími jsou vždy členové. Jejich nárůst vždy ukazuje, zda jde resort správným směrem, zda akce, které pořádá pro své členy, jsou smysluplné. V Čeladné jsme rozšířili více možností hry pro mládež a nabídli jsme více služeb v rámci ročního členství. Snažíme se také naslouchat a zpracovávat mnohé podněty, které nám členové sdělují, a tak například v letošním roce rekonstruujeme driving range.

3) Za mne bych rád uvedl, že záporný. Slevové portály nejsou přínosem – jen snižují cenu fee. Resorty přece mohou nabízet levnější fee v rámci svého ceníku a povětšinou to i dělají – ať je to již brzká ranní hra, odpolední fee nebo „2 hráči1fee". Slevové portály tvrdí, že za úplatu prodají cokoliv, ale slevový portál neinvestuje do hřiště, do resortu. Jede jen na vlně slev a výhod. Některé resorty jdou i cestou začátečnických balíčků téměř zadarmo, což chápu, pokud mají veřejné hřiště, kde přibližují golf široké vrstvě zájemců. Jinde se ale až přímo podbízejí a to není dobře.

My se zde v Čeladné a okolí již třetím rokem snažíme přiblížit golf především dětem a místním školákům. Pokud golf děti zaujme natolik, že přesvědčí své rodiče, aby je vozili na tréninky, je zde velká šance, že s ohledem na čas strávený s dětmi na čerstvém vzduchu začnou hrát golf i rodiče. A tak je náš cíl jasný. Vytvářet výhodné podmínky pro rodinný golf dětí s rodiči.

 
Marsik-DominikDominik Maršík
Prague City Golf
1) Hřiště na Zbraslavi prožívá zásadní oživení po nelehké situaci nejen při povodni v roce 2013. Nemalé finanční prostředky jsou vkládány do dokončení veškerých prací v areálu, ale byla například zakoupena i kompletní nová flotila elektrických vozíků pro hráče. Zásadní investice jde do údržby travnatých ploch, kde si pochvalujeme profesionální přístup německé firmy Engelmann Golfplatzpflege, která nám kompletně greenkeeping zajišťuje.
Golf je specifické prostředí, kde právě golfisté jsou velmi senzitivní na každé pocítění újmy jejich volnočasového komfortu. I proto Prague City Golf na Zbraslavi zvolil cestu investic a zatím se to velmi zajímavě vyplácí.

2) Náš golfový areál vidím jako zajímavé 18jamkové hřiště 15 minut od centra Prahy a za rozumnou cenu, které je schopno pojmout zájemce napříč celým golfovým spektrem.
Umíme nabídnout hru na 18jamkovém puttovacím greenu o rozloze 5 000 m2 za 200 Kč. Ti, co potřebují jít dopoledne ještě do práce, využijí ranních 9 jamek za (v regionu bezkonkurenčních) 450 Kč a ve finále nabídnu plných 18 jamek s buggy a servisem občerstvení na hřišti pro všechny, co se rozhodli strávit na Zbraslavi pěkný den. Prague City Golf na Zbraslavi umí vše a je otevřen opravdu pro každého.

3) Konzerva, ve které dříme golfové hnutí, mě baví. Mám rád konzervativní přístup tohoto sportu, a proto veškeré „hurá" a „promo" akce beru s rezervou.
Nebaví mě ani srovnávání golfu s tenisem. Dovedete si představit, že ve stejném roce jako vyhrál první Čech v roce 1954 Wimbledon, by vyhrál nějaký Čech třeba The Open? Tenis má obrovský náskok a množství vynikajících hráčů jako Kodeš, Lendl, Korda, Navrátilová, Mandlíková a další, kteří se zasloužili o jeho rozvoj, což český golf prostě neměl a bohužel ještě nemá.
Osobně vítám všechny snahy a projekty pro získávání nových golfistů, ale vždy prosím o nenásilnou cestu. Nejsem skeptický, ani podezíravý, jen trochu zdrženlivý. Bojím se efektu zklamání a nerad bych někomu říkal nepravdu. Golf se nehraje na ping-pongovém stole, ale na desítkách hektarech udržované zeleně, a proto to není levný sport.
Na slevový portál golf nepatří nebo ho tam snad chceme mít...?
Zajímavá otázka by mohla být projekt municipálních hřišť, kde pomalu očekávám první vlaštovku. Například ve Francii se jim ten projekt povedl.

 
Stefl-VlastimilVlastík Štefl
Golf Resort Kořenec
1) Odliv jsme pocítili. Došlo k silnému poklesu zájmu o „velké turnaje", vše je tlačeno k tzv. fee turnajům. O příjmy z pronájmu hřiště a zázemí se už nemůžeme tolik opřít. Naštěstí se nám však podařilo velmi rychle a vhodně zareagovat. Využili jsme výhod, které nám dává naše poloha a architektura, a zaměřili jsme se na malé skupiny do 50 osob. Jsme pro ně schopni zorganizovat vícedenní akce, noční turnaje, zdokonalovací pobyty. Zájem je o kongresové prostory, velký podíl na našem úspěchu mají svatby. To vše ale nebylo lehké. Nestačilo přehodit výhybku. Předcházely tomu nemalé investice. Zvýšili jsme ubytovací kapacitu i komfort ubytování, zastřešili cvičné plochy, vybudovali malé wellness, vybavili se na večerní aktivity. Určitě jsme nepřešlapovali na místě se založenýma rukama. Šli jsme tomu naproti a díky změnám si získali novou klientelu.

2) Kořenec zůstává i nadále orientován zejména na členy klubu a green fee hráče. Z výše uvedeného ovšem vyplývá, že se zaměřujeme stále více i na firemní klientelu a skupinové akce golfových přátel. Atraktivní jsme ale i pro nadnárodní firmy, kterým nabízíme zázemí pro komorní akce. Soukromí, komfort, osobní přístup. Snažíme se Kořenec prezentovat takový, jaký je. Za hranicí civilizace, v přírodě. Tam, kde jsou dobří lidé.

3) Slevových portálů využíváme zřídka a pokud ano, tak v negolfové sféře. Pro golfisty totiž nabízíme dostatečně poutavé balíčky, takže se nemusíme podbízet dalšími slevami. Pro přicházející začátečníky máme připraveny spíše lowcostové vstupní programy. Bylo by přece hloupé je odradit hned na začátku při vstupu do světa golfu, když ještě nevzali ani za kliku. Pro náš resort jejich vstupní peníze nejsou a snad nikdy ani nebudou hlavním zdrojem obživy. A je jenom skvělé, že podobně k novým zájemcům přistupují i naši trenéři. Ne každý si může totiž dovolit být velkorysý u začátečníků. Co ale na vlastní oči vidím, dobrý trenér si u nás získává své klienty dlouhodobou prací na jejich zdokonalování, nikoliv jejich vyždímáním před „zelenou kartou".
No a jestli golfu něco chybí, tak je to právě golf. Méně pozlátka a více té golfové esence. Možná, že ji sem tam cítíte. Někdy provane rychle kolem, jindy se vás na chvíli přichytí. Bylo by krásné, kdyby se člověk nemusel ohlížet, přetvařovat, stydět, kontrolovat. Bylo by krásné, kdyby se na golfu cítil jako doma a golf si bezmezně užíval. To golfu chybí a tam my na Kořenci směřujeme.

 
Prikry-TomasTomáš Přikryl
CZ Golf
1) Hráčská základna se nerozšiřuje, naopak stagnuje a golfoví hráči stárnou. Zkušení hráči se lépe orientují v nabídkách hřišť, méně cestují a zůstávají spíše věrni svému hřišti. K hlavnímu úbytku peněz tak dochází z našeho pohledu kvůli tomu, že nefunguje golfová turistika, kterou podporují noví hráči. Vydali jsme se tedy více cestou investic, protože spořením bychom snižovali vlastní úroveň a tím bychom si zahrávali s hráčskou loajalitou. Investovali jsme nejen do nového vybavení greenkeepingu (nové stroje a nářadí), ale hlavně také do vybavení pro nové hráče a do zkvalitnění zákaznických služeb (školení personálu apod.) a vlastního zázemí pro golfové hráče. Věříme, že tímto způsobem nejen přilákáme na svá hřiště nové hráče, ale také projevíme zájem u těch stávajících.

2) Vsázíme na dva typy zákazníků. V prvé řadě je to náš stávající člen. S členskou základnou chceme být ve stálém kontaktu a připravovat pro ni atraktivní nabídku služeb. Jelikož je naše členská základna rozmanitá, nezbývá nám než nabízet pestrou nabídku služeb, kterou oslovíme většinu našich členů. Jeden příklad za všechny je velice oblíbená série sportovních turnajů CZ Golf Tour, která je na konci zakončena turnajem CZ Golf Masters.
Druhým typem zákazníka je nový hráč. Takový hráč je často rekrutován stávajícím členem nebo propagačními akcemi jako je „Jdu na Golf Road Show". Nové hráče, kteří vstupují do neznámého prostředí ovlivněného mnoha mýty, dostanete možnost oslovit často jen jednou. Naštěstí se nám podařilo vytvořit výborný kolektiv lidí – od recepčních až po trenéry – kteří si to uvědomují. Připravenu máme i tzv. evoluci nového golfisty, což je série produktů, které nového hráče provedou od prvních krůčků až na golfové hřiště.

3) Slevové portály, které snižují běžně nastavenou cenu, vnímáme spíše jako slabost hřišť v kvalitním marketingu – ten obecně chybí celému českému golfu. Cesta slevových portálů má krátkodobý účinek, často bez kýženého ekonomického efektu. Proto CZ Golf s žádným slevovým portálem tohoto typu nespolupracuje.
Levné začátečnické balíčky naopak chápeme jako běžnou akvizici nových hráčů. Takové balíčky přivádí na hřiště nové zájemce, kteří mají potenciál rozhýbat ekonomiku hřišť. Již rok nabízíme balíček Jdu na golf!, který obsahuje sadu tří holí a dvě trenérské lekce s míčky a bilance je velice pozitivní. Dalo by se říci, že balíček je za 990 Kč dumpingový, my to tak ale nevnímáme.
Golfu v České republice chybí hlavně medializace. Málokterá země východního bloku má pro hráče tak kvalitní nabídku služeb a rozmanitých příležitostí. Bohužel máme stále pocit, že golf se topí v předsudcích, které si vypěstoval v minulých letech. Věříme, že najdeme z této bubliny cestu ven. Pak zjistíme, že nabídka hřišť je na velice nadstandardní úrovni.

Za odpovědi děkuje: Josef Slezák
Převzato z časopisu GOLF 5/2015


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
100 Kč,-

Nejnovější edice nejdéle a nepřetržitě vycházejícího průvodce po českých golfových hřištích je opět k dispozici. ...