Pravidla Golfová pravidla: Vodní překážka aneb Je úplně jedno, kde míč leží

pravidla-voda-mostPokud skončil míč ve vodní překážce, jak (a kde) leží vás může zajímat pouze z důvodu, zda náhodou nepůjde hrát. Ve všech ostatních případech je nejdůležitější pouze informace o tom, kde míč naposledy protnul hranici vodní překážky. A to i v případě, že míč najdete, ale rozhodnete se ho zvednout a postupovat podle pravidla 26-1 (Úleva pro míč ve vodní překážce).

 

Definice: Vodní překážka (Water Hazard)
„Vodní překážka" je jakékoli moře, jezero, rybník, řeka, strouha, odvodňovací příkop nebo jiný otevřený vodní tok (bez ohledu na to, zda obsahuje nebo neobsahuje vodu) a cokoli na hřišti, co je podobné povahy. Veškerá půda a voda uvnitř vodní překážky jsou její součástí.
Pokud jsou hranice vodní překážky vyznačeny kolíky, kolíky samy jsou uvnitř vodní překážky a hranice vodní překážky je dána spojnicí vnějších bodů sousedních kolíků v úrovni země. Jestliže jsou k vyznačení vodní překážky použity jak kolíky, tak i čáry, pak kolíky vodní překážku označují a čáry vymezují její hranice. Jestliže je hranice vodní překážky určena čárou na zemi, nachází se sama čára uvnitř vodní překážky. Hranice vodní překážky se promítají svisle vzhůru i dolů.
Míč je ve vodní překážce, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.
Kolíky označující vodní překážku nebo vyznačující její hranice jsou závady.

Poznámka 1: Kolíky a čáry, které označují vodní překážku nebo vyznačují její
hranici, musí být žluté.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující hru z chráněné
biozóny, která byla označena jako vodní překážka.

Pravidlo 26-1. Úleva pro míč ve vodní překážce
Je otázkou skutkové podstaty, zda míč, který nebyl nalezen poté, co byl zahrán směrem k vodní překážce, je v této překážce. Pokud není známo nebo prakticky jisté, že míč, který byl zahrán směrem k vodní překážce, avšak nebyl nalezen, je v této překážce, musí hráč postupovat podle Pravidla 27-1.

Jestliže je míč nalezen ve vodní překážce nebo je známo nebo prakticky jisté, že míč, který nebyl nalezen, je v dané vodní překážce (bez ohledu na to, zda míč leží ve vodě nebo ne), může hráč s trestem jedné trestné rány:

a. postupovat podle ustanovení Pravidla 27-1 o ztrátě rány a vzdálenosti tak, že bude hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byl původní míč naposledy odehrán (viz Pravidlo 20-5); nebo

b. spustit míč za vodní překážkou tak, aby místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, bylo přímo mezi jamkou a místem spuštění bez omezení, jak daleko za vodní překážkou se smí míč spustit; nebo

c. jako další možnost pouze v případě, že míč naposledy překročil hranici podélné vodní překážky, spustit míč mimo tuto vodní překážku do vzdálenosti dvou délek hole (i) od místa, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce nebo (ii) od místa na protilehlé hranici vodní překážky, které je stejně vzdálené od jamky jako místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, avšak ne blíže jamce.

Jestliže hráč postupuje podle tohoto Pravidla, může původní míč zvednout a očistit nebo ho může nahradit jiným míčem.
(Zakázané úkony, když je míč ve vodní překážce – viz Pravidlo 13-4)
(Míč pohybující se ve vodě ve vodní překážce – viz Pravidlo 14-6)

26-2. Míč odehraný ve vodní překážce
a. Míč se zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce
Jestliže se míč, který byl odehrán ve vodní překážce, zastaví v té samé nebo jiné vodní překážce, může hráč:

(i) s trestem jedné trestné rány hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla hrána poslední rána mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5); nebo

(ii) postupovat podle Pravidla 26-1a, 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné, a to s trestem jedné trestné rány podle příslušného Pravidla. Pro potřeby Pravidla 26-1b nebo 26-1c se jako vztažný bod použije místo, kde původní míč naposledy překročil hranici vodní překážky, ve které míč leží.

Poznámka: Jestliže hráč postupuje podle Pravidla 26-1a a spustí míč v překážce co nejblíže místu, odkud byl naposledy zahrán původní míč, avšak rozhodne se spuštěný míč nehrát, může postupovat podle výše uvedeného odstavce
(i), Pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné. Pokud tak učiní, obdrží celkem dvě trestné rány: jednu za postup podle Pravidla 26-1a a druhou za následný postup podle výše uvedeného odstavce (i), Pravidla 26-1b nebo Pravidla 26-1c.

b. Míč je ztracen nebo nehratelný mimo překážku nebo je mimo hřiště
Jestliže je míč odehraný z vodní překážky ztracen nebo prohlášen za nehratelný mimo vodní překážku nebo je mimo hřiště, může hráč s připočtením jedné trestné rány podle Pravidla 27-1 nebo 28a hrát míč z místa, které je co nejblíže místu v překážce, odkud byl naposledy odehrán původní míč (viz Pravidlo 20-5). Jestliže se hráč rozhodne míč z toho místa nehrát, může:

(i) s připočtením další jedné trestné rány (takže celkem obdrží dvě trestné rány) hrát míč z místa, které je co nejblíže místu, ze kterého byla odehrána poslední rána mimo vodní překážku (viz Pravidlo 20-5); nebo

(ii) postupovat podle Pravidla 26-1b nebo podle Pravidla 26-1c, pokud je použitelné, a to s trestem jedné trestné rány podle příslušného Pravidla (takže celkem obdrží dvě trestné rány), přičemž jako vztažný bod se použije
místo, kde původní míč naposledy překročil hranici dané vodní překážky, než se v ní zastavil.

Poznámka 1: Jestliže hráč postupuje podle Pravidla 26-2b, nemusí míč spustit podle Pravidla 27-1 nebo 28a. Jestliže míč spustí, není povinen jej hrát. Může místo toho postupovat podle jednoho z výše uvedených odstavců (i) nebo (ii). Jestliže tak učiní, pak obdrží celkem dvě trestné rány: jednu za postup podle Pravidla 27-1 nebo 28a a druhou za následný postup podle jednoho z výše uvedených odstavců (i) nebo (ii).

Poznámka 2: Jestliže byl míč odehraný z vodní překážky prohlášen za nehratelný mimo vodní překážku, nic v Pravidle 26-2b nebrání hráči postupovat podle Pravidla 28b nebo c.

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:
Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
100 Kč,-

Nejnovější edice nejdéle a nepřetržitě vycházejícího průvodce po českých golfových hřištích je opět k dispozici. ...