Kvízy Golfová pravidla - střední obtížnost

Golfová pravidla - střední obtížnost


Hráč při stablefordu odstranil volný přírodní předmět ležící u míče na ferveji, míč se pohnul, ale hráč ho nevrátil a odehrál.
Hráč obdrží jednu trestnou ránu
Hráč obdrží všeobecný trest (dvě trestné rány)
Pokud svou chybu neopraví, bude hráč diskvalifikován
Může hráč stát v trestné oblasti a hrát míč z místa mimo trestnou oblast i po té, co využije úlevu od trestné oblasti?
Ano
Ne
Může hráčův nosič zvednout hráčův míč bez pověření kdekoli v poli?
Ano
Ne
Pokud hráč neoznačil polohu míče, který zvedl a který se bude vracet zpět na původní místo, bude potrestán všeobecným trestem?
Ano
Ne
Může hráč opravit svou chybu, pokud spustil míč na nesprávném místě, ale ještě ho neodehrál?
Ano
Ne
Je pravda, že hráč, aby správně spustil míč z výšky kolen, nemusí stát?
Ano
Ne
Musí míč spouštěný v oblasti úlevy zůstat v této úlevě?
Ano
Ne
Je trestné, pokud se hráč při odstraňování volných přírodních předmětů z bankru, ve kterém leží jeho míč, dotkne rukou nebo holí písku?
Ano
Ne
Má hráč nárok na beztrestnou úlevu, když ho abnormální stav prokazatelně rozptyluje?
Ano
Ne
Má hráč nárok na beztrestnou úlevu, když mu zavazí v postoji trestná oblast se zákazem hry, zatímco jeho míč leží v hratelné pozici v trestné oblasti bez zákazu hry?
Ano
Ne

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
Kč,-

...