ilustrace-cislaZákladem hendikepových systémů je předpoklad, že každý hráč se snaží uhrát co nejlepší výsledek na každé jamce a v každém kole, které hraje, a že za rok zahraje tolik kvalifikačních výsledků, kolik je možné.

Cílem hendikepových systémů je:
· Umožnit co možná největšímu počtu golfistů, mužů i žen, získat hendikep.
· Dosáhnout spravedlnosti a jednotnosti ve stanovení hendikepů v příslušném systému.
· Vytvořit poctivé hendikepy, které odrážejí skórovací možnosti hráčů a umožňují hráčům různých výkonností soutěžit na srovnatelném základě.
· Nepřihlížet k vysokým výsledkům na jedné nebo více jamkách, které neodráží pravdivě hráčovy skórovací možnosti.

EGA systém
Každý hráč má svůj přesný hendikep, který vyjadřuje golfovou dovednost hráče podle EGA na hřišti se Slope Ratingem 113. Přesný hendikep EGA je počítán v souladu s ustanoveními hendikepového systému EGA a je vyjádřen číslem zaokrouhleným na jedno desetinné místo.
V rámci každého znormovaného hřiště je možné každému hráči spočítat hrací hendikep EGA, což je počet hendikepových ran, které hráč obdrží z určené sady odpališť hraného hřiště. Základem pro výpočet je znormované golfové hřiště, kde jsou známy hodnoty Course Ratingu (CR) a Slope Ratingu (SR) hřiště.

Hrací hendikep EGA se vypočítá podle vzorce:
Hrací hendikep = Přesný hendikep x (Slope Rating/113) + (Course Rating – Par)

CONGU systém
Britové používají systém CONGU (The Council of National Golf Unions), který pro potřeby výpočtu hendikepu používá hodnotu Standard Scratch Score (SSS). Ta vychází především z délky hřiště s přihlédnutím k přírodním podmínkám hřiště (počtu překážek apod.).

Po každém turnaji je spočítána hodnota Competition Scratch Score (CSS), která odráží konkrétní podmínky při turnaji výpočtem z odevzdaných výsledků hráčů. Podle výsledných hodnot se pak upravují hendikepy hráčů. Ženský hendikep se zde počítá do maximální hodnoty 36, mužský hendikep končí maximální hodnotou 28. Rovněž rozdělení hendikepových kategorií pro snižování/zvyšování hendikepu je mírně odlišné od EGA systému.

USGA systém
Ve Spojených státech se pro výpočet Handicap Indexu (obdoba EGA přesného hendikepu) uvažují veškeré odevzdané výsledky (minimálně 5), mezi nimiž však mohou být například i výsledky z her na jamky, případně z kol, ve kterých hráč nedohraje některou jamku, avšak započítá si dosažený výsledek (tzv. nejpravděpodobnější skóre, které by hráč zahrál z dané pozice ve většině případů).
V závislosti na počtu odevzdaných výsledků se pak pro výpočet Handicap Indexu bere příslušný počet nejnižších výsledků (v případě 15–16 výsledků se bere v úvahu 6 nejnižších, při 20 odevzdaných výsledcích 10 nejnižších), jejichž průměr se ještě násobí koeficientem 0,96.
Maximální hodnota Handicap Indexu je 36,4 pro muže a 40,4 pro ženy. Hrací hendikep se pak počítá obdobně jako u EGA systému ze Slope Ratingu pro danou sadu odpališť, ze kterých hráč hraje.

GA systém
V Austrálii se přesný HCP (GA Handicap) počítá z posledních 20 uhraných výsledků, z nichž se vezme 8 nejlepších a průměr z těchto osmi se vynásobí koeficientem 0,93.

Hrací hendikep (Daily Handicap) se pak počítá stejně jako v systému USGA:
Hrací hendikep = Přesný hendikep x Slope Rating ÷ Neutral Slope Rating (= 113)

Světový hendikepový systém
V současné době pracuje skupina zástupců všech výše uvedených systémů na vytvoření jednotného celosvětového hendikepového systému. Jeho základem by měl být dosažený výsledek na několika posledních turnajích

Převzato z časopisu GOLF 11/2015
Text: Petr Vávrů, ilustrační foto: Ingram Image

Související články

Po stopách golfového hendikepu


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
100 Kč,-

Nejnovější edice nejdéle a nepřetržitě vycházejícího průvodce po českých golfových hřištích je opět k dispozici. ...