LidinskyÚvod červnového turnaje Europen Disabled Golf Tour, jehož součástí byl Czech Disabled Golf Masters 2015 na Darovanském dvoře, proběhl poněkud netradičně. Kromě 67 hráčů ze 14 zemí tu při slavnostním nástupu byli i novodobí veteráni ve vojenských uniformách, hasiči a policisté, kteří utrpěli trvalá zranění při výkonu povolání. Jak k tomuto spojení vůbec došlo?

To co pro většinu hráčů představovalo zahájení turnaje, bylo pro veterány, policisty a záchranáře ukončením golfové akademie, která začínala den předtím. Spojení nás napadlo vloni na podzim, kdy jsme se bavili o tom, jak jsou v Česku zapojeni do sportu handicapovaných lidé, kteří během své služby utrpěli úraz. Rozhodli jsme se, že uspořádáme nultý ročník golfové akademie pro novodobé veterány, která bude předcházet Czech Disabled Golf Masters.
Na základě toho jsme začali jednat s Ministerstvy obrany a vnitra a Asociací záchranných služeb a chtěli od nich, aby vybraly vhodné kandidáty. Zároveň jsme požádali, aby obě instituce poslaly informaci do zahraničí, protože jsme chtěli, aby se golfové akademie zúčastnili i zahraniční veteráni. To se bohužel nepodařilo, informace nejspíš neskončila tam, kde jsme si představovali. Nic to však nemění na zjištění, že v Česku máme řadu zájemců o golf z řad novodobých veteránů a fyzicky postižených policistů, záchranářů a hasičů. Ti, kteří na Darovanský dvůr přijeli, jsou toho důkazem.

V zahraničí už je spojení handigolfistů a novodobých veteránů běžné?

Pro veterány a příslušníky zahraničních misí je ve vyspělých zemích připraven celý program pro sportovní rozvoj po úrazu. Naši akci tedy bereme také jako jisté poselství českým ministerstvům, aby se postarala nejen o praktické odškodnění těchto mužů, ale i o jejich opětovné společenské zapojení a sportovní rozvoj.

Neznamená to, že CZDGA v podstatě supluje stát?

Hlavní myšlenka golfové akademie spočívala nejen ve sportovním zapojení, tedy v golfu, ale šlo také o společné prožitky se sociálním okolím. Přijely sem celé rodiny a všichni si zkoušeli odpalovat míčky. U golfu je úžasné přece i to, že spolu mohou hrát lidé s rozdílnou sportovní úrovní, což jinde – jak pro zdravé, tak pro handicapované – zase tak moc nejde. Pokud se CZDGA stane jakýmsi průkopníkem pro zařazení do společnosti těch, kteří nasadili životy pro bezpečí jiných a utrpěli při tom těžká nevratná zranění, bude to jedině dobře.

Kdo dnes vlastně podporuje golf tělesně postižených, tedy handigolf?

Po dlouhých letech jsme na okraji dotačního programu Ministerstva školství, mládeže na tělovýchovy ČR, odkud jsme získali alespoň nějaké peníze na rozvoj a reprezentaci. Oproti jiným, desítkami milionů korun opravdu štědře financovaným subjektům, jsme ale „chudí příbuzní". Pokud bych chtěl srovnat aktivity, které organizujeme a připravujeme, k aktivitám, jež vykonávají tyto štědře obdařené subjekty, tak je to nepoměr. Děláme za málo peněz hodně muziky a musím konstatovat, že v mnohých případech je to přesně obráceně.

Máte na mysli například váš projekt Golf bez bariér?
To je náš stěžejní projekt, který běží už třetím rokem. Na jeho základě se snažíme ke golfu přilákat nejen lidi s postižením, ale i zdravé, a to spojením zdravého sociálního okolí, tedy rodin a přátel s postiženými, aby mohli společně navštěvovat tréninková centra a měli výhodné podmínky na hřištích, aby si mohli vyzkoušet golf pod dohledem trenérů handigolfu a aby si mohli půjčit kompenzační pomůcky, jakými jsou například paragolfery (speciální vozík, který dokáže paraplegika vertikalizovat, aby mohl odpálit míček). V současné době máme k dispozici dva paragolfery, z nichž jeden je zapůjčen z Konta Bariéry a druhý má jeden z hráčů. Vybralo se na něj na charitativní akci. Paragolferů je v republice víc, ale jsou v soukromém držení hráčů.
Projekt golf bez bariér má už dnes spoustu příznivců a úspěšně funguje na 36 golfových resortech, což je zhruba třetina hřišť.

Zapojují se do něj i školy?

Ano, je to škola pro sluchově postižené v Českých Budějovicích, kde úspěšně trénují děti se sluchových i mentálním postižením, a Speciální škola Olgy Havlové v Janských Lázních, kde trénují i děti z místní základní školy.

Není bez zajímavosti, že čeští handigolfisté mají velké úspěchy v zahraničí. Dokonce větší než golfisté zdraví...

Handigolf míří mílovými kroky na paralympiádu, a tak jsou už stanoveny světové žebříčky, podle kterých se bude stanovovat pořadí nejlepších hráčů. Velkým skokem bylo, že se spojily tři kategorie, hraje se na rány a v současné době máme ze třiasedmdesáti hráčů z celé Evropy čtyři. Jde o desáté, sedmnácté, šestatřicáté a čtyřicáté místo.
Kromě toho se Česká republika může pyšnit pětinásobným vítězem Evropského poháru (Miroslav Lidinský – pozn. red.) a Michal Hošna je čtyřnásobným vítězem Evropského poháru v jiné kategorii. Celý český reprezentační tým je ve všech kategoriích handigolfu v top ten.

Na Darovanském dvoře se už hrálo pět ročníků mezinárodních turnajů handigolfu. Tři poslední byly součástí Europen Disabled Golf Tour. Kandiduje Česko na pořádání evropského šampionátu?

V tuto chvíli už se jedná, doufejme, jen o formální potvrzení. Letošní ročník byl totiž jakousi velkou zkouškou, probíhal pod drobnohledem celého vedení evropského handigolfu a myslím, že jsme uspěli na výtečnou. A tak se příští rok snad v České republice uspořádá ME handicapovaných golfistů.

Kolik hráčů tvoří reprezentaci českého handigolfu a kdo je finančně podporuje?

Je to deset hráčů ve dvou kategoriích. Na zahraniční turnaje jezdí prakticky za své. Stotisícová dotace MŠMT stačila na jeden zahraniční výjezd a dalších šest turnajů si musí každý zaplatit ze svého. Česká golfová federace podpořila handigolfisty identickou částkou, kterou použijeme na další akce, jako byla golfová akademie pro handicapované na Rohanském ostrově v Praze, dny otevřených dveří nebo ukázka SNAG golfu (golfová hra, která je určena také pro zájemce s těžkým stupněm tělesného postižení) ve škole v Českých Budějovicích a na dalších akcích.
Partnerem je i DHL, které se rozhodlo podpořit podobnou částkou rozvoj handigolfu, tedy projekt Golf bez bariér. Turnaj na Darovanském dvoře podporuje společnost CzechInvest, nicméně ta se zajímá především o výkonnostní golf, nikoliv o rozšiřování hráčské základny.

Co dalšího, kromě mezinárodních úspěchů, by českému handigfolfu pomohlo, aby se o něj začali sponzoři konečně víc zajímat?

Za sebe musím konstatovat, že víc už snad toho udělat nemohu. To ale ještě neznamená, že to nejde. Kromě akcí, které pořádáme, je třeba partnery neustále objíždět a vysvětlovat, že přínos handigolfu nespočívá v tom, že si někdo udělá pěkný výlet za hranice – a takoví se také najdou – ale v pořádání třeba dnů otevřených dveří jako třeba nedávno v Novém Kníně, kde jsme v základní škole ukazovali hru na školním hřišti.

Kolik je dnes v Česku handigolsfistů? A vypadá to, že by jejich řady rozšířili novodobí veteráni, policisté a hasiči, kteří utrpěli úraz?

Zhruba dvě stovky. Jde mimo jiné i o sympatizanty, kteří chodí čas od času na hřiště a hrají nepravidelně. Po golfové akademii na Darovanském dvoře se ale jejich řady nejspíš rozšíří. Novodobí veteráni mají cit pro balón, k čemuž určitě přispělo i to, že umí střílet. A přestože po dopolední výuce pod vedením profesionálních trenérů a zahraničních hráčů, kteří na turnaj přijeli, měli leckteří na rukou puchýřky, šli to odpoledne zkoušet znovu. A pokračovali další den. Prostě se ukázalo se, že mezi veterány je spousta talentů.

Jaké je vaše osobní přání co se týče budoucnosti handigolfu?

Jsou dvě. To první je, aby se z toho stal veřejný sport, teď nemyslím pro zdravé a handicapované, ale aby se z golfu sejmula nálepka snobství. A druhé, víceméně soukromé, je, aby se brzy našel tým lidí, kteří převezmou zodpovědně vedení CZDGA, pak bych se konečně dostal na driving.

Převzato z časopisu GOLF 8/2015
Za rozhovor děkuje Jindřich Štěpánek
Foto: Jana Brábníková


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...