charvat-tomJe již golfových hřišť u nás moc, nebo máme naopak málo golfistů? A jak se vlastně vede domácím golfovým resortům? Věřím, že i vás zaujmou názory Tomáše Charváta, který stál nejenom u vzniku hřiště u Slapské přehrady, ale s jehož jménem se setkáte u většiny progresivních projektů z dílny asociace majitelů golfových hřišť.

Jak se člověk stane majitelem golfového hřiště?

V golfovém prostředí jsem se pohyboval od roku 1992, takže jsem ho důvěrně znal. A nejenom jako hráč, ale také jako organizátor korporátních turnajů a investor sponzorských peněz. Také naší investici u Slapské přehrady, kterou jsme začali realizovat v roce 2005, předcházelo dlouhé třináctileté plánování.

Takže žádné hobby, ale spíš business?

Od začátku jsem projekt golfového resortu u Slapské přehrady považoval za čistokrevný business. A nebylo to nic komplikovaného. Svůj plán jsme stavěli na základě příjmových předpokladů z let 2005, 2006 a 2007, kdy stoupala členská základna golfistů z patnácti tisíc na šestapadesát.

Jak jste si poradili s pozemky?

Minoritní část pozemků vlastníme, většina je ale podobně jako u Zbraslavi nebo Konopiště v dlouhodobém pronájmu, právně ošetřeném tak, aby byla zajištěna kontinuita i pro případ vlastnických změn. Režim nájmu bylo rozumné řešení. Slapy jsou vyhlášené letovisko, kde mají pozemky vysokou hodnotu a kde byste se nákupem potřebných 51 hektarů dostal do nesmyslných čísel.

A co výsledek?

Musím přiznat, že jsem v životě nečekal, že se v průběhu dvou let od otevření golfového hřiště zapíšeme do povědomí hráčů tak pozitivním způsobem. Když jsme projekt tvořili, nikdy jsme neměli ambici být mezi deseti nejlepšími resorty, a tak byla pro mě naše tři po sobě jdoucí umístění v TopTen v anketě Areál roku docela překvapující. Na hezkém desátém místě jsme se umístili také letošním hodnocení společnosti Tee Time.

Jak vás vnímají zákazníci?

My dnes pracujeme s přibližně šesti tisícovkami zákazníků, kteří se k nám pravidelně vrací, a jejichž počet rok od roku roste.

Čemu neustále vzrůstající počet golfistů přisuzujete?

Místo má své charisma. Přehrada, svatojánské proudy, geografický střed Českého království... To genius locci zde prostě je.
Slapy byly navíc z hlediska potenciálu dobře nastavený projekt. Jednak 30minutová dojezdová vzdálenost z Prahy odpovídá výzkumu evropské asociace golfových hřišť, který říká, že zajímavá jsou pro golfistu hřiště ležící do 40 minut jízdy. Svou roli ale sehrává i jedinečnost a atraktivita místa. Zejména pro zahraniční hráče, kteří jsou ze svých zemí zvyklí, že za podobnou přírodou musí jezdit hodiny.

Je vliv lokace na golfový business opravdu tak významný?

Na rozdíl od přenositelných vlivů je lokace nepřenositelná a souvisí výhradně s místem, kde se hřiště nachází.

A ty přenositelné?

Jde spíš o soubory dat. Když si dokážete pečlivě zmapovat, jaké má místo potenciál z hlediska zákazníků, jaká je struktura zákazníků, jaká je jejich ekonomická síla a vytvoříte si cenovou mapu nejbližšího okolí, měli byste být schopni nastavit správnou cenu a správná cena přiláká správné zákazníky.

Cenovou mapou okolí jste myslel konkurenci?

Já jsem slovo konkurence nepoužil záměrně. Konkurovat si mohou třeba tenisová centra, poskytující ve stejné hale a stejné recepci hru na stejném kurtu... Golfová hřiště nemohou být vzájemnou konkurencí. Každé golfové hřiště je jedinečné, má svoji náladu a zanechává ve vás určitou atmosféru. Golfové hřiště si buď oblíbíte, nebo neoblíbíte. Řekl bych, že není v golfu nic mezi. Buď se zpět rádi vracíte, nebo vás tam už podruhé nikdo nedostane.

Cenové soupeření ale existuje...

Provozovatelé hřišť by měli hledat v první řadě způsoby jak kooperovat a ne jak si přetahovat zákazníky podbízením v ceně.

Myslíte slevami?

Já vždy říkám, že sleva je sprosté slovo a že když mám dobře nastavenou cenu odpovídající kvalitě poskytovaných služeb, nemusím poskytovat žádnou výraznější slevu. A naopak. Pokud poskytuji vysoké slevy, bude něco špatně s mými cenami.

Jste členem výboru Asociace golfových hřišť. Prozradíte o ní něco?

Česká Asociace golfových hřišť je jedna z organizací začleněných do evropské struktury sídlící v Amsterodamu. Pokud bych jí měl charakterizovat, jedná se spíš o diskusní platformu a profesní organizaci zpracovávající data z trhu a čtoucí trendy, která si neosobuje suplování činnosti sportovního svazu. Své poznatky dokáže zpracovávat a předávat svým členům, zůstává však jen na nich, zda se poskytnutými informacemi budou řídit, nebo ne.

Mohou v Evropě sdílené poznatky pomoci českým golfovým resortům?

Do jisté míry musíme informace z Evropy na podmínky českého prostředí transformovat. Jejich základní obsah je ale nezastupitelný. Když vezmeme třeba její sever, tak oni přišli s tím, že je potřeba lidem říkat, že golf je zdravý sport, že je to především rodinný sport a že je to outdoorový sport.
Je až nepochopitelné, že Češi jako milovníci outdooru a zdravém pohybu na čerstvém vzduchu ještě golfu nepropadli a že jich hraje jen 50 000 na 100 hřištích. Vždyť jen s námi srovnatelné Švédsko, které má podobný počet obyvatel, disponuje šestinásobně vyšším počtem hřišť i golfistů.

Takže hlavní problém vězí v komunikaci?

Ano, ale ne prostřednictvím asociace golfových hřišť, respektive jejich majitelů, kteří jsou optikou veřejnosti ještě stále vnímáni jako parta zbohatlíků, kteří si postavili golfová hřiště pro svou zábavu.
Komunikace musí být prioritou sportovního svazu, který má veřejnosti sdělovat, co je podstatou golfu, proč ho hraje 60 miliónů lidí, proč je to druhý nejmasovější sport na světě, že ho lidé hrají celoživotně a že když se ho v mládí naučí a z nějakého důvodu hrát přestanou, za čas se k němu opět vrací.

Vraťme se zpět k asociaci, která má v tento okamžik 13 členů. Považujete to vzhledem ke 100 hřištím za dostatečný počet?

Současná členská základna české asociace golfových hřišť není nevýznamná, protože sdružených 13 členů reprezentuje 40 % trhu. Přesto je naším přáním, abychom měli co nejvíce členů. A za klíčová z pohledu rozvoje golfu považujeme ta regionální 9jamková.

Nebudou bariérou poplatky?

Možná ano. Zrušení vstupního poplatku právě diskutujeme. Ani provoz asociace není náročný. Disponujeme jednou kanceláří a jedním sekretářem. O vše ostatní se starají dobrovolníci Standa Lisner, Petr Šikoš nebo já bez nároku na odměnu.

Jak vnímáte aktivitu Bavte se golfem? Nekonkuruje vašemu projektu Certified Player?

Každá aktivita, která má za cíl šířit golf mezi neregistrované hráče je krok správným směrem. Vezměte si například tenis, který má u nás přibližně 120 000 neregistrovaných hráčů! Já vím, že hendikepy dělají z golfu jedinečnou vyváženou mezigenerační záležitost, ale chce to i trochu diferenciace a vzrůstající počet neregistrovaných hráčů golfu by mohl být variantou.

Kdo by měl být garantem této cesty?

Jednoznačně federace, která je střechou a která dostává dotační prostředky na rozvoj prostředí, jehož součástí musí být i mediální komunikace, tedy nekonečné vysvětlování co to ten golf je a jaké má podoby.
To že federace část svého aparátu zprofesionalizovala, je nesmírný krok kupředu. Teď už jen aby si uvědomila, že mezi její cíle by měla patřit i komunikace směrem k negolfistům.

A co kluby?

Otevřený přístup ke golfu se prosadil již před několika lety. V pojetí světového golfu jsou již uzavřené kluby pouhou minoritou. Kluby již dávno neplní svou společenskou funkci a jsou v podstatě jen nejvýhodnější cenovou alternativou pro hru. Klubový život jako takový již neexistuje. Většina akcí bývá otevřená veřejnosti a člen klubu má jen nějaké (převážně cenové) výhody.

Stojíte i za zcela novým projektem Golf Advisor. Můžete ho přiblížit?

Jde o propojení katalogizace hřiště a zákaznického hodnocení a cílem by měla být transparentní cenotvorba důležitá pro pozitivní vnímání a zařazení golfu mezi cenově relevantí sporty.

Můžete trochu podrobněji?

Katalogové (odborné) hodnocení zahrnuje především technické informace z pohledu provozovatel a patří sem například informace o sekání, kondici hřiště, servisu, ochotě, ubytování, ceně...
Zákaznické hodnocení pak reflektuje reálnou hodnotu toho katalogového

Proč považujete projekt za důležitý?

Jde o klíčový projekt, který v tento okamžik ještě nedokážeme plně docenit. Důležitý je zejména pro incoming. Česká republika disponuje krásnou přírodou a nádhernými hřišti, chybí ale základní orientace, základní informace na jednom místě. A nejenom o tom, jak to kde vypadá a kolik to stojí a kolik má hvězdiček, ale i tom, jak tyto základní informace hodnotí samotní golfisté.
Jsem přesvědčen, že 3hvězdičkový resort s vysokou zákaznickou spokojeností bude přitažlivější než 5hvězdičkový resort s velkou mírou negativních reakcí.

Převzato z časopisu GOLF 5/2018
Za rozhovor děkuje Josef Slezák; foto: archiv Toma Charváta


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...