iluCo rozhoduje u sportovce o úspěchu a neúspěchu? Často jsou to klíčové momenty, kdy polevuje psychika a nedaří se podle jeho představ, nebo jsou to poslední minuty soutěže, kdy musí ze sebe dostat absolutně všechno a sáhne si až na samé „dno". Tady se ukazuje duševní síla nebo psychická houževnatost a schopnost překonat možné i nemožné.

V ten zlomový moment se rozhoduje, kdy se rodí šampion. Ať už je to golf, hokej, tenis nebo jakýkoliv sport. I když má každý z nich svá specifika a zlomový moment nastává u každého jindy. Podstatné je, aby ho sportovec překonal, potřebuje obrovskou dávku duševní síly, houževnatosti, pevné vůle a schopnosti zabrat v krizové chvíli, která rozhoduje o úspěchu a neúspěchu.

Otázkou zůstává, přesně si specifikovat, co to je duševní síla, jak ji získat a dále rozvíjet. Mentální síla nebo duševní houževnatost je schopnost, kdy i přes různé potíže v průběhu soutěže je sportovec schopný udržet svoji motivaci, koncentraci a odhodlání bojovat. Pomocí ní dokáže překonat všechny nesnáze s výsledkem vysoké výkonnosti.
Určitá část této schopnosti je geneticky daná. Každý člověk se rodí s jistými předpoklady a podle toho je jeho duševní síla jiná. To je odrazový můstek pro sportovce a také pro každého člověka. Pak už záleží jen na něm samotném, nakolik chce pracovat na své psychické stránce a jak moc se chce vytrénovat k mentální síle.

Tato vnitřní síla zvyšuje efektivitu motivace, touhu cítit se lépe, schopnost zvládat krizové momenty a proměňovat je v úspěch. Zlepšuje pevnou vůli a odhodlání pracovat na sobě. To vše jsou faktory, které „zažehnou motory" vnitřní duševní síly. To, jak se bude síla rozvíjet a růst, záleží jen na každém člověku samotném.
Duševně silní lidé jsou obecně v životě šťastnější a úspěšnější. Dokáží ovládat své vnitřní stavy a nepodléhají vnějším okolnostem tak, jako je tomu u lidí, kteří jsou závislí na vnějších faktorech.
Nejlepší oporou si je člověk sám sobě, a pokud se bude spoléhat hlavně na lidi kolem sebe a na vnější prostředí, velice často se ukáže, že je jeho psychika postavena na tenkých základech, které silný tlak nevydrží. Proto je důležité na prvním místě vybudovat tak silné základy, o které se bude moci opřít v každé situaci, a ony zůstanou pevné a poskytnou mu silnou oporu. Až na druhém místě je dobré budovat si oporu z vnějšího prostředí, která má také svoji funkci a opodstatnění.

5 faktorů ovlivňujících duševní sílu
1. Motivace
Bez motivace něco dokázat nedosáhneme žádného výsledku. Ať už je to vnější motivace vyhrát soutěž nebo vnitřní motivace zlepšit svoji mentální sílu. Motivace nás žene k úspěchu a pomáhá nám dostat se až na samé maximum našich možností. Pomáhá nám překonávat nesnáze a udržuje nás koncentrované na konkrétní a náročné cíle. Pomocí motivace se nevzdáváme ani v těch nejtěžších chvílích, kdy dochází ke zlomovému momentu a jiní by to už vzdali nebo se psychicky oslabili.
Správně nastavená motivace je tím hlavním průvodcem a pomocníkem na cestě k úspěchům. Jedinci schopní vytvořit si silné cíle, které jsou vysoce motivační, dosahují lepších výsledků než ti, kteří si je sice vytvořili, ale nesprávným způsobem. Silná motivace nám pomáhá rozvíjet duševní sílu a houževnatost, a proto je dobré jí věnovat důkladnou pozornost. První krok vedoucí tím správným směrem by měl být posílení vnitřních pilířů duševní síly.

2. Vnitřní dialog
Naučme se promlouvat k sobě samému a získejme nejlepšího přítele, kterým jsme sobě my sami. Když pochopíme, co se v nás děje, máme napůl vyhráno. Každý den se v lidské mysli odehrává nespočet dialogů. Odrážejí vnější podněty a mají přímý dopad na vnitřní myšlení i pocity nás všech. Mohou být negativní i pozitivní. Je dobré se soustředit na ty pozitivní a ty dále rozvíjet. Pak se budeme cítit lépe a naše duševní síla poroste.
Rozvíjejme je vědomě, každý den. Přesvědčme naši mysl o tom, že to, co si přejeme dosáhnout, již máme hned na začátku. Naprogramujeme si do ní úspěch. To, co si myslíme a vidíme, odráží naše výsledky. Když si budeme myslet, že to nedokážeme, přesně to se stane. Když tomu budeme naopak věřit, a ještě si to přestavovat, budeme mít volnou cestu a chuť to dokázat.
Silná motivace nám pomůže vést pozitivní vnitřní řeč, jež nám zaručí pozitivní pocity. Duševní síla bude růst tehdy, když budeme mít o sobě dobré mínění, budeme si věřit a náš nejlepší vnitřní „kamaráď" nám bude nejlepší oporou a rádcem.

3. Představy
Každý den si v mysli představujme, co si přejeme dosáhnout, a rozvíjejme maximálně své vizualizační schopnosti. Když si dokážeme jasně a zřetelně představit cíle a prožívat je v mysli každý den, vytváříme si tím pozitivní emoce spojené s nimi a do detailu vnímáme jejich dosažení a úspěch, ke kterému kráčíme.
Představa již dosaženého úspěchu, i když jen v mysli, a propojení pozitivní představy s kladnými pocity nám zajistí vetší motivaci a energii jich dosáhnout. Náš vnitřní dialog bude pozitivnější a duševní síla poroste do obrovských rozměrů.
Pokud totiž nevíme, kam jdeme, a nedokážeme si to představit, jen stěží toho dosáhneme. Pokud si ale dokážeme představit kdykoliv náš úspěch v detailech a procítit ho, při každé takové představě se nám otevírají nové možnosti a posiluje to větší vůli cíle dosáhnout.

4. „Co kdyby"
Technika „co kdyby" znamená, že si na cestě k cílům nic nezjednodušujeme, ba naopak. Vyhledáváme možné „co kdyby" se tohle stalo, co udělám, jako to zvládnu atd. Budujeme svoji duševní sílu již dopředu na základě přípravy na možné překážky a nepříjemnosti, které se mohou v budoucnu objevit. Vyhledáváme náročné podněty, které pak překonáváme. Trénujeme si různé způsoby situací, které se mohou stát a mohly by negativně ovlivnit naši výkonnost a dosažení cílů. Tím docílíme, že v den „D" se nám nestane, že nejsme na něco připraveni a že kvůli možným nesnázím selžeme.
Naše duševní síla je tak veliká, že ať se stane cokoliv, neovlivní to naši duševní stabilitu a my budeme schopni perfektně pokračovat v soutěži. Získáme vetší schopnost zvládnout stres a okamžitě řešit problémy všeho druhu. Být připraven napřed na různé situace je velice účinnou technikou sportovců, která posiluje jejich sebevědomí i schopnost efektivně se orientovat v krizových situacích vyvolaných tlakem. Duševní síla je o to větší, o co více se cítíme připraveni vyrazit do „boje".

5. Buďme v „zóně"
Být v „zóně" znamená být jako v transu, kterému se také říká stav flow. Při tomto stavu se snižuje aktivita mozku podobně jako u meditace. Jde o duševní stav, kdy jsme tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného není v té chvíli důležitějšího a my jsme schopni se snáze dostat na hranici našich možností.
Dochází ke snížení stresu, napětí a zvyšuje se koncentrace. Je to ideální stav, kdy podáváme nejlepší výkony. Jsme do sebe tak zabraní, že nás nevyvedou z míry ani vnější podněty a nic nenaruší soustředěnost na činnost, která je pro nás v tu chvíli prioritní. V tomto stavu máme pocit, jako by vše šlo hladce a samo. Je to přirozené a nenucené.
Každý sportovec by chtěl být v tomto stavu pokaždé, když soutěží, ale jen pomocí různých technik a jejich pravidelného trénování je možné tento stav docílit tak, abychom si ho mohli navodit podle potřeby. Být v „zóně" znamená být natolik mentálně silný, že perfektně ovládáme své chovaní a jednaní, aniž bychom vynaložili přehnané úsilí při dosažení cíle, a přesto ho dosáhneme. Dokážeme pod velkým tlakem podávat optimální výkony a máme vše pod vlastní kontrolou. To stojí za to tuto dovednost trénovat a využívat ji ke svému růstu.

STRUČNÁ VIZITKA
MGR. ANDREA ZMĚLÍKOVÁ
Profese: sportovní psychologie a mentální trenér
Web: www.profikoucink.eu
Tel.: +420 737 252 413

Text: Andrea Změlíková


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
6000 Kč,-

Set želez Exotics EXi (5–PW), shaft UST Mamiya 40 F3 (flex R). Tradiční tvar, menší offset, maximální kontrola i délka. Skvělý poměr cena/výkon! ...