spoluUrčitě i vy máte bohaté zkušenosti s deprivanty a s negativními vlivy nežádoucí sociální interakce při golfu. Nyní zmíním některé možnosti, jak takový negativní vliv snížit. Nejprve se podívejme, jaké reakce doporučují zahraniční odborníci, například Dr. Joan Kingová, která píše pro web Positive Mental Imaginery. Navrhuje následující reakce: Jednou z možností, jak snížit vliv rušivého chování spoluhráčů na vaši hru, je nepřikládat takovým prohřeškům přílišnou důležitost. Nenechat se emocionálně vtáhnout do konfliktu. Při nižší úrovni nevhodného chování spoluhráčů postačí tato diskrétní strategie. V závažnějších případech je nutno přijmout postoj.

Lidé jsou různí a mají různé osobnosti. Když zjistíte, že vás chování někoho ve skupině irituje a znemožňuje vám soustředění, nejprve zkoušejte takového člověka pochopit a ignorovat. Všichni nějak reagujeme na očekávání a frustrace. Něčí reakce vám připadají přehnané nebo trapné, ale zkuste to nevnímat. Když se nedaří rušivé chování ignorovat, zvolte taktiku vzdálení se. Držte se dále od takového zneklidňujícího jedince, čekejte na svoje pořadí někde opodál, nemluvte s ním, sledujte přírodu nebo oblohu, dýchejte zhluboka a vzpomínejte na příjemné věci. V nejzávažnějších případech ovšem není zbytí a je nutno rušivého jedince konfrontovat, napomenout. Vždy se snažte to udělat zdvořile a komunikovat s ním nebo s ní slušně.

Text: Ondřej Kašina


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...