Jamky-GlobeMediaPodle statistik České golfové federace klesl za poslední tři roky počet registrovaných hráčů golfu o 2726. Nejedná se o významný pokles, alarmující je trend, ten jde proti zvyšující se dostupnosti golfu jako sportu pro širokou veřejnost. PGA of Czech Republic vidí za statistickým poklesem nedostatečnou propagaci a zakořeněný mýtus o golfu jako drahém sportu. Rovněž jsou přehlíženy pozitivní dopady hraní golfu z hlediska zdraví, které má potenciál ušetřit značné prostředky i v českém systému zdravotního pojištění.

„Není pravdou, že golf je nákladný koníček. To je mýtus, který se vžil v minulých desetiletích a dnes je překonán, nejen v České republice ale i ve světě. Kdo chce hrát golf, nemusí si kupovat nejdražší profesionální výbavu za desetitisíce korun,"uvedl prezident PGA of Czech Republic Roman Svoboda.

Golf je s téměř 54 000 hráči široce rozšířený sport, dokonce je pátým nejrozšířenějším sportem v počtu aktivních registrovaných hráčů. „Golf má jako sport pro celé rodiny daleko větší potenciál. Je vhodný pro děti, dospělé i pro seniory. Každé věkové skupině nabízí nějaký přínos," doplnil Roman Svoboda.

PGA of Czech Republic proto připravila srovnání, které vyvrací mýtus o golfu jako drahém sportu. Ze srovnání vychází, že začínající sportovec golfista může začít hrát s menšími náklady než například fotbalista, hokejista nebo cyklista. Z důvodu srovnatelnosti s ostatními sporty, nebyla vzata v potaz varianta vypůjčení vybavení, kdy náklad pro dospělého hráče nepřekročí 200 korun.

CELKOVÉ NÁKLADY V KČ PRO ZAČÍNAJÍCÍ SPORTOVCE
Sport                      OD               DO
Golf                        5 510           64 850
Cyklistika                5 880           389 100
Fotbal                     6 350          15 400
Hokej                     8 600           21 500
Snowboard           9 600           36 500
Biatlon                   13 090         95 282

Golf je i zdraví prospěšný sport, jeho hraní pomáhá ve vyšším věku k udržení fyzické kondice. Hráč může ujít až 9 kilometrů za jednu hru. Golf dále podporuje duševní zdraví a chrání před samotou. „Na rozdíl od jízdy na kole, fotbalu nebo hokeje, je golf bezpečným sportem i pro děti. Zejména z hlediska nízké možnosti úrazu,"říká sportovní fyzioterapeut Petr Routner.

Podle údajů z Národního registru úrazů se právě při těchto sportech ročně zraní více než 1600 dětí. Golf přitom není díky nízké incidenci ve statistikách ani samostatně vymezen.„Začátečník by měl využít znalostí profesionálního trenéra, který ho naučí správným herním návykům,"říká Routner. To je důležité pro zachování golfu jako zdravého sportu vhodného pro každého od dětí až po seniory. Rodiče dětí by také měli vědět, že golf patří mezi olympijské disciplíny. Pokud má dítě pro golf skutečný talent, může se z něj stát nejen úspěšný golfový hráč ale i světově známý olympionik.

Pozitivní zdravotní dopady hraní golfu potvrdili lékařské studie už v minulosti. Naposledy začátkem letošního května zveřejnila Northwestern University výsledky studie, která porovnávala zdravotní dopady na hráče golfu s osteoartrózou kolene. Konkrétně byl zkoumánrozdíl zdravotního dopadu při hře s použitím golfového vozíku a pěší chůze mezi jednotlivými koly. "Díky sofistikované analýze krevních biomarkerů tato studie ukázala, že golfisté s kolenní osteoartrózou se nemusí obávat zhoršení jejich onemocnění. Ve skutečnosti chůze poskytuje nejlepší přínos pro zdraví, " uvedl vedoucí studie Dr. Prakash Jayabalan z Lékařské fakulty Northwestern Univerzity Feinberg. Samotná zátěž kolene s osteoartrózou se ukázala jako klinicky nevýznamná.

Druhým zásadním zjištěním bylo srovnání intenzity srdeční frekvence při hře bez a s užitím golfového vozíku. Hráči golfu s osteoartritidou strávili více než 60% kola se srdečními frekvencemi v zóně střední intenzity. Při jízdě na vozíku strávili golfisté v tomto rozsahu pouze 30 procent kola. Lékaři konstatovali, že hra golfu i v případě nižší srdeční zátěže stále má pozitivní dopad na zdraví a nese prvky denního cvičení.
Studie dokončená ve spolupráci s golfovým hřištěm Glenview Park District v Glenview ve státě Illinois zahrnovala 15 účastníků - 10 pacientů s osteoartrózou kolenního kloubu a 5 pacientů podobného věku, kteří neměli onemocnění. Účastníci hráli 18 jamek,jeden den chodili po hřišti, druhý den hráli stejní hráči kola za pomoci golfového vozíku. Výzkumný tým porovnal jejich srdeční frekvence s cílem určit intenzitu zátěže, odebíral krevní vzorky během každého kola k měření markerů stresu a zánětu chrupavky.

Další zahraniční studie ukázala, že golf je nejen zdravý sport ale dokáže šetřit i peníze státu. Průzkumu organizace England Golf, MytimeActive a UK active se zúčastnilo více než 3200 golfistů.Studie odhaluje, že v důsledku pozitivních dopadů na fyzické i duševní zdraví, šetří golf místním autoritám na výdajích ve zdravotnictví 3,4 milionů liber ročně (téměř 100 000 000 korun). Ještě větší potenciál úspor může přinést, pokud golfisté, kteří hrají nejméně, setrvají na úrovni své aktivity, nebo ji zvýší.
Zjištění této studie mají být použity k prozkoumání možností zpřístupnit golf na základě lékařských doporučení.

Zdroj: TZ, PGAC; foto: Globe Media Reuters


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
Kč,-

...