Mergl JanV sérii bilančních rozhovorů s představenstvem České PGA jsme se ptali jednotlivých členů vedení, co plánují a jaké konkrétní změny už se v prostředí profesionálního golfu podařilo realizovat. Tentokrát přinášíme rozhovor s viceprezidentem Janem Merglem

 


 

 

V jakém stavu je rozvoj vzdělávacího procesu PGA, konkrétně u obsahových úprav vzdělávacího programu, a jsou už připraveny nové prvky výukových materiálů a rozvoj e-learningu?

Rozvoj vzdělávacího procesu probíhá plynule a v souladu s námi naplánovaným postupem. V průběhu léta a podzimu doplníme a zkompletujeme materiály pro PGAE, které po výročním kongresu odešleme k prostudování a schválení metodické komisi PGAE. Rozvoj e-learningu a inovace našeho vzdělávacího procesu bude úzce souviset s připravovaným výběrovým řízením na nového managera vzdělávání. Tuto pozici nedávno opustil Rudolf Nechanický, kterému je třeba poděkovat za veškerou odvedenou práci.

Jaké máte další plány a které zahraniční lektory máte nasmlouvány případně byste rád získal pro pořádané semináře?

Rozšiřující semináře nás letos čekají ještě dva. Přijedou Rob Watts a Paul Hurrion. Jedná se o významná jména na golfové mapě. Věřím, že naši členskou základnu obohatí o nové poznatky. V budoucnu chceme reflektovat na podněty od našich členů a zvát na semináře lektory, kteří budou prezentovat témata pro nás potřebná. Určitě bych rád uspořádal i seminář vedený českým lektorem, a věřím, že se to podaří. Kvalita našich trenérů roste, postupně získávají zkušenosti, snad se tedy brzy dočkáme i nějakého výrazného úspěchu na trenérském poli.

Můžeme se těšit na turnaje PGA (strokeplay, matchplay a pairs championship), začaly už jejich přípravy?

Strokeplay již proběhlo, ostatní dva šampionáty bohužel neproběhnou. Jejich příprava a organizace vyžadují více času a potřebné partnery. Myšlenky se nevzdávám, tak snad za rok.

Zlepšila se spolupráce s ČGF, respektive jednal už jste s ČGF o společném programu na růst členské základny či zamýšlených turnajích ECHT nebo LET?

Spolupráce s ČGF se zlepšila, alespoň já to tak vnímám. Na tomto poli pracujeme plynule a pravidelně. Relativně snadno se nám nacházejí průsečíky našich myšlenek, a to zejména na poli sportovního golfu, ale i v oblasti vzdělávání.

Kolik členů už bylo podpořeno v jejich činnosti formou grantů a v jakých oblastech. Případně získal už program kariérního růstu členů PGA nějaké konkrétní obrysy?

Program kariérního růstu běží plynule a nyní stojíme před úkolem zkontrolovat jednotlivé kvalifikace a následně je u některých členů pozměnit na vyšší. Bohužel nás ve zveřejnění dosažených kvalifikací na webu brzdila problematika GDPR, ale věřím, že se již brzy dočkáme nových Head Pro či GP A +. Grantový program je připraven, respektive kritéria udílení grantu. S rozdělením prvních peněz počítáme v roce 2019.

Pokročilo nějak zajištění dostatečného financování PGA, tedy navazování spolupráce se soukromým sektorem, případně máte už rozmyšleno, o jaké dotace a granty by PGA mohla požádat?

Dotace a granty budou dostupné zejména v oblasti vzdělávání, i proto nyní pracujeme na akreditaci našeho vzdělávacího procesu. Soukromý sektor a hledání generálního partnera pro PGA je v gesci Jirky Pospíšila, který na tomto velmi usilovně pracuje.

Myšlenka vybudování vlastní PGA golfové akademie je velký projekt, v jakém stádiu příprav se nachází? A jak je to s návazností na rozvoj junior tour a dětských kempů?

Máme prezentaci pro potenciální resorty, kde by akademie mohly být. Máme základní osnovu a metodiku výuky. V tuto chvíli jednáme se dvěma až třemi resorty, které mají o partnerství s námi enormní zájem. Věřím, že první akademie se značkou PGA bude na světě počátkem následující sezony. Junior tour funguje perfektně vedle „velké" tour, stejně tak i juniorský kemp. Obě tyto aktivity budeme rozšiřovat právě v momentě, kdy získáme alespoň jedno tréninkové zázemí, které budeme moci využívat pod naší značkou.

Převzato z časopisu GOLF 9/2018


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...