CS golfKolik lidí, tolik nejenom chutí, ale i názorů. Nakonec posuďte sami. Na sklonku minulého roku jsme požádali některé osobnosti českého golfového života, aby nám sdělily jak své pocity z dějů minulých, tak i představy a očekávání, se kterými jdou do nové sezony. A že s některými nesouhlasíte? Vůbec nevadí. Naopak! Už teď se těšíme na vaše osobní názory a pocity, které můžete posílat k nám do redakce nebo sami uveřejnit na našich webových stránkách.

Otázky byly následující:
1) Jaký dojem ze současného stavu českého golfu u vás převládalna konci roku 2012?
2) Kdybyste měl vyzvednout jednu (maximálně tři) nejvýznamnější událost českého golfu v roce 2012, která by to byla?
3) S jakým očekáváním jdete do sezony 2013 vy sám?
4) Co byste českému golfu do nového roku popřál?

Jan Jenčovský
prezident České golfové federace

1. Převládají pozitivní dojmy. Samozřejmě je vždy co zlepšovat, ne vše je v současnosti ideálně nastaveno, ale český golf nadále roste a sportovně se mu daří. Mám velkou radost, že dva čeští hráči budou častými účastníky Challenge Tour (Marek Novy a Ondřej Lieser), a věřím, že Klára Spilková bude i nadále držet českou vlajku na LET. Mezi amatéry se bude jistě nadále pracovat na rozvoji našich talentů, a to pod tréninkovým systémem ČGF i v rámci individuální přípravy, a nesmíme zapomínat ani na řadu hráček studujících v USA, kde rozvíjejí svůj talent pod vedením tamních univerzitních týmu.
Na klubové scéně se daří rozvíjet členskou základnu (nyní přes 62 500 členů) a do praxe se uvádí nové nastavení federace, které by mělo výrazně přispět k efektivnějšímu jednání a činnosti ČGF, potažmo k větší popularizaci golfu mezi negolfovou veřejností, a rozvoji golfového sportu i tréninkového systému. Posledně zmíněné věci byly bohužel v minulosti trochu opomíjeny, a proto je třeba je znovu nastartovat.
Velkou radost mi dělá spuštění projektu zavádějícího golf do školního prostředí a také obnovení činnosti Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf.

2. Jednoznačně vede spuštění projektu zavedení golfu do škol. Je to významný krok, na němž spolupracuje ČGF s PGAC. První odezvy z osmi pilotních škol jsou úžasné a mezi dětmi je o golf velký zájem. Věřím, že projekt poroste, přivede ke golfu řadu dětí, jeho prostřednictvím představíme golf jako běžný sport a prolomíme zbytečně bariéry a předsudky v naší společnosti.

3. Očekávám rozvoj školního projektu, nové vylepšení tréninkového systému, do kterého snad ve větším měřítku zapojíme i profesionální hráče a stanovíme výhled a systém přípravy směrem k olympiádě v Riu. Věřím také v další úspěchy českých profesionálů i amatérů nejen doma, ale hlavně na zahraniční půdě v nejvýznamnějších soutěžích Evropy či světa. V neposlední řadě musíme zapracovat na mediálním obrazu golfu, zejména v negolfových médiích.

4. Mnoho sportovních úspěchů našim talentům a reprezentantům. Další narůst členské základny a hřištím a golfovým zařízením spokojené zákazníky a nové členy, kteří budou mít o svůj klub zájem a přispějí k jeho rozvoji. Rekreačním golfistům pak dobře připravená hřiště a radost ze hry.

Petr Nitra
prezident PGAC

1. Český golf pomalu, ale jistě „střízliví, uklidňuje se a čistí" od negativních vedlejších jevů, které se k němu přidaly v posledních 10 letech, kdy se rozvíjel až příliš razantně. Na druhé straně mám velice dobrý pocit z našich nejlepších profesionálních hráčů. Vedle Kláry Spilkové, která si udržela kartu na LET, určitě v příští sezoně uslyšíme o Ondřeji Lieserovi, Marku Novém nebo Filipovi Mrůzkovi. Kluci jsou rozjetí, nažhavení – led je tenký, chybí jen krůček...

2. Za PGAC mohu s radostí konstatovat, že máme za sebou velice úspěšnou sezonu. Naše Pilsner Urquell Czech PGA Tour, která je již řadu let na vysoké úrovni, opět obdržela od PGA of Europe cenné uznání, na které jsme právem hrdí. Nastartovali jsme nové projekty, jako jsou s CK Fischer stipendijní program určený pro nejlepší hráče a s ČGF pilotní projekt – zavádění golfu do škol.

3. Velice skromným. Rád bych si opět zahrál nějaké turnaje, jako ročník 1963 mohu hrát už i za seniory a těším se, že také navštívím nová hřiště nejenom v Čechách, ale i na Slovensku. Určitě se vypravím do Senice, kde podle expertů vzniklo nádherné hřiště, vlastně resort, pod který se podepsal jako golfový architekt Jack Nicklaus, legenda světového golfu.

4. Přeji českému golfu sportovní a ekonomickou stabilitu, nárůst členské základny, více slušnosti na hřišti i mimo něj, a především novou golfovou hvězdu se lvíčkem na prsou.

Milan Veselý
prezident Royal Golf Clubu Mariánské Lázně
zástupce EGA v The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews

1. Český golf již přešel z úrovně golfově rozvojové země, jakou měl ještě v 90. letech, do stádia standardní středně rozvinuté země a naši výkonnost v evropském i světovém měřítku nejlépe určuje každé dva roky umístění mužů a žen na mistrovství světa. Letos v si v tureckém Beleku naši muži pohoršili oproti minulým letům a obsadili 40. místo, ženy naopak dosáhly na krásné 15. místo, což je v celosvětové konkurenci velký úspěch. Tato umístění odpovídají současné výkonnosti a pozici našeho golfu, tj. někde ve standardním, ale neoslňujícím středu.
Česká golfová federace v současné době hledá svoji pozici někde mezi národní řídící institucí pro pravidla, handicaping a course-rating, mezinárodní vztahy atd. a servisem pro majitele a provozovatele hřišť. Byly přijaty nové stanovy, a tak předpokládám, že po překonání právních problémů s jejich registrací na ministerstvu vnitra bude pozice a úloha ČGF již nalezena a po březnových volbách přidáme plyn a nastartujeme další rozvoj. Ze současného stavu českého golfu mám dobrý dojem. Za posledních 20 let se udělalo mnohem více práce než za celou historii tohoto sportu v našich zemích od roku 1905. Je to ohromný skok v oblasti výstavby hřišť i po stránce sportovní výkonnosti.

2. Za nejvýznamnější události považuji již zmíněné umístění našich dívenek na MS – Espirito Santo Trophy v Turecku. Dále účast Ondry Liesera ve finále kvalifikace na EPGA Tour a celoroční výkon Klárky Spilkové, kterým si zajistila hrací kartu na LET pro rok 2013. Blahopřeji a držím palce!

3. Moje úloha se zásadně změnila. V dubnu 2012 jsem byl po 20 letech v českém a evropském golfu znovu zvolen prezidentem Royal Golf Clubu Mariánské Lázně. Chci klub a hřiště vést tak, aby se Mariánky staly opět letadlovou lodí českého golfu, vyhledávaným cílem golfistů z celé Evropy a příjemným místem pro členy klubu. Vedení klubu za to nese odpovědnost vůči svým členům, všem českým golfistům, kteří Mariánky milují, ale i vůči britské královské rodině, která nám udělila titul „Royal – Královský". Mám velkou chuť i sílu do této práce a využiji pro náš klub všech dlouholetých zkušeností a kontaktů. Chceme samozřejmě intenzivně spolupracovat s ČGF, golfovými kluby a vlastníky hřišť. V novém roce přeji všem hodně úspěchů!

4. Těch přání je mnoho! Vaše otázky jsou velmi zajímavé, vyžadovaly by si podrobnější odpovědi a analýzu, ale musím odpovědět jen anketně. Přeji českému golfu další rozvoj areálů, příchod nových golfistů, zejména mladých a pohybově nadaných, a mnohem výraznější úspěchy v individuálních i týmových soutěžích. Vlastníkům a provozovatelům hřišť přeji, aby se jich co nejméně dotkla současná ekonomická recese. Všem golfistům přeji hodně zdraví a více času na golf!

Miroslav Lidinský
prezident České golfové asociace hendikepovaných

1. Můj subjektivní pohled na současný stav je vesměs pozitivní. Golf je v Česku stále méně vnímán jako hra pro „horních 10 000" a stává se součástí volnočasových aktivit celých rodin. Nejednou také na driving range či veřejném hřišti potkáte partu začínajících nadšených mladých lidí nebo pár zapálených seniorů. Dovoluji si tvrdit, že velikým pokrokem je průnik tohoto sportovního odvětví do světa hendikepovaných. Golf se tím pádem stává jedním z mála sportů, kde mohou v regulérním společném turnaji nastoupit zdraví i hendikepovaní sportovci. Doufám, že brzy nastane doba, kdy bude účast hendikepovaných golfistů na špičkových národních soutěžích naprostou samozřejmostí.

2. V této oblasti si dovoluji vyzdvihnout pouze hráčské úspěchy, neboť hodnocení procedurálních či legislativních úspěchů českého golfu je spíše otázkou pro někoho fundovanějšího. Takže v první řadě je to Klárka Spilková, která si dokázala zajistit start v Ladies European Tour 2013, dále spanilá jízda Ondřeje Liesera do finále Q-School na EPGA a do třetice tři tituly Mistrů Evropy Order of Merit ve svých kategoriích pro reprezentanty České golfové asociace hendikepovaných. Jsem přesvědčen, že právě úspěchy všech zástupců ČR na mezinárodních turnajích přispívají k budování dobrého jména českého golfu.

3. Z pohledu CZDGA je na prvním místě ještě užší spolupráce s ČGF, PGAC a ostatními subjekty především v oblasti rozvoje hendigolfu a Projektu golf bez bariér. A co se týče subjektivních předsevzetí? Umístění do pátého místa v Evropském poháru, což by mi teoreticky mohlo stačit k postupu do nejelitnější kategorie A turnajů European Disabled Golf Association.

4. Ještě více golfových „srdcařů" a mnoho úspěchů českým barvám. Také bych ale rád českému golfu popřál, ať je nadále vnímán okolím jako hra gentlemanů a respektován hráči jako prostředí tolerance, úcty a slušného chování.

Luboš Klikar
generální sekretář ČGF
člen Championship Commitee EGA

1. Popravdě řečeno, mám trochu smíšené pocity. Na jedné straně panuje velká radost z rostoucí výkonnosti a úspěchů našich amatérských a profesionálních hráčů a hráček, na straně druhé je i trocha nostalgie z toho, že ne všichni táhneme za jeden provaz.

2. To je velmi těžká otázka, neboť letošek přinesl českému golfu hodně důležitého. Zásadní událostí však podle mě je, že na rozdíl od většiny zemí v Evropě a navzdory ekonomické krizi český golf stále rostl. Rostl počet golfistů, přibyla nová hřiště. Druhou událostí je dělené 15. místo českého družstva žen na MS v Turecku. Senzační výsledek, který jsme potřebovali jako sůl. A na třetí místo bych dal vydařený návrat Challenge Tour do Čech poté, co se nehrály turnaje European Tour v Čeladné a European Senior Tour na Casa Sereně.

3. Rok 2013 pro mě bude velká výzva. Kromě jiného i proto, že chci co nejlépe český golf reprezentovat v Championship Commitee EGA. Doufám, že jako nováček v této roli nezklamu. Kromě toho mám ještě jedno neskromné přání – odehrát v příští sezoně alespoň tolik soutěžních kol, aby můj hendikep po dvouleté pauze byl zase aktivní.

4. Aby v mírném pásmu, v němž naše země leží, skončila čtyři roční období a konečně zavládlo věčné golfové jaro.

Michal Jon
generální sekretář PGAC
generální sekretář EDGA

1. Já se zabývám v první řadě sportovní částí. A v ní mám ten pocit, že se všechno pomalu, ale jistě zlepšuje. A co se týká společenské, pak mne, jako generálního sekretáře PGA Czech, těší spolupráce s ČGF na společném projektu „Golf do škol" a velmi synergické procesy a komunikace nad tímto projektem. Takže i po té „politické stránce" se pohybuji v kladné části spektra. Co se týká ekonomiky a golfového byznysu, tam jsem spíš skeptický. A jsem upřímně zvědav, jak dopadne volební konference ČGF a kdo bude stát u kormidla mého nejmilovanějšího sportu v příštím období.

2. Individuální úspěchy Marka Nového, Ondry Liesera a Kláry Spilkové, kolektivní úspěch českých hráčů na Challenge Tour na Kunětické Hoře a úspěšné uspořádání Univerzitního MS na Ypsilonce.

3. Že ČGF bude mít silné a kvalitní vedení, které nebude zapomínat na to, že federace je především sportovní svaz, že se vyjasní všechno kolem olympiády v Riu, že budeme mít hodně dobrých a kvalitních turnajů, že se vrátí Czech Open a že si zapískám co nejvíc turnajů Ladies European Tour.

4. Co nejvíc přátelské a uvolněné atmosféry podpořené spravedlivými vítězstvími těch, kdo si to zaslouží. Na všech frontách.

Karel Skopový
člen výboru PGAC
promotér turnajové série Czech PGA Tour

1. Budu to říkat bodově. Je tu málo mladých hráčů, ale mají dobré HCP. Máme pro ně celkem dost turnajů, ale bez systému podporujícího výchovu hráčů vyšších kvalit. Turnaje bez mentálního tlaku je nepřipraví na turnaje, kde už to není o švihu, ale právě jen o tom tlaku a umění golf hrát. Máme dost možností nabídnout nebo zabezpečit hráčům turnaje v zahraničí s jejich vrstevníky, ale radši s nimi budeme donekonečna rovnat rovinu švihu na driving range... Stále hovoříme o marnosti našich profesionálů, ale ten základ, dokázat turnaj vyhrát nebo se dobře umístit, se musí naučit v mládí, tedy jako amatéři.
Dobrých klubových trenérů v ČR máme dostatek, ale stále preferujeme stejný model pro výběr do reprezentace, i když nemá výsledky. Zužování do výběrů, kde se probírá to samé co v klubech, ale jinými slovy, silně frustruje hráče, kteří se tam nedostali. Následně pak přestávají věřit svým klubovým trenérům a poté vlastně končí, protože jejich plynulý růst je vlivem tohoto systému přerušen. Přitom v tomto období je velmi důležité, aby se posilovala sebedůvěra hráče a aby hrál hodně mezinárodních turnajů. Je třeba, aby se naši mladí utkávali se svými vrstevníky co nejvíce, aby je poznali a neměli z nich v dospělosti zbytečný respekt. To samé platí o zahraničních hřištích. Poznat je a nebát se jich, vědět jak na ně.

2. Asi by to byly dvě události. Jednou je umístění našich hráček na MS. Super začátek, ale unavený konec i tak stačil na nejlepší umístění na tomto šampionátu. Druhou událost lze rozložit do několika epizod. Jedná se o výsledky našich PRO hráčů, Markem Novým počínaje za postup na Challenge Tour, dále jde o kvalifikaci na ET a nakonec postup čtyř hráčů do závěrečných kol na Challenge Tour v Kunětické Hoře. I zde se vlastně potvrzuje, že systém ČGF není dobře nastaven, protože naprostá většina těch, o kterých mluvím, v tomto systému není nebo nebyla.

3. Věřím, že přežijeme tento ekonomický marasmus a že se potvrdí, jak důležité je dostat golf do škol. Tato hra je natolik nádherná, že když se s ní děti seznámí již v tělocvičně při školním kroužku pomocí programu SNAG, tak si ji u rodičů prosadí i ve velkém golfu.

4. Aby si více věřil. Aby řešil špatnou ránu, až nastane, a ne před ní.

Zuzana Mašínová
profesionální trenérka
bývalá hráčka LET

1. Současný stav českého golfu má dle mého stoupající tendenci, i když velmi pomalou.

2. Úspěch Marka Nového na EPD Tour a české ženské reprezentace na MS družstev.

3. Osobně nemám žádné očekávání, ale své svěřence z GC Chateau St. Havel bych ráda viděla v soutěži družstev.

4. Českému golfu bych přála více golfistů a širší spolupráci amatérského a profesionálního golfu.

Aleš Libecajt
předseda komise mládeže STK ČGF

1. Jednoznačně pozitivní, tedy míněno zejména ve vztahu k soutěžnímu golfu. Z golfové „politiky" mě potěšil hladký průběh podzimní mimořádné konference ČGF. Celkový stav českého golfu je pro mě školní stupnicí chvalitebný.

2. Zúčastnil jsem se jako funkcionář téměř všech vrcholných akcí ČGF. Chyběl jsem jen na MM ČR na rány na Kaskádě, jež bylo určitě vrcholem amatérské sezony. Jako divák jsem si užil oba profesionální turnaje – Ladies European Tour i Challenge Tour. Za nejvýznamnější událost roku však považuji 15. místo žen na MS v Turecku.

3. Soutěžní sezona je téměř připravena, žádné razantní změny nás nečekají, a tak předpokládám podobně úspěšný rok jako ten loňský. Ale zajisté nejen já trochu nervózně očekávám 7. leden. Termín, dokdy je nutné podat kandidátky do nového výboru ČGF, který se bude volit na březnové konferenci. Do nové sezony půjdu s očekáváním pozitivních změn ve vedení ČGF.

4. Důstojnou volbu nového výboru ČGF, který bude mít silnou podporu klubů ze všech koutů republiky, a v neposlední řadě povedenou soutěžní sezonu.

Radek Běláč
STK ČGF, ředitel Alfrédov

1. V letošním roce jsem měl dojem, že dochází ke změně chování golfistů vůči klubům a hřištím. Hráči si více vybírají, kde budou členy nebo kam pojedou hrát, a také více reagují na speciální nabídky. Bohužel z pozice managera hřiště sleduji pozvolný úpadek morálky u hráčů, což se projevuje často jejich neetickým chováním na hřišti či vůči ostatním hráčům. Také poněkud s obavou pozoruji rostoucí názorovou různorodost golfových subjektů-členů ČGF na další směřování svazu. V posledních dvou letech mám dojem, že u některých členů svazu převládají více osobní zájmy. Doufám, že odsouhlasení nových stanov na podzim letošního roku je prvním počinem ke zlepšení této situace.

2. Za nevýznamnější počin českého golfu v roce 2012 považuji opětovnou účast Kláry Spilkové na LET a obhájení karty na další rok. Jako předseda komise mládeže STK Západ A mám pak radost z rozrůstajícího se počtu dětských turnajů a zájmu o ně, a to zejména u mladších a starších žáků. V tom spatřuji přínos pro rozvoj sportovního golfu do dalších let.

3. Práce v golfovém prostředí mě naučila očekávání raději nemít. Proto mám spíše přání, která se mně však již několik let nedaří naplnit. Rád bych se v příštím roce dostal pravidelně ke hře dvakrát týdně.

4. Rok 2013 je volební, takže přeji českému golfu zvolení prezidenta a výboru ČGF se silným mandátem tak, aby měli možnost stabilizovat golfové prostředí. Dále přeji dalších několik tisíc slušných a zapálených golfistů.

Petr Drbal
předseda regionální Komise mládeže STK ČGF

1. Sleduji hlavně soutěže mládeže a zde vidím poměrně velký nárůst dětských hráčů, a to i s dobrou výkonností. V této oblasti mám pozitivní dojem.

2. Zmínil bych dvě události. Schválení nových stanov ČGF koncem roku. Federace má být vrcholný orgán sportovního svazu, a nové stanovy mají jiné priority, takže tuto událost nevnímám pozitivně. Druhou událostí je přestup Ondřeje Liesera k profesionálům a jeho výborné výkony koncem roku. Vedle Kláry Spilkové to je druhý odchovanec mládežnického golfu.

3. Přál bych si nárůst většího počtu dětí, jejich podporu od rodičů a ze široké základny i růst špičkových mladých golfistů. Já osobně bych si přál pevné zdraví, které mi umožní dobrou golfovou hru v nejstarší kategorii.

4. Hodně sportovních úspěchů a další dobré mladé hráče.

Karel Kučera
promotér US Kids Golf Tour

1. Rozpačitý, dlouhodobé projekty jako např. Hraj golf změň život či kampaň 100 000 golfistů do roku 2013 jsou spíše plácání do vody a neúčelné vyhazování finančních prostředků. Podobné akce jsou spíše formát pro aktivity jednotlivých klubů, které je potřeba adresně podporovat. To samé se děje při plošných podporách TCM, přičemž je více než jasné, že pokud chceme vychovat golfistu či golfistku evropské úrovně, je nutné finance směřovat adresně a více účelově. Následně mandatorní výdaje ČGF jsou z mého pohledu nadstandardní.

2. Úspěšné umístění českých dětí na Evropském šampionátu US Kids Golf ve Skotsku, LET na Albatrossu.

3. Hodně nových malých golfistů, výměnu reprezentačního trenéra a zavedení konstruktivního konceptu národních tréninkových center.

4. Všeho dobrého a nevymýšlet to, co je již dávno vymyšleno.

Martin Křížek
člen představenstva Loreta Invest
prezident Loreta Golf Club Pyšely

1. Jako golfista jsem spokojen s šířením golfové osvěty. Golf už není toliko vnímán jako sport pro bohaté a vlivné. Trochu mi vadí, že výchova nových golfistů je záležitost masové výroby (čím více – tím lépe), ale „kvalita" zásadně pokulhává. Pozdrav, etiketa, slušnost, znalost pravidel psaných i nepsaných – to vše se kvapem vytrácí. Bohužel! Snad bude lépe.

2. U mne je na prvním místě výstavba našeho hřiště Loreta Golf v Pyšelích. Možná na dlouhou dobu poslední nově postavená osmnáctka u Prahy. Golfové hřiště člověk staví tak jednou za život, tudíž je to zážitek, na který se nedá zapomenout. Dále je to schválení nových stanov ČGF. Snad to pomůže federaci fungovat efektivněji.

3. Doufám, že se naše hřiště bude oblíbené u všech golfistů, kteří si ho přijdou zahrát, a budou se k nám rádi vracet. Po sedmi letech příprav by to byla úžasná satisfakce.

4. Mnoho slušných golfistů a žádné překupníky s greenfee.

Pavel Švehla
předseda představenstva GR Černý Most
prezident GC Černý Most

1. Stejně jako v jiných oblastech se na stavu českého golfu na konci roku 2012 odráží celkový stav naší společnosti, a to jak pozitivně, tak negativně. Spousta věcí se českému golfu daří, stejně tak existuje v českém golfu hodně nešvarů, nepříjemností, nenormálností, které je potřeba změnit. Chce to ale čas. Věřím, že když každý z nás začne u sebe a bude se na golfu slušně chovat, dodržovat pravidla, respektovat a vnímat své okolí, bude nám všem lépe a i český golf si polepší.

2. Nejvýznamnější událost českého golfu v roce 2012 se přihodila nedávno. Kláře Spilkové se podařilo udržet si kartu na LET, což je důležité, neboť český golf potřebuje vzory pro mladé začínající golfisty. Klára takovým vzorem je a snad jím bude i nadále.

3. Vždy věřím, že další sezona bude lepší než ta minulá, a to ve všech směrech. Doufám, že k nám na Golf Resort Black Bridge dorazí více golfistů, kteří budou spokojenější s úrovní hřiště, atmosférou resortu i poskytovanými službami.

4. Českému golfu přeji více slušných golfistů.

Juraj Werner
ředitel GR Kaskáda

1. Pozitivní a rozpačitý současně. Na jedné straně, a to nepochybně, se úroveň českého golfu zlepšuje. Nejde jenom o Ondru Liesera a Kláru Spilkovu. Viděli jsme to u nás na Kaskádě při mistrovství ČR a tradičním Grandfinále PGA. Na druhé straně cítíme, že systém vyhovující v dobách, kdy tu bylo 25 hřišť a 10 tisíc golfistů, dnes nestačí. Dokládají to i snahy ČGF o sebezdokonalování. Mimořádná konference ČGF a přípravy na volby nového výboru a prezidenta jsou toho důkazem. Takže když rozpačitý, tak především z toho, že tento proces trvá dlouho, což našemu golfu neprospívá a brzdí to jeho rozvoj.

2. Tuším, že většina dotazovaných bude vyzvedávat turnaj LET na Albatrossu nebo vybrané úspěchy našich hráčů v na mezinárodním fóru. Zkusím to vzít z jiného konce. Je dobře, že se nekonala PGA na Čeladné. Nejsme na to golfově připraveni. Rozdíl výkonnosti našich hráčů ve srovnání se světovou nebo evropskou špičkou je příliš velký. Účast našich hráčů na tomto turnaji nebyla zkušenost, ale spíše zážitek. Turnaj tak byl pouze skvělou propagací Česka. Není na to ani ekonomická doba. V Německu před nedávnem pořádali pět turnajů PGA ročně, letos jeden. Pohledy lidí, kterým záleží na českém golfu, by se měly upřít na nižší, ale konkrétní cíle, na úkoly, které nás bezprostředně trápí a něco by vyřešily.
Jsem samozřejmě rád, že mladí hráči z Kaskády se v průběhu roku neztratili. Lucka Hinnerová nám udělala radost prvním a druhým místem na mistrovství ČR.

3. Že budu zdráv a že si zahraji na více hřištích, abych mohl pozitivní věci přenést k nám na Kaskádu.

4. Osvíceného prezidenta ČGF se skvělým týmem v zádech. Člověka, jenž nepodlehne módním trendům s vidinou rychlého a líbivého výsledku. Jeho práce bude náročná, neboť musí vybudovat nadčasově funkční instituci. To nebude lehké a nebude to hned.

Vít Koďousek
golfový publicista
člen Associtation of Golf Writers (UK)

1. Vlažný. Myslím, že věci kolem českého golfu nejdou dopředu ani zdaleka tak rychle, jak by mohly. Nechci tady rozebírat, kdo a proč to má na svědomí. Každý z nás ví, jakým dílem přispívá ke stavu těchto věcí. Ale předpokládám, že český golf by měl být přeci jenom o kousek dál.

2. D+D REAL Czech Challenge Open 2012 – nepochybně nejdůležitější turnaj v letošním kalendáři, navíc velmi úspěšný z hlediska českých hráčů.

3. Jsem mírný optimista stojící na pevných základech realistického pesimismu! Nebo pesimistického realismu? Tak jako tak, očekávání jsou u mě vždy vysoká!

4. Přál bych mu opravdu úspěch. Kvalitní výsledky na reprezentační úrovni, ať už amatérské nebo profesionální. Myslím, že český golf si to opravdu zaslouží! Snad se dočkáme.

Převzato z časopisu GOLF 1/2013
Za odpovědi děkuje Josef Slezák, foto: archiv


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...