Pravidla Hlavní změny v pravidlech golfu od ledna 2019 krok za krokem (1 – 10)

Pravidla obalka cut 250Průvodce jednatřiceti hlavními změnami v nových pravidlech platných od ledna 2019 včetně jejich zdůvodnění.

  

1) Náhodné vícenásobné zasažení míče (dvoják)

Původní stav (2018):

Rána se počítala a hráč si připočetl 1 trestnou.

Nová pravidla (2019):
V případě neúmyslného kontaktu beztrestné (Pravidlo 10.1a).
Poznámka: V případě úmyslného vícenásobného kontaktu dostává hráč 2 trestné rány, nebo ztrácí jamku (Pravidlo 11.3).

Zdůvodnění změny:
Neúmyslným vícenásobným kontaktem s míčem hráč ztrácí kontrolu nad jeho trajektorií, a tak je nespravedlivé ho ještě navíc trestat.

2) Míč v pohybu náhodně vychýlen hráčem

Původní stav (2018):
Pokud hráč trefil sebe, svého kedíka nebo svou výstroj, dostal 1 trestnou.

Nová pravidla (2019):
Pokud jde o neúmyslné trefení, je to beztrestné (Pravidlo 11.1).
Poznámka: Pokud hráč umístil svou výstroj s úmyslem, aby se o ni míč v případě špatné rány zastavil, dostává 2 trestné, nebo ztrácí jamku (Pravidlo 11.2a).

Zdůvodnění změny:
Na hřišti se vyskytuje mnoho osob, zvířat či předmětů, které jednou za čas náhodně ovlivní pohyb hráčova míče, ať již pozitivně, nebo negativně, a hráč musí výsledek přijmout. Pokud není hráč trestán, když pohyb jeho míče náhodně ovlivní jiné osoby nebo jejich výbava, neměl by být trestán ani v případě, pokud náhodně vychýlí pohyb míče on sám nebo jeho vlastní výbava.

3) Míč se pohne při hledání

Původní stav (2018):
Pokud hráč pohnul míčem při hledání, dostal (s výjimkou čtyř konkrétních situací) 1 trestnou ránu a míč musel vrátit (umístit) na původní místo. Pokud nebylo původní místo přesně identifikovatelné, musel hráč míč dropovat.

Nová pravidla (2019):
Není trestné, pokud hráč pohne míčem při hledání (Pravidlo 7.4) a míč se musí vrátit (umístit) na původní místo. Pokud nejde původní místo přesně určit, hráč musí původní místo co nejlépe odhadnout a míč vrátit (umístit) na toto odhadnuté místo.

Zdůvodnění změny:
Hráč by měl mít právo hledat svůj míč bez obav, že se pohne, a to i v husté nebo vysoké trávě. Pokud se pak má hrát míč v duchu základního pravidla „jak leží", je jeho umístění na odhadnuté místo přesnější než případné dropování.

4) Míč hraný z greenu zasáhne praporkovou tyč v jamce

Původní stav (2018):
Hráč nesměl při hře na greenu zasáhnout neobsluhovanou praporkovou tyč v jamce. Pokud se tak stalo, dostal 2 trestné při hře na rány, respektive ztratil jamku při hře na jamky.

Nová pravidla (2019):
Není trestné, pokud hráč při hře na greenu zasáhne neobsluhovanou praporkovou tyč v jamce (Pravidlo 13.2b).
Poznámka: Beztrestnost neznamená, že by hráči museli patovat jen do jamky, ve které je tyč. Dál platí možnost, že si hráč může nechat praporkovou tyč v jamce podržet, nebo naopak z jamky odstranit.

Zdůvodnění změny:
Povolení hrát na greenu (patovat) s ponechanou neobsluhovanou praporkovou tyčí v jamce by mělo pomoci především tempu hry.

5) Zvednutí míče na greenu nosičem

Původní stav (2018):
Hráčův nosič (kedík) neměl všeobecné povolení omarkovat a zvednout hráčův míč ležící na greenu, ale musel mít pro každou jednu takovou akci hráčovo svolení. Vracet zpět (umisťovat) pak mohl jen míč, který on sám zvedl.

Nová pravidla (2019):
Hráčův nosič (kedík) má při markování a zvedání míče na greenu nově stejná práva jako hráč, to znamená, že tak může učinit kdykoli, pokud to pravidla povolují (Pravidlo 14.1b). Možnost vracet míč zpět (umisťovat) jen v případě, kdy on sám míč zvedl, zůstává nezměněna.

Zdůvodnění změny:
Neexistoval důvod zakazovat nebo komplikovat automatické mechanické postupy v situaci, kdy hráč zahraje svůj míč na green. A kdo to nechce? Ten ať svému kedíkovi zvedání míče zakáže sám.

6) Postavení nosiče za míčem při zaujímání postoje

Původní stav (2018):
Hráčův nosič nesměl stát za hráčem pouze v okamžiku, kdy hráč prováděl ránu. Když hráč zaujímal postoj, měl hráčův nosič povoleno stát za ním a pomáhat mu s nastavením těla i hole do požadovaného směru hry.

Nová pravidla (2019):
Nově hráčův nosič nesmí stát za hráčem (a pomáhat mu) už od okamžiku, kdy hráč začne zaujímat postoj a chystat se k úderu, a to až do okamžiku jeho provedení (Pravidlo 10.2b).
Poznámka: Není trestné, pokud nosič stojí v tomto prodloužení nevědomky a nepomáhá hráči s nastavením směru hry.

Zdůvodnění změny:
Hráč může dostat radu, kam by měl hrát, ale samotné nastavení těla a hole do požadovaného směru hry by mělo být základní dovedností samotného hráče, za kterou si bude zodpovídat sám.
Nezanedbatelné by mělo být i zrychlení hry a snížení rušivého vlivu na spoluhráče.

7. Kodex chování hráčů

Původní stav (2018):
Soutěžní výbor mohl penalizovat hráče za nevhodné chování (například nečestnost, urážlivé poznámky, poškozování hřiště atd.) pouze napomenutím, respektive v případě „vážného porušení etikety" diskvalifikací. Žádný jiný trest uložit nešlo.

Nová pravidla (2019):
Soutěžní výbor může nově nastavit nejenom vlastní standardy chování hráčů (kodex), ale je oprávněn nastavit i vícestupňové tresty, a to od 1 trestné rány přes 2 trestné, respektive ztrátu jamky, až po diskvalifikaci (Pravidlo 1.2b).

Zdůvodnění změny:
Diskvalifikace za nevhodné chování mohla být v mnoha případech chápána jako příliš tvrdá. Navrhovaná změna umožňuje flexibilitu jak v definování požadovaných norem chování, tak možnost nastavení vícestupňové škály trestů.

8) Nový pojem „trestné území" nahrazující pojem „vodní překážka"

Původní stav (2018):
Vodní překážky zahrnovaly výhradně oblasti, kde byla (nebo mohla být) voda, a nemělo tak být označováno žádné jiné území. Standardně se užívaly k označení žluté kolíky a jen tam, kde nebyla možnost dropovat „za vodou", se doporučovalo červené označení, rozšiřující možnost dropování „vedle" vody.

Nová pravidla (2019):
Pojem „překážka" (nejenom ta vodní) se v nových pravidlech již nepoužívá. Pojem „trestné území", které ji nahrazuje, může být nově použito k označení čehokoli (vody, křoví, rokle, skály atd.); Pravidlo 17.
Dál zůstávají 2 typy trestného území (žluté a červené) umožňující standardní úlevy tak, jak je známe z dnešních pravidel, a zůstává jen na uvážení Soutěžního výboru, zda se rozhodne označit všechna trestná území červeně (s možností boční úlevy), nebo využije i žluté označení.

Zdůvodnění změny:
Nové pravidlo jen narovnává běžnou praxi, kdy Soutěžní výbory označovaly jako vodní překážku i oblasti, kde se voda nikdy nevyskytovala a kde bylo označení používáno zejména z důvodu zrychlení hry.

9. Odstranění možnosti úlevy „na protilehlé straně" u červeného trestného území

Původní stav (2018):
Původní pravidlo umožňovalo u červeně označené vodní překážky (dnes trestného území) využít úlevu na 2 hole i na protilehlé straně k místu, kde míč naposledy protnul její hranici. Záleželo jen na rozhodnutí hráče.

Nová pravidla (2019):
Nové pravidlo zrušilo možnost dropování míče na protilehlé straně červeně označeného trestného území a snižuje tak možnost úlevy ze čtyř na tři možnosti (návrat na původní místo, spuštění na linii zpět nebo spuštění na dvě hole od místa, kde míč protnul hranici); všechny s 1 trestnou (Pravidlo 17.1d).
Poznámka: Tam, kde není technicky možné dropovat na dvě hole na straně, kde míč protne hranici vodní překážky, může Soutěžní výbor povolit dropování na protilehlé straně.

Zdůvodnění změny:
Možnost protilehlé strany mohla být často až příliš výhodná (hráč se mohl dostat až na green, aniž by musel trestné území přehrát) a vyšší počet možností kladl i větší požadavky na čas při jejich posuzování.

10. Odstranění požadavku na oznamování úmyslu zvednout míč

Původní stav (2018):
Hráč, pokud chtěl zvednout míč z důvodu identifikace, poškození nebo z důvodu zjištění, zda nebude mít úlevu, měl za povinnost předem informovat svého zapisovatele, spoluhráče nebo soupeře a umožnit mu, aby proces zvednutí míče mohl sledovat.

Nová pravidla (2019):
Ve všech třech případech je hráč oprávněn zvednout míč bez nutnosti svůj záměr předem komukoli oznamovat, a ani nemusí čekat, až bude mít někdo zájem proces zvednutí míče sledovat (Pravidlo 4.2c; Pravidlo 7.3; Pravidlo 16.4).
Poznámka: Dál ale platí, že pokud hráč zvedne míč bez opodstatněného důvodu, dostává 1 trestnou ránu.

Zdůvodnění změny:
Dříve požadovaný proces neměl žádný praktický efekt a současná úprava tak jen navazuje na ostatní úlevové situace, ve kterých hráč zvedá svůj míč bez nutnosti svůj záměr oznamovat a bez nutnosti nechat někoho druhého procesu přihlížet.

(pokračování 11-20 příští týden)

Připravil: Josef Slezák


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihlášení Golf NewsPoradna

První dohraný míček nebyl vytažen z jamky před dohráním dalšího

Dobrý den. Dohrál jsem míček do jamky. Nežli jsem ho stačil vyndat spoluhráč také doputoval do jamky. Oba jsme byli n ...

Poradna

Žena, začátečník - nákup holí

Dobrý den, jsem úplný začátečník a ráda bych si pořídila své první vybavení. Na výběr je mnoho možností a nevím jaké. ...

OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
6000 Kč,-

Set želez Exotics EXi (5–PW), shaft UST Mamiya 40 F3 (flex R). Tradiční tvar, menší offset, maximální kontrola i délka. Skvělý poměr cena/výkon! ...