Pravidla2019 il3 250Možná se vám již tak zdají golfová pravidla složitá, možná byste naopak rádi věděli více. Pokud patříte do první skupiny, raději se do čtení nepouštějte, pokud do té druhé, věřím, že anglický překlad interpretací jednotlivých pravidel přečtete jedním dechem, tentokrát Pravidla 19, řešícího nehratelný míč. Výklad začíná až sekcí 19.2, k sekci 19.1. ho nehledejte. K tvrzení "úleva pro nehratelný míč  je možná kdekoli na hřišti výjma trestné oblasti" není co dodat.

Pravidlo 19 – Nehratelný míč

19.2 Možnosti úlevy pro nehratelný míč v poli nebo na jamkovišti

19.2a/1 – Hráč může postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti, i když je místo předchozí rány blíže jamce, než je aktuální pozice nehratelného míče
Když míč zastaví dále od jamky, než je místo, odkud byl zahrán, může se stále postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti.
Příklady, kdy může dojít k tomu, že rána se ztrátou rány a vzdálenosti bude hrána z místa blíže jamce:
Míč hraný z odpaliště zasáhne strom a od něj se odrazí až za odpaliště. Hráč může hrát znovu z odpaliště se ztrátou rány a vzdálenosti.
Hráč zahrává pat z kopce, zahraje ale dlouhou ránu a míč se vykutálí z jamkoviště pryč do špatné pozice nebo až do trestné oblasti. Hráč může hrát znovu z jamkoviště se ztrátou rány a vzdálenosti.

19.2a/2 – Se ztrátou rány a vzdálenosti se může hrát jen z místa poslední rány
Jedna z možností úlevy pro nehratelný míč, tedy postup se ztrátou rány a vzdálenosti je možný jen z místa poslední zahrané rány, hráč nemůže jít zpět na jakékoliv jiné místo, odkud zahrál ránu předtím.
Jestliže není možnost hrát se ztrátou rány a vzdálenosti nebo využít úlevu na spojnici jamka-míč kamkoliv zpět pro hráče příznivá, nezbývá než využít úlevu do strany (dvě délky hole od pozice míče) vícekrát, s jednou trestnou ranou za každé spuštění míče.

19.2c/1 – Referenční bod pro úlevu do strany není na zemi
Jestliže míč leží nad zemí (třeba v křoví nebo na stromě), může hráč využít úlevu do strany od bodu, místa, které je na zemi přímo pod místem, kde míč právě leží, a za těchto podmínek:
Oblast úlevy je na dvě délky hole, ne blíže jamce, než je referenční bod na zemi (Pravidlo 19.2c).
V některých případech to může znamenat, že míč bude spouštěn na jamkoviště.
Když je ale nehratelný míč na zemi, je vždy jeho aktuální pozice brána jako referenční bod. Například:
Jestliže leží míč na úpatí útesu nebo strmého kopce, je místo, kde míč leží, referenční bod.
Znamená to, že hráč nemůže ignorovat, nebrat v potaz svislou vzdálenost a spustit míč nahoře na útesu nebo kopci na dvě délky hole od místa, které je přímo nad místem, kde míč právě leží (dole pod útesem nebo kopcem).

19.2/1 – Není záruka, že po využití úlevy od nehratelného míče bude míč hratelný
Při využívání úlevy od nehratelného míče musí hráč přijmout výsledek spuštění míče, i když jsou následné podmínky nepříznivé, třeba když se míč zakutálí do původního místa nebo do jiné špatné pozice a polohy v oblasti úlevy:
Jakmile je míč spuštěn do oblasti úlevy, je hráč v nové situaci.
Jestliže se hráč rozhodne nebo nemůže (nechce) míč z této nové pozice hrát, může znovu využít s další trestnou ranou úlevu od nehratelného míče a použít třeba jinou možnost spouštění z Pravidla 19.

19.2/2 – Při využívání úlevy od nehratelného míče může být míč spuštěn do jakékoliv oblasti hřiště
Hráč může využít úlevu od nehratelného míče spuštěním míče do oblasti úlevy v kterékoliv oblasti hřiště. Znamená to tedy, že při využívání úlevy od nehratelného míče v poli může hráč spustit míč přímo do bankru, do trestné oblasti, na jamkoviště, do oblasti se zákazem hry nebo na nesprávné jamkoviště.
Jestliže si ale zvolí spustit míč do oblasti se zákazem hry nebo na nesprávné jamkoviště, musí potom postupovat podle příslušných Pravidel a využít úlevu i od těchto oblastí hřiště.
Podobně jestliže si hráč zvolí spustit míč do trestné oblasti a potom nemůže nebo nechce z tohoto místa hrát, je jeho jedinou další možností postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti z místa, odkud hrál poslední ránu, protože:
Úleva od nehratelného míče není povolena v trestné oblasti.
Úleva z trestné oblasti na linii jamka-místo vniku do trestné oblasti nebo úleva do strany není možná, protože míč nepřekročil hranici trestné oblasti, a tudíž není znám ani nejde odhadnou referenční bod nutný k této úlevě.
Při úlevě se ztrátou rány a vzdálenosti dostane hráč pochopitelně další trestnou ránu (jednu má tedy za nehratelný míč a jednu za postup se ztrátou rány a vzdálenosti).

19.2/3 – Referenční bod pro hru se ztrátou rány a vzdálenosti se nezmění do zahrání rány
Referenční bod pro úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti se nezmění, dokud hráč nezahraje další ránu míčem ve hře, ani když hráč již spustil míč podle Pravidel.
Například: Hráč využívá úlevu od nehratelného míče a spustí míč buď na linii jamka-míč kamkoliv zpět, nebo využije úlevu do strany (dvě délky hole). Míč po spuštění zůstane v oblasti úlevy, ale v takové pozici, že se hráč znovu rozhodne, že míč je nehratelný. S další trestnou ranou teď může znovu spustit míč na spojnici jamka-míč nebo využít úlevu do strany nebo může postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti z místa, odkud byl míč naposledy zahrán, než jej hráč prohlásil poprvé za nehratelný. Referenční bod pro postup se ztrátou rány a vzdálenosti se nezměnil, protože hráč spuštěným míčem nezahrál ránu.
Kdyby hráč spuštěným míčem zahrál ránu, bylo by místo, odkud ránu zahrál, nový referenční bod pro postup se ztrátou rány a vzdálenosti.

19.2/4 – Když hráč zvedne míč, aby využil úlevu od nehratelného míče a zjistí, že míč leží v půdě v opravě, může před spuštěním míče využít beztrestnou úlevu
Když hráč zvedne míč, aby využil úlevu od nehratelného míče, a zjistí, že míč byl v půdě v opravě nebo jiných podmínkách abnormálního stavu hřiště, může stále, pokud již neuvedl míč při úlevě pro nehratelný míč do hry (Pravidlo 19), využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1.

19.2/5 – Hráč musí najít míč, aby mohl využít úlevu na spojnici jamka-míč kamkoliv zpět nebo úlevu do strany
Úleva na spojnici jamka-míč a úleva do strany, tedy možnosti podle Pravidel 19.2 a 19.3, nemohou být využity bez toho, aniž by byl nalezen původní míč, protože obě možnosti vyžadují a potřebují pozici míče jako referenční bod. Pokud je jedna z těchto možností použita s vazbou na míč, který není hráčův, má se za to, že hráč postupoval se ztrátou rány a vzdálenosti, protože to je jediná možnost úlevy v případě, kdy není míč nalezen.
Například: Hráč najde zapomenutý, zbloudilý míč ve špatné pozici a domnívá se, že je to jeho míč. Rozhodne se využít úlevu do strany (Pravidlo 19.2c), nahradí míč a odehraje jej. Během cesty k další ráně najde svůj původní míč. Protože hráč v okamžiku, kdy nahrazoval míč (využíval úlevu do strany), neznal pozici původního míče, má se za to, že postupoval se ztrátou rány a vzdálenosti, ale z nesprávného místa (Pravidlo 14.7).
Ve hře na jamky ztrácí hráč jamku za hru z nesprávného místa.
Ve hře na rány dostane jednu trestnou za postup se ztrátou rány a vzdálenosti (Pravidlo 18.1) a další dvě trestné rány za to, že takto postupoval z nesprávného místa. Pokud by hra z tohoto nesprávného místa hráči významně přilepšila, tedy pokud by se jednalo o závažné porušení Pravidel, musela by být tato chyba před odehráním rány na další jamce nebo v případě poslední jamky v kole, před odevzdáním výsledkového lístku, opravena.

19.3 Možnosti úlevy pro nehratelný míč v bankru

19.3b/1 – Úleva od nehratelného míče po první úlevě v bankru
Jestliže míč leží v bankru a hráč využije úlevu od nehratelného míče s jednou trestnou ranou podle Pravidla 19.3a v bankru a následně nemůže nebo nechce v bankru spuštěný míč hrát, dostává se do nové situace:
Hráč může znovu využít úlevu s další jednou trestnou ranou podle Pravidla 19.3a a to buď úlevou se ztrátou rány a vzdálenosti z místa, odkud hrál předchozí ránu, nebo s použitím nové pozice míče v bankru jako referenčního bodu pro úlevu na spojnici jamka-míč kamkoliv zpět v bankru nebo pro úlevu do strany.
Jestliže se hráč rozhodne využít možnost úlevy spuštěním míče za bankr podle Pravidla 19.3b, dostane k jedné trestné ráně za první spuštění míče v bankru další dvě trestné rány podle tohoto Pravidla, celkem tedy tři trestné rány.

Připravil: Josef Mikulášek


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...