Pravidla2019 il3 800Možná se vám již tak zdají golfová pravidla složitá, možná byste naopak rádi věděli více. Pokud patříte do první skupiny, raději se do čtení nepouštějte, pokud do té druhé, věřím, že anglický překlad interpretací jednotlivých pravidel přečtete jedním dechem, tentokrát Pravidla 18, řešícího ztrátu rány a vzdálenosti, ztracený míč nebo míč mimo hřiště a provizorní míč

18.1 Úleva se ztrátou rány a vzdálenosti je možná kdykoliv

18.1/1 – Natýčkovaný míč může být zvednut, když je původní míč nalezen v časovém limitu 3 minut
Při hraní další rány z odpaliště není natýčkovaný, spuštěný nebo umístěný míč na odpališti ve hře, dokud hráč nezahraje ránu (Definice „míč ve hře" a Pravidlo 6.2).
Například: Hráč zahraje ránu z odpaliště, chvíli hledá míč a pak se vrátí na odpaliště a natýčkuje míč nový. Předtím, než tento míč odehraje a v limitu tří minut na hledání míče, je jeho původní první míč nalezen. Hráč může natýčkovaný míč zvednout a beztrestně pokračovat ve hře nalezeným původním míčem, ale je také povoleno pokračovat ve hře se ztrátou rány a vzdálenosti zahráním rány z odpaliště.
Pokud by ale hráč zahrál ránu z pole a poté spustil další míč s úmyslem postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti, byla by situace jiná. Hráč by musel pokračovat ve hře spuštěným míčem se ztrátou rány a vzdálenosti. Kdyby pokračoval míčem původním, hrál by nesprávným míčem.

18.1/2 – Penalizaci se nejde vyhnout hrou se ztrátou rány a vzdálenostiJestliže hráč zvedne míč, když k tomu není oprávněn, nemůže se vyhnout trestné ráně podle Pravidla 9.4b tím, že se rozhodne, že bude postupovat ve hře se ztrátou rány a vzdálenosti.
Například: Hráč zahraje míč z odpaliště do lesíku, dojde k míči a v domnění, že se jedná o míč zapomenutý, jej zvedne, ale pak zjistí, že se jedná o jeho míč ve hře. Následně se rozhodne, že bude postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti. Hráč k trestné ráně za hru se ztrátou rány a vzdálenosti (Pravidlo 18.1) dostane ještě jednu trestnou ránu podle Pravidla 9.4b, protože v okamžiku, kdy míč zvedal, k tomu nebyl oprávněn, a ani nehodlal se ztrátou rány a vzdálenosti postupovat. Další jeho rána bude tedy čtvrtá.

18.2 Ztracený míč nebo míč mimo hřiště: Hráč musí postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti

18.2a(1)/1 – Čas povolený k hledání míče, když je hledání přerušeno
Hráč má právo tři minuty hledat míč, než bude míč ztracen. Jsou ale situace, kdy „se zastaví stopky", a určitý časový úsek se do povolených tří minut nezapočítává.
Následující příklady popisují, jak čas na hledání počítat, když je hledání přerušeno:
Hráč hledá ve hře na rány míč jednu minutu a najde jej. Uběhne 30 vteřin, než se hráč rozhodne, jakou ránu bude hrát, vybere si hůl a připraví se k ráně. Pak zjistí, že se jedná o nesprávný míč. Když se vrátí do míst, kde by jeho míč mohl být a pokračuje v hledání, má na hledání dvě minuty. Čas na hledání se zastavil, když hráč našel nesprávný míč a přerušil hledání.
Hráč hledal míč dvě minuty, když soutěžní výbor přerušil hru. Hráč pokračoval v hledání. Když od okamžiku, kdy hráč začal hledat míč uplynuly tři minuty, míč byl ztracen, i když by tento limit na hledání vypršel během přerušení hry.
Hráč hledá míč minutu, když je hra přerušena. Hráč pokračuje v hledání další minutu, ale pak se jde schovat. Když se vrátí na hřiště, má ještě jednu minutu na hledání, i když ještě nebude hra obnovena.
Hráč po dvou minutách hledání najde a identifikuje svůj míč ve vysoké trávě a pak si odejde k bagu pro hůl. Vrátí se k míči, ale nemůže jej najít. Hráč má potom ještě jednu minutu na hledání, než bude míč ztracen. Čas na hledání se zastavil, když hráč poprvé míč našel.
Hráč hledá míč dvě minuty a potom odejde kousek stranou, aby před sebe pustil další skupinu hráčů. Čas na hledání se tímto dočasným přerušením hledání zastaví a hráč má potom ještě jednu minutu na to, aby míč našel.

18.2a(1)/2 – Nosič není povinen začít hledat míč předtím, než jej začne hledat hráč
Hráč může nařídit nosiči, aby nezačínal hledat jeho míč.
Například: Hráč odpálí míč do hustého rafu a jeho spoluhráč zahraje do hustého rafu krátkou ránu. Nosič hráče jde dopředu do míst, kde by mohl být hráčův míč, aby jej začal hledat. Všichni ostatní včetně hráče jdou hledat míč spoluhráče, který zahrál krátkou ránu. Hráč může nařídit nosiči, aby šel také hledat míč spoluhráče a oddálit tak hledání svého míče, dokud s tím nebudou moci všichni pomoct.

18.2a(1)/3 – Míč může být ztracen, když není ihned identifikován
Když má hráč možnost identifikovat míč v časovém limitu tří minut na hledání, ale neudělá to, míč je po vypršení limitu ztracen.
Například: Hráč začne hledat míč a po dvou minutách jej najde. Myslí si ale, že se jedná o míč spoluhráče a pokračuje v hledání svého míče. Vyprší časový limit tří minut na hledání a zjistí se, že míč, který hráč našel a o kterém si myslel, že je spoluhráčův, je ve skutečnosti hráčův. V tomto případě je tedy hráčův míč ztracen, protože hráč pokračoval v hledání a ihned míč neidentifikoval.

18.2a(2)/1 – Míč odnesen mimo hřiště proudem vody
Jestliže odnese proud vody (ať už náhodné nebo v trestné oblasti) míč mimo hřiště, musí hráč postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti (Pravidlo 18.2b). Voda je přírodní síla, živel, ne vnější vliv, tudíž neplatí Pravidlo 9.6.

18.3 Provizorní míč

18.3a/1 – Kdy hráč může hrát provizorní míčKdyž se hráč rozhoduje, jestli může hrát provizorní míč, berou se v potaz pouze informace a skutečnosti, které jsou hráči v daném okamžiku známy.
Příklady, kdy může být hrán provizorní míč,zahrnují také:
Původní míč může být v trestné oblasti, ale také ztracen mimo trestnou oblast nebo může být mimo hřiště.
Hráč si myslí, že jeho míč zastavil v poli, ale může tam být ztracen. Když je míč poté nalezen v časovém limitu tří minut v trestné oblasti, nesmí hráč pokračovat ve hře provizorním míčem.

18.3a/2 – Odehrání provizorního míče po započetí hledání míče původního je povolenoJestliže není původní míč ještě nalezen, může hráč i v průběhu hledání odehrát provizorní míč.
Například: Když je hráč schopen vrátit se na místo, odkud hrál poslední ránu a odehrát provizorní míč ještě před vypršením časového limitu na hledání míče, může to udělat. Jestliže odehraje provizorní míč a jeho původní míč je nalezen ještě v limitu tří minut na hledání, musí hráč pokračovat ve hře původním míčem.

18.3a/3 – Každý míč odehraný ze stejného místa se vztahuje pouze k předchozímu míčiKdyž hráč odehraje více míčů ze stejného místa, každý míč se vztahuje pouze k tomu předchozímu.
Například: Hráč zahraje provizorní míč, protože si myslí, že jeho rána z odpaliště může být ztracena nebo mimo hřiště. Provizorní míč ale zapadne do stejných míst jako první rána a hráč pak bez jakéhokoliv oznámení zahraje z týčka ještě další míč, který zastaví na ferveji.
Když nebude původní míč ztracen nebo mimo hřiště, hráč musí beztrestně pokračovat ve hře tímto původním míčem.
Jestliže je ale původní míč ztracen nebo mimo hřiště, musí hráč pokračovat třetím míčem hraným z odpaliště, protože jej odehrál bez jakéhokoliv oznámení, a tudíž byl tento míč odehraný se ztrátou rány a vzdálenosti jako míč nahrazený za provizorní míč (Pravidlo 18.1), bez ohledu na pozici provizorního míče. Hráč by tak teď ležel pátou ranou (včetně trestných ran) třetím míčem hraným z odpaliště.

18.3b/1 – Co se považuje za oznámení hry provizorním míčemAčkoliv Pravidlo 18.3b neupřesňuje, komu se musí záměr hrát provizorním míčem oznámit, říká, že oznámení musí být takové, aby je lidé v hráčově okolí mohli slyšet.
Když jsou na příklad nějací lidé v hráčově blízkosti a hráč oznámí záměr hrát provizorní míč takovým způsobem, že to mohl slyšet jen on sám, nevyhovuje to požadavku Pravidla 18.3b tím, že hráč musí „oznámit", že bude hrát provizorní míč. Jakýkoliv míč hraný za těchto okolností se stává hráčovým míčem ve hře se ztrátou rány a vzdálenosti.
Jestliže ale v hráčově blízkém okolí žádní lidé nejsou, kteří by oznámení o provizorním míči moli slyšet (třeba když se hráč vrací na odpaliště po krátkém hledání svého míče), má se za to, že hráč provizorní míč řádně ohlásil, za předpokladu, že o tom hráč někoho informuje, až to bude možné.

18.3b/2 – Prohlášení, které „dává jasně najevo", že je hrán provizorní míčKdyž hraje hráč provizorní míč, je nejlepší v prohlášení, oznámení, že tak hodlá učinit, použít slovo „provizorní". Nicméně i jiné výroky, které jasně vystihují záměr hrát provizorní míč, jsou přijatelné.
Příklady, které vystihují záměr hrát provizorní míč:
Hraju míč podle Pravidla 18.3.
Pro jistotu zahraju ještě jeden.
Příklady, které záměr hrát provizorní míč nevystihují a takto odehraný míč je tedy hrán se ztrátou rány a vzdálenosti:
Nabiju další.
Zahraju další.

18.3c(1)/1 – Úkony prováděné provizorním míčem ponechávají provizornímu míči jeho statusÚkony prováděné provizorním míčem, tedy kromě zahrání rány, jako je jeho spouštění, umisťování nebo jeho nahrazení v místech blíže jamce, než se předpokládá míč původní, nejsou „zahrání rány" provizorním míčem a nemají tedy vliv na status provizorního míče, resp. provizorní míč tímto svůj status neztratí.
Například: Rána z odpaliště může být ztracena v místě asi 170 metrů od jamky. Hráč tedy zahraje provizorní míč. Po krátkém hledání původního míče se hráč vydá odehrát míč provizorní, který je v křoví asi 150 metrů od jamky. Rozhodne se, že provizorní míč je nehratelný, a spustí jej podle Pravidla 19.2c. Předtím, než tento spuštěný míč odehraje, je divákem nalezen jeho původní míč ještě v časovém limitu tří minut na hledání. V tomto případě zůstal původní míč míčem ve hře, protože byl nalezen v limitu tří minut od začátku hledání a hráč nezahrál ránu provizorním míčem z místa, které je blíže jamce než místo, kde se předpokládá míč původní.

18.3c(2)/1 – Předpokládané místo původního míče se používá k určení, jaký míč je míčem ve hřePravidlo 18.3c(2) používá místo, kde hráč předpokládá, že leží jeho původní míč, k určení, zda byl provizorní míč zahrán z místa blíže jamce než právě toto místo, a ke stanovení, jestli je tedy míčem ve hře míč původní nebo provizorní. Toto předpokládané místo není místo, na kterém je nakonec původní míč nalezen. Je to místo, na kterém je podle hráčova mínění a rozumného předpokladu jeho původní míč.
Příklady určení, který míč je ve hře:
Hráč si myslí, že jeho původní míč může být ztracen nebo je mimo hřiště a hraje tedy provizorní míč, který ale nezastaví blíže jamce, než je předpokládané místo původního míče. Hráč najde míč a odehraje jej v domnění, že se jedná o původní míč. Následně zjistí, že míč, který odehrál, byl míč provizorní. V tomto případě nebyl provizorní míč odehrán z místa blíže jamce než předpokládané místo původního míče, a tudíž může hráč pokračovat v hledání původního míče. Pokud najde původní míč v časovém limitu tří minut, zůstane tento míč míčem ve hře a hráč musí zanechat hry míčem provizorním. Jestliže časový limit vyprší a původní míč se nenajde, míčem ve hře se stane míč provizorní.
Hráč si myslí, že jeho rána z odpaliště může být ztracena nebo se dostala až za cestu, která vymezuje hranici hřiště, a hraje tedy provizorní míč. Krátce hledá původní míč, ale nenajde ho. Jde dál a odehraje provizorní míč z místa blíže jamce, než bylo místo, kde předpokládal, že by mohl být jeho původní míč. Pokračuje dál k jamce a najde svůj původní míč, který se musel odrazit od cesty a vrátit se zpět na hřiště, protože byl o kus dál, než se předpokládalo. V tomto případě se stal míčem ve hře míč provizorní, protože byl odehrán z místa blíže jamce, než se předpokládal míč původní.

18.3c(2)/2 – Hráč může požádat ostatní, aby nehledali jeho původní míčJestliže hráč neplánuje, nehodlá hledat původní míč, protože by raději pokračoval ve hře provizorním míčem, může požádat ostatní, aby míč také nehledali, ale ti nejsou povinni hráči vyhovět.
Jestliže je míč nalezen, musí hráč vynaložit veškeré přiměřené, rozumné úsilí míč identifikovat, za předpokladu, že již neodehrál provizorní míč z místa blíže jamce, než bylo předpokládané místo míče původního, čímž by se stal provizorní míč míčem ve hře. Pokud ale ještě není provizorní míč míčem ve hře, když je původní míč nalezen a hráč odmítne udělat příslušné kroky k tomu, aby míč identifikoval, považuje se to za hrubý přestupek, za jednání v rozporu s duchem hry (Pravidlo 1.2a).
Poté, co je druhý míč nalezen a provizorní míč je až pak odehrán z místa blíže jamce, než je místo, kde druhý míč leží, a ukáže se, že tento míč je hráčův původní míč, rána zahraná provizorním míčem byla rána nesprávným míčem (Pravidlo 6.3c). Hráč obdrží všeobecný trest a ve hře na rány musí chybu napravit tím, že bude ve hře pokračovat původním míčem.

18.3c(2)/3 – Soupeř nebo jiný hráč může hledat hráčův míč na úkor hráčovi žádosti, aby to nedělalPřesto, že si hráč přeje pokračovat ve hře provizorním míčem, aniž by hledal původní míč, jeho soupeř nebo jiný hráč ve hře na rány může míč hráče hledat, za předpokladu, že tím nepřiměřeně nezdržuje hru. Jestliže je míč hráče nalezen a je stále míčem ve hře, hráč se musí vzdát hry provizorním míčem (Pravidlo 18.3c(3)).
Například: Na tříparové jamce zahraje hráč míč z týčka do hustého lesa a následně provizorní míč kousek k jamce. Za této situace si hráč nepřeje hledat původní míč v lese a jde přímo k provizornímu míči, aby jím pokračoval ve hře. Soupeř nebo jiný hráč ve hře na rány si myslí, že pro něj bude výhodné hráčův původní míč v lese najít a začne jej tedy hledat. Když míč najde předtím, než hráč zahraje ránu provizorním míčem, hráč se musí provizorního míče vzdát a pokračovat míčem původním. Pokud ale hráč zahraje ránu provizorním míčem předtím, než je nalezen jeho míč původní, stane se provizorní míč míčem ve hře, protože byl odehrán z místa blíže jamce než je předpokládané místo původního míče (Pravidlo 18.3c(2)).
Jestliže by byl ve hře na jamky provizorní míč hráče blíže jamce než míč soupeře, může soupeř hráčovu ránu zrušit a nechat jej hrát ve správném pořadí (Pravidlo 6.4a). Zrušení rány by ale nezměnilo status původního míče, který už nebyl ve hře.

18.3c(2)/4 – Kdy se výsledek dohraným provizorním míčem stává výsledkem na jamcePokud ještě nebyl původní míč nalezen ve hřišti, výsledek provizorním míčem dohraným do jamky se započítá v okamžiku, kdy hráč zvedne provizorní míč z jamky. Za této situace se zvednutí míče z jamky rovná zahrání rány.
Například: Na krátké jamce může být první míč hráče ztracen, tudíž hráč zahraje provizorní míč a přímo do jamky. Tento míč je tedy dohraný. Hráč si nepřeje hledat původní míč, ale jeho soupeř nebo jiný hráč ve hře na rány se po hráčově míči jde podívat, jde jej hledat. Když soupeř nebo jiný hráč najde míč hráče předtím, než hráč zvedne provizorní míč z jamky, musí se hráč provizorního míče vzdát a pokračovat ve hře původním míčem. Pokud hráč zvedne provizorní míč z jamky předtím, než je jeho původní míč nalezen, je hráčovo skóre na této jamce tři.

18.3c(2)/5 – Provizorní míč hráčem zvednut a následně se stává míčem ve hřeJestliže hráč zvedne provizorní míč, když to není podle Pravidel oprávněn udělat, a provizorní míč se následně stane míčem ve hře, musí si hráč připočítat jednu trestnou ránu podle Pravidla 9.4b (Trest za zvednutí nebo pohnutí míčem) a musí míč vrátit na původní místo.
Například: Hráč ve hře na rány zahraje provizorní míč, protože jeho původní míč může být ztracen. Hráč poté najde míč a v domnění, že se jedná o jeho původní míč jej odehraje a zvedne míč provizorní, ale později zjistí, že neodehrál původní míč, ale míč nesprávný. Hráč pokračuje v hledání původního míče ale nepodaří se mu jej v limitu tří minut najít. Protože se tedy v tomto případě stal provizorní míč míčem ve hře se ztrátou rány a vzdálenosti, hráč je povinen jej vrátit na původní místo a dostane jednu trestnou ránu podle Pravidla 9.4b. Hráč dostane ještě dvě trestné rány za hru nesprávným míčem (Pravidlo 6.3c). Další jeho rána bude tedy sedmá.

18.3c(3)/1 – Provizorní míč nemůže posloužit jako míč ve hře, když je původní míč nehratelný nebo je v trestné oblastiHráč je oprávněn hrát provizorní míč, jen když se domnívá, že jeho původní míč může být ztracen mimo trestnou oblast nebo je mimo hřiště. Hráč se nemůže rozhodnout, že druhý míč, který hodlá hrát je buď míč provizorní pro případ, že původní míč je ztracen mimo trestnou oblast nebo je mimo hřiště, nebo jako míč ve hře pro případ, že je původní míč nehratelný nebo je v trestné oblasti. Jestliže je původní míč nalezen ve hřišti nebo je téměř jisté (známo nebo prakticky jisté), že je v trestné oblasti, musí se hráč provizorního míče vzdát.

Převzato z časopisu GOLF
Připravil: Josef Mikulášek


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
Kč,-

...