Poradna pravidla

Dobrý den. Míček po odpalu leží v lese opřený o mršinu zviřete. Má v takovém pripade hráč právo na bez trestnou úlevu? děkuji. Tomas Pikula

Můj míček ležel v bankru, když jsem k němu šel, vzal jsem si již i hrábě, kterými jsem při jejich odkládání míčkem omylem pohnul. Je to trestné?

Míček je v jamce, když je tam celým objemem. Co dělat v případě, když se míček zastaví opřený o praporkovou tyč a nespadne celým objemem do jamky.

Stejná závada může být pro jednoho hráče pohyblivá, pro druhého nepohyblivá. Ano Ne Správná odpověď: ANO – Pravidla golfu, Definice, Závady (Obstructions) Závady (Obstructions) „Závada" je cokoli uměle vytvořeného včetně umělých povrchů a okrajů silnic a cest, jakož i umělý led, kromě: a. předmětů určujících hranice hřiště jako stěny, ploty, kolíky a zábradlí; b. jakékoli části nepohyblivého uměle vytvořeného předmětu, která je mimo hřiště; a c. všech konstrukcí prohlášených Soutěžním výborem za nedílnou součást hřiště. Závada je pohyblivá, jestliže může být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, bez nepřípustného zdržování hry a bez poškození. V opačném případě se jedná o nepohyblivou závadu. Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, ve kterém prohlásí určitou pohyblivou závadu za nepohyblivou. ___________________________ Srdečně zdravím, mohu poprosit o nějaký praktický příklad ? Díky - Jiří Zablatzký

Podle nového pravidla 6-6d si připočítává kromě "zapomenutého" trestu i penalizace 2 ran za každou jamku, kde se dopustil hráč porušení. Jak se trest počítá v případě, když hráč zjistí, že porušil pravidlo až po odevzdání skórekarty. Například  dopustil porušení stejného pravidla na více jamkách, ale za porušení je nastaven maximální trest - například 4 trestné za více holí atd..

Pepo, je to správně? V těch testech jsem narazila na toto: Míč se nerozpadl jako důsledek úderu, ale až jako důsledek dopadu na asfaltovou cestu. Bude přesto aplikováno pravidlo o zrušení rány? Ano Ne Správná odpověď: ANO – Pravidla golfu, 5-3. Míč nezpůsobilý ke hře, Rozhodnutí 5-3/4 Já si myslím, že míč se stal nezpůsobilým během hraní jamky (ne následkem úderu) a proto může být nahrazen jiným míčem, který umístí na místo, kde ležel původní míč. Z toho plyne, že se rána neruší. Jak to vidíš? Díky, Marcela

Dobrý den, při sledování 3.kola z Dubaje 6.2.2016 mne zarazilo rozhodnutí rozhodčích, když na 13 jamce povolili Cabrerovi-Bellovi jiné místo pro dropování, po utopení míčku, u greenu, i když jeho míč byl ve vodě viditelný. Umožnili mu výhodnější místo, aby nemusel hrát přes bankr. V našich pravidlech jsem tuto možnost nenašel. Děkuji Tomáš Ryba

Co když se dotknu patrem břicha náhodně? Půjde o porušení toho nového pravidla?

Kde mohu sehnat nová golfová pravidla ! Na klubu mi řekli, že budou distribuována až koncem února !

Hráčův míč ve hře na rány se zastavoval na hraně jamky a zdálo se, že se míč na hraně zastaví. Hráč několikrát zadupal v těsné blízkosti míče a míč následně spadl do jamky. Stačí si jen připočítat 2 trestné? Ano Ne Správná odpověď: ANO – Pravidla golfu, 1-2. Ovlivňování pohybu míče nebo změna fyzických podmínek, Rozhodnutí 1-2/4 1-2. Ovlivňování pohybu míče nebo změna fyzických podmínek Hráč nesmí (i) podniknout nic s úmyslem ovlivnit pohyb míče ve hře, ani (ii) změnit fyzické podmínky s úmyslem ovlivnit hru na jamce. Výjimky: 1. Úkon, který je výslovně povolen nebo zakázán jiným Pravidlem, se řeší podle tohoto Pravidla, nikoli podle Pravidla 1-2. 2. Úkon, jehož cílem je výhradně péče o hřiště, není porušením Pravidla 1-2. TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 1-2: Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány. *V případě závažného porušení Pravidla 1-2 může Soutěžní výbor hráče diskvalifi kovat. Poznámka 1: Hráč se dopustí závažného porušení Pravidla 1-2, jestliže Soutěžní výbor usoudí, že svým jednáním, kterým porušil toto Pravidlo, umožnil sobě nebo jinému hráči získat významnou výhodu, nebo že jiný hráč, kromě jeho partnera, byl významně znevýhodněn. Poznámka 2: Ve hře na rány, pokud nejde o závažné porušení a z něj vyplývající diskvalifi kaci, musí hráč, který porušil Pravidlo 1-2 ovlivněním pohybu svého vlastního míče, hrát míč z místa, kde ho zastavil, nebo v případě, že ho vychýlil, z místa, kde se míč zastavil. Pokud byl pohyb hráčova míče úmyslně ovlivněn spoluhráčem nebo jiným vnějším vlivem, platí pro hráče ustanovení Pravidla 1-4 (viz Poznámku u Pravidla 19-1). Beran : Dvě za ovlivnění a jednu přece – tu poslední ?! Nebo snad dohrát znova poslední ránu ? Je takto dohraná jamka vůbec dohraná ? Prosím o radu, zda uvažuji správně nebo ne. Jinak ale moc díky , ty testy jsou super pomůcka , kromě spousty otázek mě také učí správně ty otázky číst !! Zdravím a děkuji. Jaroslav Beran Grosshof

Dotaz na pravidla

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
6000 Kč,-

Set želez Exotics EXi (5–PW), shaft UST Mamiya 40 F3 (flex R). Tradiční tvar, menší offset, maximální kontrola i délka. Skvělý poměr cena/výkon! ...