pro pomoc 2Minulý měsíc završili učňové a posluchači vzdělávacího systému české PGA tříleté studium směřující k zisku základní profesionální kvalifikace. Studium trvá tři roky, během kterých učňové absolvují až 150 hodin praxe a stejné množství teorie. Každý ročník se skládá z odborných modulů přesně tak jako požaduje rekognoskační systém PGAs of Europe nazvaný EELS (European Education Level System).

PGAs of Europe je nejvyšší odborný orgán v kontinentálním golfu. Jde o organizaci zastřešující jednotlivé „lokální" PGA organizace, které dosáhly určité kvality svých služeb a škálu dalších parametrů. Z celé řady důležitých souvislostí je důležité vypíchnout třeba tu následující: je-li lokální PGA plně uznaným členem PGAs of Europe, mají zde vyškolení profesionálové obdobné parametry jako v ostatních členských zemích a mají tak se svým odborným vzděláním volný vstup na další trhy jiných členských organizací PGAE a obráceně.

Studijní moduly se zabývají biomechanikou, psychologií, obchodní praxí, organizací práce, prací s lidskými zdroji, sportovním managementem a mnoha dalšími tématy – kromě, pochopitelně, metodiky golfového tréninku – patřícími do vědomostního a dovednostního arzenálu profesionála. Aneb, představa, že moderní golfový profesionál je jen automat na rady na rohožce a grýnu je podobně zastaralá jako parní motor.

Vzdělávání organizované a poskytované českou PGA je přístupné i zájemcům z řad amatérů a dalších nadšenců toužících po špičkových golfových znalostech a informacích. Absolvent není tedy nezbytně „jen" trenér, ale především odborník na golf a člověk orientující se v problematice golfového průmyslu a návazných sociálních aspektech.

Moderní profesionálové jsou schopni v golfovém areálu plnit celou řadu rolí, od vedení recepce a odbavení klienta, přes tzv. proshop, přes marketingové aktivity a event management až po třeba PR pro členy klubu. A samozřejmě vyučovat golf. Nejdříve pod vedením Head profesionála a po 3-5 letech i samostatně.

Závěrečné zkoušky mají 3 části: písemný test s 35 otázkami, z nichž je cca polovina otevřených; studenti (přesným názvoslkovím učňové) vedou 30timinutovou lekci s figurantem před zraky komise. Následuje předvední vlastních herních dovedností dle přesně definovaných požadavků, odborně nazývané "demo", opět před odbornou komisí.

Z celkového počtu 14 studentů připuštěných odbornou komisí k závěrečným zkouškám uspělo 12 studentů. Dva neprospěli. Celkově nejlepším absolventem závěrečných zkoušek byl Václav Froněk se souhrným průměrným skóre 1,33. Nejlepší písemný test měl Vojtěch Dostál, nejlepší demo Ondřej Lieser a nejlepší výukovou lekci Edita Urbanová.

Všichni členové zkušební komise se shodli na tom, že úroveň znalostí a profesionálního pedagogického vystupování prudce stoupá. Je vidět a slyšet, že i uvědomění si role učícího profesionála v moderním golfu prošlo za posledních 10 let dramatickými změnami.

Vzdělávací systém české PGA v posledních letech velmi aktivně reaguje na zvyšující se požadavky na znalostní a dovednostní úroveň profesionálních trenérů také návaznou průpravou a školením samotných lektorů, rozšiřováním vzdělávacího systému o další typy vědomostí. Iniciativou v těchto směrech se zvyšují tedy jak požadavky na budoucí profesionály v souladu s požadavky „evropské PGA" tak i na aparát lektorů a organizaci vzdělávání. Pro plně kvalifikované profesionály, kteří jsou členy tzv. celoživotního kariérního postupu jsou také pořádány rozšiřující semináře, kde mohou naši členové konfrontovat své zkušenosti s renomovanými světovými trenéry hráčů evropské i americké profesionální série a dalšími odborníky na jednotlivá témata. I tyto jednodenní semináře jsou přístupné zájemcům z řad neprofesionálů.

Úspěšným uchazečům budou na valné hromadě PGAC v lednu uděleny absolventské diplomy. Do jejich celkové odborné klasifikace se ještě započítává herní způsobilost. S titulem Golf Professional tak mohou začít oficiálně samostatně vyučovat a zapojit se legitimně do práce života ve svém klubu.

Jménem vedení PGAC a všech, kteří se na vzdělávání v české PGA podílejí, gratulujeme všem úspěšným absolventům, přejeme spokojené zaměstnavatele v golfových areálech, dychtivé členy klubů, nadané klienty a co nejvíce dětských nadějí.

Ing. Alan Babický, MBA
Manažer vzdělávání české PGA

Zdroj: pga.cz;


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
100 Kč,-

Nejnovější edice nejdéle a nepřetržitě vycházejícího průvodce po českých golfových hřištích je opět k dispozici. ...