MouckaVe věku devětaosmdesáti let zemřel v pátek 19. srpna 2016 první prezident Československé golfové federace, člen Síně slávy českého golfu a zanícený golfista Milan Moučka. Byl jedním z prvních členů oddílu golfu při TJ NHKG Ostrava, v roce 1973 se stal na patnáct let předsedou sportovně-technické komise Československého golfového svazu a po listopadu 1989 byl zvolen prvním prezidentem Československé golfové federace. A jak na něho dnes vzpomínají některé z osobností českého golfu?

Společně položené otázky
1) Setkal jste se nebo spolupracoval s Milanem Moučkou i osobně?
2) Jaké uchováváte na Milana Moučku vzpomínky?
3) Měli bychom si z jeho odkazu něco vzít i pro dnešní dobu?

Zdeněk Kodejš, prezident ČGF
1) Ne, s Milanem Moučkou jsem bohužel neměl tu čest spolupracovat přímo. Já jsem začal aktivně působit kolem České golfové federace až v první polovině 90. let a to už on fungoval "pouze" v Šilheřovicích. Ale samozřejmě jsem se s ním ještě potkával na turnajích a hlavně při pravidelných cestách do Šilheřovic, kterých tehdy bylo dost.

2) S výsledky jeho práce jsem se potkával pravidelně a hlavně jsem poslouchal Karla Vopičku, který převzal STK a byl jeho velmi důstojným následovníkem. Na Milana Moučku si osobně pamatuji jako na vždy velmi slušného pána, ze kterého vyzařovalo nadšení pro golf. I když ne pouze takovéto nadšené nadšení, ale on měl vše promyšlené, mnohokrát prodiskutované a v hlavě systematicky porovnané.

3) Z jeho práce pro golf si velmi mnoho vzali jeho synové a já vidím jeho odkaz mimo jiné v tom, jak přivedl svoji rodinu ke golfu a založil tím jednu z mála dnes již třígeneračních golfových rodin v Čechách. Jeho výsledky práce jsou dodnes v Šilheřovicích viditelné a je krásné a důležité, že jeho nástupci se snaží udržovat návaznost. Dnes již máme mnoho zkušených golfových odborníků a manažerů, ale stále si musíme připomínat památku lidí, jako byl Milan Moučka, bez kterých bychom dnes nebyli v Evropě chváleni za rozvoj golfu v Čechách a dnes již i za výrazně se zlepšující se sportovní výsledky.

Milan Veselý, bývalý prezident ČGF
1) S Milanem Moučkou jsem měl tu čest spolupracovat a často se setkávat asi od roku 1980. V roce 1990 jsem v Praze řídil konferenci Československé golfové federace a můj přítel Milan Moučka byl zvolen prvním prezidentem nové, polistopadové federace. Požádal mě tehdy veřejně na konferenci, abych akceptoval volbu do výboru ČGF jako viceprezident, ale v té době jsem řídil Golf Club Mariánské Lázně, a proto jsem jeho velkorysou a přátelskou nabídku odmítnul. Pak jsme řadu let pracovali na všech možných projektech v rámci ČGF.

2) Milan byl především velmi pracovitý a systematický člověk. Golf potřebuje nejen špičkové a rekreační hráče, ale i organizátory, kteří svůj život obětují našemu krásnému sportu. Na Milana mám množství vzpomínek a uvedu jen jedinou, a to na naše společné jednání na schůzi EGA v Madridu v roce 1991, kdy jsme společně pro Mariánské Lázně zajistili Mistrovství Evropy, které se pak konalo velmi úspěšně v červnu 1993 a nastartovalo novou etapu rozvoje golfu v České republice.

3) Ano, určitě! Milan byl skromný a pracovitý člověk, který nevyžadoval nějaké speciální ocenění, nebyl to člověk tvrdých loktů, jak se s podobnými lidmi setkáváme bohužel v současné době. Jeho odkazem je gentlemanství v golfu. Vždy na něj budu s úctou vzpomínat.

Karel Vopička, bývalý předseda STK ČGF
1) Ano, mnohokrát. A vždy to bylo příjemné a bezproblémové. Milan byl vynikající organizátor. V oblasti STK byl naším velkým učitelem, a to nejprve Václava Janouška, potom i mým.

2) Jenom ty dobré. Milana jsem znal jenom jako usměvavého a bezkonfliktního člověka, a tak si ho uchovávám i ve svých vzpomínkách.

3) Určitě jeho sportovní pohled na golf včetně znalosti golfových pravidel. Byl jedním z prvních překladatelů pravidel do češtiny a výukovým lektorem nás všech. Stále živý je i jeho pohled na golfové turnaje jako na sportovní a společenské události, kde musí být dodržování pravidel samozřejmostí.

Pavel Vidura, prezident PGC Ostrava
1) Milana Moučku jsem měl od svého vstupu do Park Golf Clubu Ostrava v roce 1990 za váženého a dlouholetého člena, se kterým jsem neměl, bohužel, na rozdíl od jeho syna Jana a vnuka Petra, možnost spolupracovat.

2) Jako na významného člena našeho klubu a člena síně slávy ČGF.

3) Silný vztah ke svému klubu. Je to jediný člen klubu, kterého jsem viděl, že měl na svém společenském tmavě modrém saku na levé přední kapsičce vyšitý znak našeho klubu.

Popiska k úvodní fotografii
Milan Moučka (člen Síně slávy českého golfu) se svým vnukem Petrem Moučkou, který se stal v roce 2013 Profesionálem roku. „Chtěl bych zdůraznit, že můj děda byl pro mě velký vzor jak v golfu, tak i v životě. Byl čestný, spravedlivý a férový. Vždy mně dokázal naslouchat a byl nezastupitelným rádcem na mé golfové cestě," vzpomíná Petr Moučka, PGAC Head professional.

Prokop Sedlák: Moje vzpomínka na Milana Moučku
Se jménem Ing. Milana Moučky jsem se pravděpodobně poprvé setkal na schůzi výboru Československého golfového svazu (ČGS) dne 31.srpna 1973 v Mariánských Lázních, kdy se připravoval návrh kandidátky pro blížící se volby do nového výboru svazu. Ing. Moučka byl tehdy navržen na funkci předsedy sportovně-technické komise (STK). Věděl jsem že je z Ostravy ale osobně jsem ho ještě neznal.
Svaz od svého založení v roce 1969 neměl šťastnou ruku na výběr funkcionářů, kteří měli řídit svazem organizovanou celostátní sportovní činnost jako předsedové sportovně-technické komise. První předseda STK nového svazu byl z Karlových Varů a vydržel ve funkci jeden rok. Pak nastoupil předseda STK z Prahy a opět byl po roce vyměněn. Třetím předsedou STK byl funkcionář z Mariánských Lázní. Ten opět nevybočil z úrovně , která stále neodpovídala důležitosti této funkce pro prosazení golfu jako plnohodnotného sportu, který teprve nedávno byl mezi sporty po mnoha letech opět přijat. Proto ani tento funkcionář nebyl již do nového výboru navrhován.
Dne 13.října 1973 se stal Milan Moučka na svazové volební konferenci v Mariánských Lázních členem výboru ČSG ve funkci předsedy STK. Vzhledem k tomu, že já jsem již po volbách členem výboru nebyl (stal jsem se na několik let členem revizní komise), naše působení ve výboru ČGS se míjelo. Osobně jsme se však již znali.
Na schůzi předsednictva svazu dne 3. října 1978 byl Milan Moučka pověřen vedle řízení sportovně technické komise ještě vedením komise rozhodčích.
V roce 1987 došlo ke změně ve funkci předsedy sportovně-technické komise. Dosavadní předseda Ing. Milan Moučka odjel na celý rok 1987 služebně mimo republiku a funkce předsedy STK svazu se ujal nejdříve Ing. Václav Janoušek z Plzně a později Ing. Bohumír Polášek z Ostravy. Tím po 14 letech působení Milana Moučky ve výboru ČSG skončilo.

Činnost Milana Moučky ve výboru svazu byla mimořádně kvalitní zodpovědná a já , spolu s mnoha dalšími, jsem sklízel plody jeho práce. Přesto, že žil v daleké Ostravě odloučen od svazového ústředí, které sídlilo v Praze, dával o sobě a své práci často a pravidelně vědět a to svými oběžníky STK. V nich nejen informoval o nových akcích, ale shrnoval výsledky všech uskutečněných. Měli jsme tak ucelený přehled o celém dění v československém golfu. Stalo se, že některý týden přišly z Ostravy i dva. Já jsem mnoho let působil jako předseda STK v našem Golfovém klubu Líšnice, takže tyto oběžníky docházely na mojí domácí adresu. Adresu Korunní 14, Ostrava si budu pamatovat celý život. I tehdejší naše poštovní doručovatelka se mě ptala, kdo mi to tak často z Ostravy píše.
Tato oběžníky, které neúnavně Milan Moučka sám psal a rozesílal, se staly sjednocujícím prvkem celého golfového hnutí. Přesto, že ČGS občas vydal tzv. Zpravodaj, který svoji informační úlohu rovněž sehrál, aktuálností a početností se oběžníkům STK Milana Moučky nemohl vyrovnat.
Milan Moučka byl velmi pracovitým golfovým funkcionářem a to v době, kdy to golf nejvíce potřeboval. Vždyť v polovině roku 1976 bylo v zápise z výboru svazu konstatováno, že je registrováno 320 golfistů. Aby se golf mohl rozvíjet, potřeboval kvalitní vedení. Po stránce organizace sportovní činnosti Milan Moučka tuto kvalitu zajišťoval.
Po listopadu 1989, kdy se Československý svaz golfu změnil na Československou golfovou federaci, byl Milan Moučka po právu zvolen jejím prvním prezidentem.
Milan Moučka svoje funkce ve výboru svazu i federace považoval za poslání, které vyžaduje soustavnou a zodpovědnou práci. Mohu s radostí konstatovat, že řada jeho funkcionářských následovatelů přistupovala a přistupuje ke svým funkcím obdobným způsobem.

Převzato z časopisu GOLF 10/2016


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
100 Kč,-

Nejnovější edice nejdéle a nepřetržitě vycházejícího průvodce po českých golfových hřištích je opět k dispozici. ...