mozJak se udržet v kondici do vysokého věku? Dlouhodobé údaje za dvě desetiletí ukazují, že pro zdraví mozku po šedesátce je rozhodující střední věk. Američané to vyjadřují stručně a výstižně – Life's Simple 7. Sedm jednoduchých faktorů, které zásadně rozhodují o zdravotním stavu: přestat kouřit, lépe se stravovat, být aktivní, snížit váhu, mít krevní tlak a cholesterol pod kontrolou a snížit hladinu cukru v krvi.

Jak tyto faktory ovlivňují mozek po mnoho desetiletí, ukazují první publikované údaje z americké studie téměř 14 000 žen, jejichž zdravotní údaje byly shromažďovány po dobu více než dvou desetiletí. Autorům se podařilo prokázat, jak velký vliv má životní styl ve středním věku na to, zda se o desítky let později objeví demence.

V období od 30. do 60. roku sbíráte dobré a špatné body pro poslední třetinu života. Mezi sedm rozhodujících faktorů patří nejen být aktivní a lépe se stravovat (omezit konzumaci masa a mléčných výrobků, přidat dostatek ovoce, zeleniny a ryb), ale také si udržovat zdravou váhu, nekouřit, udržovat si normální krevní tlak, nízkou hladinu cukru v krvi a vyvarovat se zvýšenému cholesterolu. Průměrný věk žen na začátku studie byl 54 let. Během více než 20 let sledování se pak u 1 771 žen (13 %) rozvinula některá z forem demence.

Čím zdravější, tím nižší riziko
Pro každý ze sedmi faktorů byla pro každou ženu na základě jejích údajů stanovena hodnota mezi 0 (špatný zdravotní stav) a 1 (ideální zdraví). V nejlepším případě bylo možné získat celkem sedm bodů. Průměrná hodnota na začátku studie byla 4,3 bodu (o deset let později to bylo 4,2). Z toho jasně vyplynulo, že za každý bod mezi 0 a 7, kterého měla žena více, kleslo riziko demence o šest procent.
„Takto působivé dlouhodobé údaje jsme dosud neměli," tvrdí neurolog Peter Dal-Bianco, prezident Rakouské asociace pro Alzheimerovu chorobu. „Protože je dnes prokázáno, že demence může začít v mozku desítky let před stanovením diagnózy, je důležité, abychom se dozvěděli více o tom, jak mohou životní návyky ve středním věku ovlivnit riziko vzniku této choroby ve stáří," uvedla v tiskové zprávě epidemioložka a hlavní autorka studie Pamela Ristová z bostonské Brigham and Women's Hospital. „Dobrá zpráva je, že zdravý životní styl ve středním věku může vést ke snížení rizika demence v pozdějším věku."

Ale od kdy do kdy trvá tzv. střední věk? „Mluvím o období mezi 30. a 60. rokem života, protože v tomto období sbíráte dobré či špatné body pro poslední třetinu svého života," vysvětluje Dal-Bianco. Samozřejmě je také dobré, když začnete brát těchto sedm faktorů vážně až po šedesátce, pětašedesátce nebo sedmdesátce, ale už to není tak účinné.
Výsledky studie by v každém případě mohly být účinnou motivací například k pravidelné kontrole krevního tlaku. Vysoký krevní tlak je tiché onemocnění, které nebolí, ale v určitém okamžiku má následky. Kontrola krevního tlaku je jedním z nejdůležitějších aspektů prevence infarktu, mrtvice a z dlouhodobého hlediska i demence. Pamela Ristová dále doplňuje: „Pro lidi může být povzbudivé vědět, že mohou snížit riziko demence, pokud budou například každý den půl hodiny cvičit nebo budou mít pod kontrolou svůj krevní tlak. Být aktivní by se ovšem nemělo týkat pouze fyzických aktivit. Jde také o duševní aktivitu, celoživotní učení a celoživotní zvídavost – to je třeba zachovat."

Demenci lze předejít až ve 40 procentech
Také nedávno provedená čínská studie ukázala, že kombinace zdravé stravy, pravidelného cvičení a socializace alespoň dvakrát týdně může pomoci zpomalit rychlost ztráty paměti. „Až 40 procentům případů demence by se dalo předejít, kdybychom se vyhnuli dvanácti důležitým rizikovým faktorům," uvedla u příležitosti Světového dne Alzheimerovy choroby Elisabeth Stögmannová z univerzitní neurologické kliniky MedUni/AKH Vídeň.
Patří mezi ně celopopulační faktory, jako je přístup ke vzdělání a míra znečištění ovzduší, a také individuální faktory, jako je nedostatek pohybu, kouření, obezita a vysoký krevní tlak.
„Starší lidé, kteří sportují, si s větší pravděpodobností udrží své kognitivní schopnosti než ti, kteří se nehýbou," upozorňuje Stögmannová a dodává, že nejde jen o fyzické faktory, „již delší dobu je známo, že existuje souvislost mezi sociální izolací a demencí."

FAKTA
Nejčastější forma demence
Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, která tvoří přibližně dvě třetiny všech případů. Na celém světě trpí demencí téměř 50 milionů lidí.

Jak se riziko zvyšuje s věkem
Podíl osob trpících demencí v příslušné věkové skupině exponenciálně roste od věku nad 60 let:
- Ve věkové skupině 65–70 let trpí demencí pět lidí z 1 000.
- Ve věkové skupině 85 let a více je demencí postiženo již 60 až 80 osob z 1 000 obyvatel.
- Ve věkové skupině nad 90 let je demencí postiženo 300 osob z 1 000 osob.

Připravila: Nataša Kames
Foto: Freepik


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...