greenkeeperiGreenkeeping jako životní cesta, takové bylo téma odborného semináře, který se konal v úterý 29. a ve středu 30. ledna na České zemědělské univerzitě v Praze-Suchdole. Pořadatelem byl Český svaz greenkeeperů (ČSG), který se seminářem spojil i svou 14. výroční konferenci. Na snímku Kamil Pečenka a Michal Voigts z výkonného výboru ČSG.

Za ČGF pozdravil účastníky semináře prezident Jan Jenčovský (bývalý člen ČSG). Ve svém vystoupení zavzpomínal na dobu svého studia na ČZU a popřál greenkeeperům hodně úspěchů v trávníkářském roce 2013. Na semináři vystoupili přednášející z České republiky a ze zahraničí. David Robertson přiblížil greenkeeping na Novém Zélandě a v Británii. Navázal na něj Martin Sorensen, který se věnoval greenkepingu a vzdělávání greenkeeperů v Dánsku a v americkém Pennstate. Hanes Kantner zmapoval vývoj greenkeepingu v Rakousku v posledních 20 letech. Přednášející posluchače informacemi nezahlcovali, dokázali vždy nastavit jejich optimální dávku, a proto byl i prostor pro dotazy bezezbytku využit. Po prezentacích svazových patronů následovala panelová diskuse, do níž se aktivně zapojili tři zmínění zahraniční odborníci a zástupci greenkeeperů z ČSG.

Středeční přednášky zahájil ing. Jan Tyrychtr na téma Využití e-learningového prostředí Moodle pro ČSG. Dále s přednáškou Golfové hřiště jako součást krajiny vystoupil RNDr. Oldřich Vacek, CSc. Přednáškový blok uzavřel ing. Jaroslav Martínek, PhD. vystoupením na téma Rough (ostatní plochy) - vývoj údržby, systém údržby, květnaté louky, jiné využití. Závěrečná panelová diskuze se soustředila zejména na otázky spojené s normováním a značením hřišť u nás a v zahraničí. Vedli jí Dalibor Procházka, Marek Hamata, Michael Jon a Petr Moucha s Jakubem Červenkou coby zástupci greenkeeperů z řad ČSG.

Úterní 14. výroční konference, která projednala všechny aktuální svazové otázky, byla nevolební. Za ČGF ji pozdravil generální sekretář Luboš Klikar, který mimo jiné hovořil o aktuálním stavu a perspektivách českého golfu. Ze Zprávy o činnosti, přednesené předsedou ČSG Michalem Voigtsem, vyplynulo, že všechny plánované akce se v loňském roce podařilo úspěšně realizovat včetně historicky druhého zahraničního výročního turnaje greenkeeperů v rakouském Golfparku Böhmerwald. Uskutečnila se letní praxe na Nové Americe, školení na České zemědělské univerzitě i Zimní škola greenkeeperů v Brně. Hlavní posláním ČSG je vzdělávání v údržbě golfových hřišť, které se snaží naplnit v co nejširší míře. Nejrůznější formy „zeleného vzdělávání" (často za pomoci prostředků z fondů EU) se proto konají ve spolupráci s ČGF, SZeŠ v Benešově, SOŠ Česká Lípa, slibně se rozběhly např. ve Zlínském a Českobudějovickém kraji. Michal Voigts následně potvrdil důraz na zachování pracně vybudovaného zdravého jádra aktivního greenkeepingu. „Nejsme odborovou organizací trávníkářů. Hodláme být silnou asociací s ryze odborným zaměřením, s dikcí na co nejaktivnější vnitřní život a oborové vzdělávání svých členů," prohlásil doslova.

Za velkého zájmu posluchačů (téměř každý český nebo slovenský resort vyslal do Prahy nejméně jednoho zástupce) člen výkonného výboru ČSG Kamil Pečenka přiblížil koncepci vzdělávání, kterou se svaz snaží koordinovat s celoevropskou iniciativou organizace FEGGA. Ta podporuje vznik třech úrovní vzdělání - Greenkeeper, Head Greenkeeper a Course Manager. Přítomní zástupci a příznivci greenkeeperského řemesla byli seznámeni s profesním určením greenkeepera. Je vymezeno v sekci Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství - 61136 Zahradníci travnatých ploch, greenkeepeři. Zmíněna byla v dané souvislosti Střední zahradnická škola v Praze-Nuslích, která ve spolupráci s ČSG pořádá rekvalifikační kurz Greenkeeper. Jeho absolventi získávají po vykonání zkoušky u autorizované osoby celostátně platné osvědčení o uznání profesní kvalifikace Greeenkeeper. Díky bohatým zahraničním vztahům ČSG mohou členové využít i možnosti rozšíření svého vzdělání v zahraničí, např. na University of Massachusetts (Zimní škola greenkeeperů s intenzivním programem teoretické výuky a praktických laboratorních cvičení).

Zdroj: cgf.cz


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
100 Kč,-

Nejnovější edice nejdéle a nepřetržitě vycházejícího průvodce po českých golfových hřištích je opět k dispozici. ...