Vidura-Pavel-750Až se bude v roce 2021 volit nový prezident České golfové federace, tak se Pavel Vidura ocitne v centru dění. Současný prezident ČGF Zdeněk Kodejš totiž prohlásil, že by právě jeho rád viděl jako svého nástupce. A prezident šilheřovického Park Golf Clubu Ostrava se tomu rozhodně nebrání.

Překvapila vás slova pana Kodejše? Nebo už jste od něj měl nějaké náznaky?

Nepřekvapilo mě to, neboť jsem od pana prezidenta tuto informaci už měl. Jak jistě víte, a pan prezident to také zdůraznil ve svém vystoupení, světové a evropské golfové prostředí je specifické právě tím, že pojmy jako slušnost, úcta či fair play se projevují mimo jiné i tím, že se věci nedějí v uvozovkách náhodně, zbrkle nebo překvapivě. Důležité kroky a změny, a změna na postu prezidenta golfového svazu členské země Evropské unie a zakládajícího člena EGA nepochybně důležitým krokem je, nemohou v golfovém světě proběhnout bez povšimnutí a bez předběžného projednání a přípravy.

Co pro vás tato jeho slova znamenají?

Jde o obrovský projev důvěry váženého a veskrze uznávaného člověka, který celý svůj dosavadní život zasvětil sportu. V golfu prošel snad všemi úrovněmi řízení a v současné době je v nejužším vedení evropského golfu na pozici šéfa centrální zóny EGA.

Láká vás tento post?

To ano. Golf se dynamicky rozvíjí, neustále přináší nové výzvy i úkoly a navázat na dosavadní úspěchy bude velmi náročné, což mě láká.

Chtěl jste se stát prezidentem ČGF už dříve, nebo jste o tom nepřemýšlel?

Pojem „chtěl" bych rozhodně neoznačil jako přiléhavý. Jak jsem již uvedl, věci v lidském životě se povětšinou nedějí náhodně. K určitým věcem člověk prostě musí jednak dospět, jednak na ně musí být připraven a v neposlední řadě musí mít vytvořeny podmínky.

Rok je dlouhá doba, myslíte si, že máte velkou šanci stát se prezidentem?

Máte naprostou pravdu v tom, že rok je dlouhá doba, nicméně v golfu zase až tak dlouhá není. Máme plně rozjetou sezonu, jedna golfová akce střídá druhou v rychlém sledu, takže než se člověk naděje, je tady zimní období.

Víte už, s kým byste se o toto křeslo mohl utkat?

Já mám za to, že není rozhodující, kdo bude dalším uchazečem o hlasy zástupců klubů. Podstatné je, aby každý, kdo usiluje o podobný post, svůj zájem myslel vážně, a především, aby měl schopnosti a zkušenosti z golfového a mezinárodního prostředí. Protože jedině tak lze českému golfu prospět.

Pokud byste se dostal do čela, čím byste chtěl začít? Co cítíte, že je třeba změnit a v čem byste naopak chtěl pokračovat?

Na to neexistuje stručná odpověď. Rozhodně je tady na co navazovat a český golf může být právem hrdý na to, co pod vedením Zdeňka Kodejše dokázal. Zároveň platí, že v ČGF jsou dodržovány velmi dobře nastavené zásady spolkové samosprávy. A to jsou pro mě osobně nepřekročitelné principy, takže mám v úmyslu veškeré věci řešit důsledně v tomto duchu. Proto také nechci a ani nemůžu odpovědět na tuto poměrně zásadní otázku v této chvíli prostřednictvím médií, ale své základní vize nejprve přednesu delegátům na podzimní konferenci ČGF.

Byla by jednou z vašich klíčových oblastí i mládež?

Nepochybně. Mládež je naše budoucnost a jsou to naši nástupci a pokračovatelé. Nicméně takto otázka nestojí. Je třeba věnovat se všem věkovým skupinám, a to včetně genderové vyváženosti. Golf je úžasná věc a jeho podpora a rozvoj přináší celospolečenské multiplikační efekty.

Jak vůbec český golf vnímají v zahraničí?

Ze své zkušenosti vím, že český golf je dnes v zahraničí vnímaný jako naprosto samozřejmá a integrální součást evropského, potažmo světového golfu. Nebylo tak tomu ale vždy. Své dnešní mezinárodní postavení si musel český golf odpracovat poctivou prací na všech úrovních. Jak na úrovni golfu amatérského či profesionálního, tak samozřejmě i na úrovni golfové diplomacie.

Prezidentský post určitě zabere i spoustu času. Jste na to připravený?

To je naprosto samozřejmé. Byť jde o čestnou a neplacenou funkci, je jasné, že je nutné ji vykonávat naplno. I to byla jedna z věcí, kterou jsem musel zvažovat, když jsem od pana prezidenta dostal tuto nabídku.

Jak moc by vám v této funkci mohlo pomoct, že už jste prezidentem tradičního klubu a zároveň právníkem?

Velmi významně. I když by se mohlo zdát, že být prezidentem na klubové úrovni je něco zcela jiného, opak je pravdou. Vedení golfového klubu podle mého názoru vytváří klíčové předpoklady pro to, aby člověk nebyl odtržený od každodenní reality golfového života, hráčů, rozhodčích, greenkeeperů a celé řady dalších lidí, bez kterých golf prostě nemůže fungovat. A nikterak ani nepopírám, že svou profesi advokáta rovněž vnímám jako velmi důležité pozitivum.

Jak moc český golf a ČGF zasáhly minulé měsíce, kdy veškeré dění utichlo kvůli koronaviru?

Bylo to těžké období, ale myslím, že jsme to zvládli velmi dobře. Rozhodně si myslím, že jiné sporty jsou na tom podstatně hůře.

Dokážete odhadnout, jaké škody český golf vinou koronaviru utrpěl a jaké ještě utrpí?

Analýzy probíhají a moudřejší budeme po skončení sezony. V každém případě ale platí, že golfové prostředí je mezinárodní, a i když se může zdát, že na tom nejsme tak zle jako jinde, lze bohužel očekávat dopady i s jistým časovým odstupem.

Tušíte, jakým směrem se ČGF bude vyvíjet v dalších týdnech a měsících? Překoná toto náročné období a nečekají český golf těžké časy?

Těžké časy nás nepochybně čekají. Dopady koronavirové krize jdou a půjdou napříč odvětvími a státy, nicméně české golfové prostředí již dávno patří mezi vyspělé a nepochybně se s tím vypořádáme.

Byl jste jedním z těch, kdo v těchto těžkých časech hodně pomáhal a připravil podklady, kterými se dalo řídit. V čem spatřujete jejich největší přínos?

Já myslím, že především v rychlosti a v tom, že naše členské subjekty věděly, že na ně ČGF myslí a jejich problémy vnímá, snaží se je řešit a pomoct jim.

Brali si od vás inspiraci i jinde?

Pan prezident o tom na konferenci hovořil. Myslím, že je pro český golf vynikající vizitkou, že jiné svazy a organizace vycházely z našich materiálů.

Například fotbalisté nebo hokejisté upozorňují na to, že ve sportu je třeba zavést odlišná opatření, než je tomu v jiných odvětvích. Platí to i pro golf?

Nepochybně. Sportovní prostředí je dnes již ve všech vyspělých ekonomikách vnímáno jako významný přispívatel do národních důchodů. Zároveň ale platí, že golf je specifický právě svou jistou noblesní konzervativností, takže změny přicházejí postupně, ale v široce mezinárodně akceptovaném měřítku.

Jakou roli hraje pro český golf Národní sportovní agentura, kterou vede Milan Hnilička?

Předně je třeba zdůraznit, že již samotný vznik agentury je přelomovým a veskrze pozitivním počinem. Konečně má sportovní prostředí partnera a všichni máme velká očekávání. Mám z toho velmi dobrý pocit. Jako velký bonus vnímám to, že v čele agentury nestojí profesionální politik, ale sportovec, který sportovní prostředí zná a rozumí mu.

Přejděme teď do vašeho klubu v Šilheřovicích. V jaké se nachází kondici?

Naše hřiště je ve výborném stavu. Velmi mě to těší, protože letos slavíme padesát let od jeho otevření. Z reakcí našich členů i návštěvníků, kteří měli možnost si ho zahrát, je možné si udělat pozitivní obrázek. Velký dík za to patří údržbě hřiště.

Chystáte k padesátiletému výročí i nějaké oslavy?

Ano, ale nic velkého. Před dvěma lety jsme slavili 50. výročí založení Park Golf Clubu Ostrava a u té příležitosti jsme vydali reprezentativní publikaci o historii a současnosti klubu a hřiště. Padesátiletou existenci hřiště si proto letos připomínáme v rámci tradičního Memoriálu Jana Cieslara konaného každoročně na počest zakladatele klubu a hřiště.

Vrátil se ve vašem klubu život zase do normálu? Pociťujete nějaké výrazné změny?

Současná doba je obecně silně poznamenaná koronavirem. Golf však naštěstí patří ke sportovním aktivitám, které byly uvolněny jako jedny z prvních. Proto jsme z počátku letošní sezony byli plně vytíženi individuální hrou našich členů a později i návštěvníků. Od června se pak rozběhly i golfové turnaje.

Převzato z časopisu GOLF 9-10/2020
Za rozhovor děkuje Petr Sobol
Foto: Archiv Pavla Vidury

 


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
100 Kč,-

Nejnovější edice nejdéle a nepřetržitě vycházejícího průvodce po českých golfových hřištích je opět k dispozici. ...