Mertova MonikaAgentura Sport&university nabízí své služby na českém trhu již od roku 2005. Od samého počátku působení agentury je jejím cílem zajistit klientům studium na univerzitách v USA, s možností získání sportovního nebo akademického stipendia.

V dnešní době agentura nabízí také zprostředkování studia na soukromých středních školách, zprostředkování sportovních akademií (především tenisových a golfových) a pro hokejisty zprostředkování kempů pro americkou hokejovou juniorskou soutěž, jako předstupeň budoucího univerzitního studia v USA.
Nespornou výhodou agentury Sport&university je osobní zkušenost její zakladatelky s americkým univerzitním systémem, včetně možnosti využití sportovního stipendia. Veškerá činnost pracovníků agentury směřuje především k tomu, aby bylo vyhověno individuálním požadavkům klientů ohledně jejich budoucího studia. Více už v rozhovoru prozradí zakladatelka agentury Monika Mertová.

Co vás vedlo k založení agentury Sport&university?

Potřebu pomáhat studentům mířícím na univerzity do USA jsem cítila mnohem dříve, než se mi podařilo agenturu založit. V době, kdy jsem dostala nabídku studovat a hrát tenis v USA na Floridě, jsem neměla představu o tom, co to všechno obnáší. Celé přijímací řízení bylo nesmírně komplikované a já jsem tenkrát byla vděčná za každou informaci, kterou se mi v té době podařilo získat. S největší pravděpodobností to byla právě tato zkušenost, co mě po návratu do ČR přivedla k myšlence založit agenturu na zprostředkování studia v USA.

Jaká je vaše osobní zkušenost s americkým školským systémem?

Měla jsem možnost studovat obor mezinárodní obchod na Lynn Univesity v USA na Floridě, kde jsem také byla členkou tenisového týmu, se kterým se mi v roce 2001 podařilo vyhrát mistrovství USA. Po celou dobu svého studia jsem měla také možnost využívat výhod plného sportovního stipendia, což pro mě představovalo velký bonus. A právě tyto osobní zkušenosti dnes mohu plnohodnotně využít při práci se studenty, kteří mají zájem se vydat stejnou cestou, jakou jsem se před lety vydala já.

Tenis je považován především za individuální sport, stejně jako golf. Jak to celé zapadá do univerzitních soutěží, které jsou organizovány převážně jako týmové?

Celou předešlou tenisovou kariéru jsem skutečně brala tenis převážně jako individuální sport. Jakmile jsem se však stala součástí univerzitního týmu, můj pohled se zcela změnil. Náš tým netvořil pouze trenér a několik hráček, ale také asistenti, fyzioterapeuti a mnoho dalších, kteří se starali o vše potřebné. Nemohu opomenout ani fanoušky, kteří nám chodili pravidelně fandit a jejichž podporu jsme měli možnost cítit ve chvílích, kdy to bylo nejvíc potřeba. Najednou jste součástí fungujícího celku, kde se každý snaží o co nejlepší reprezentaci univerzity a dosažení co nejlepšího výsledku. Najednou nejste sám na všechny radosti a zklamání, které každý sport na jakékoliv úrovni přináší, a právě v tom já osobně vidím toho pověstného týmového ducha...

Zmínila jste, že se vám podařilo vyhrát mistrovství USA. Jak si Američané cení tohoto úspěchu?

Vyhrát mistrovství USA je cílem každého univerzitního týmu. Celá soutěž je koncipována tak, aby měl každý tým šanci uspět. Probojovat se mezi nejlepší a mít možnost utkat se o nejvyšší příčky je obrovský zážitek nejen pro samotné sportovce a trenéry, ale i pro všechny fanoušky. Na vítěze čekají tradiční ocenění v podobě poháru a pověstného zlatého prstenu pro každého člena vítězného týmu. V našem případě byl dokonce celý tým pozván tehdejším prezidentem USA Georgem Bushem do Bílého domu, což pro nás znamenalo velkou poctu.

Vraťme se ale opět k univerzitnímu systému v USA. Co nejvíce láká české sportovce?

V České republice umíme vytvořit téměř ideální podmínky pro sportovce v žákovských kategoriích. Z vlastních zkušeností však dobře vím, že pro dobré sportovce, kteří sportu chtějí věnovat více času, než je obvyklé, začínají problémy již během studia posledních ročníků základních škol a na středních školách. V tomto věku přicházejí komplikace s kombinací studia a sportování na dobré úrovni. Ne každá škola a její zástupci jsou nakloněni vytváření speciálních podmínek pro dobré sportovce, respektive pro nadané studenty. Je to právě propracovaný americký vysokoškolský systém, s více než sto let fungujícím stipendijním programem, který v kombinaci s možností účasti v univerzitních soutěžích představuje pro české studenty obrovské lákadlo.

To zní téměř ideálně, má to celé nějaké úskalí?

Na amerických univerzitách se do sportu a sportovců samotných (formou stipendia) každým rokem investují miliony dolarů. Ten, kdo se rozhodne ucházet o sportovní stipendium, musí zároveň umět univerzitě také něco nabídnout. Je to ideální možnost, jak zúročit svůj talent a své dovednosti. Nesmíme však zapomínat, že stipendijní program v USA je obrovské lákadlo nejen pro studenty z kontinentu na opačné polokouli, ale pro sportovce z celého světa. Konkurence je opravdu obrovská a prosadit se bývá někdy obtížné i pro ty nejlepší Čechy.

Dá se nějakým způsobem odhadnout šance na získání stipendia?

Toto je asi nejčastější otázka mladých studentů-sportovců, kteří nás oslovují. Je to celkem logické, protože právě možnost získání stipendia je pro většinu z nich naprosto klíčová. Hradit si studium na univerzitě v USA, které se pohybuje v řádech desítek tisíc dolarů ročně, často není v ekonomických možnostech mnoha českých rodin. Pro možnost získání sportovního stipendia je potřeba posoudit více faktorů, ale mezi základní patří především sportovní výkonnost, studijní výsledky ze střední školy a v neposlední řadě znalost anglického jazyka a matematiky, potřebné pro úspěšné složení testů SAT a TOEFL. Pokud budeme mít k dispozici tyto základní informace, jsme již v dnešní době na základě mnohaletých zkušeností schopni objektivně odhadnout možnost na získání sportovního stipendia na univerzitě v USA.

Znamená to, že pokud má sportovec na střední škole horší známky nebo nemluví plynule anglicky, je pro něj studium v USA uzavřené?

Naštěstí tomu tak není. Tady by se dala použít již otřepaná fráze, že Amerika je země neomezených možností! Vzhledem k velkému počtu institucí nabízejících vysokoškolské vzdělání mají studenti možnost obrovského výběru. Ne každá škola má po akademické stránce kvalitu univerzit Ivy League a ne každý univerzitní tým má ambice bojovat o titul mistra USA, od čehož se dají také odvodit požadavky jednotlivých univerzit na jejich studenty. Pro studenty, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepovedl vstupní test, existuje ještě možnost začít studovat dvouletou Junior College a pak přestoupit rovnou do třetího ročníku na univerzitu. I na těchto dvouletých školách je možnost získat sportovní stipendium, přestože jsou zastřešené jinou asociací než ostatní univerzity.

Jakým způsobem je organizován univerzitní sport?

Asi nejdůležitější organizací pro univerzitní sport v USA je asociace NCAA, která zastřešuje největší počet univerzit a univerzitních sportů. NCAA udává veškerá pravidla, jimiž se musí řídit univerzitní týmy začleněné pod touto asociací. NCAA se dělí na tři základní divize, které jsou v některých pravidlech trochu odlišné, ale pro české sportovce asi bude nejdůležitější informace, že v divizi III není možnost získat sportovní stipendium. Dobrou zprávou naopak je, že v USA existují i další asociace, kde lze získat sportovní stipendium.

Již jste zmínila finanční náročnost studia. Můžete nám, a především rodičům mladých golfistů a golfistek, tento fakt trochu konkretizovat?

Studium na vysoké škole v USA stojí od nějakých 15 000 dolarů za rok (Junior College) až po neuvěřitelných 75 000 dolarů za rok studia na nejprestižnějších privátních univerzitách, jako jsou třeba Yale nebo Harvard. V této částce je zahrnuto školné, ubytování a strava. Pro bakalářské studium v USA potřebujete v naprosté většině případů čtyři roky. Můžete si tedy spočítat, na jakou částku takové studium vyjde. Naštěstí se nám velmi daří získat pro naše klienty nabídky univerzit, které jsou v jejich finančních možnostech, v mnoha případech dokonce nabídky plných stipendií.

A pokud se sportovci na plné stipendium nepodaří dosáhnout...

Musíme si uvědomit, že finanční možnosti trenérů univerzitních týmů jsou omezené a dokonce přesně specifikované v pravidlech NCAA, popřípadě jiné asociace. Úkolem každého trenéra je sestavit co nejlepší tým, který by byl schopný důstojně reprezentovat univerzitu a bojovat o co nejlepší umístění v univerzitní soutěži. Pro sestavení takového týmu má možnost využití určitého počtu stipendií. Počet stipendií na jeden univerzitní tým se liší dle sportovního odvětví, divize, pod kterou univerzita spadá, a dokonce i tím, zda se jedná o mužské nebo ženské družstvo. Vedle sportovců, kteří mají možnost využívat plného stipendia, je i celá řada sportovců, kteří mají možnost využívat „pouze" částečného stipendia. Je také spousta sportovců, kteří nemají stipendium žádné. Pro naše klienty se vždy snažíme najít nabídky univerzit, které splňují jejich požadavky. V případech, kdy jsou finance prioritou, hledáme nabídky univerzit s plným stipendiem, popřípadě s minimálním doplatkem, který je v možnostech našich klientů. Jsem přesvědčená o tom, že díky vysoké úspěšnosti právě v této činnosti, využívá služeb agentury Sport&university každým rokem více a více klientů.

Napadají mě další položky, jako třeba letenka a pojištění. Kdo je hradí?

Pokud budeme mluvit o letenkách a pojištění, tak tyto poplatky si většinou studenti hradí z vlastního. Nově je však v posledních několika letech možnost získat od univerzity tzv. „stipend", který je určený právě na další náklady studentů. Tento „stipend" se může pohybovat až v řádech tisíců dolarů, ale je nutné dodat, že jej univerzity nabízejí skutečně jen těm nejlepším sportovcům.

Může nastat i situace, že student během studia není spokojený se svým výběrem vysoké školy?

Ano, i taková situace může nastat, přestože se jedná o skutečně ojedinělé případy. V těchto případech jsme pro naše již bývalé klienty okamžitě k dispozici a snažíme se vzniklou situaci společně řešit. Krajním řešením je hledání nové univerzity a následný transfer. Tuto službu poskytujeme zcela zdarma a je pravidelně využívána klienty, kteří transferují z dvouletých škol na čtyřleté univerzity.

Co byste doporučila sportovcům a jejich rodičům, popřípadě na co si mají dát pozor?

Pravděpodobně nejdůležitější je správné načasování. Vzhledem k tomu, že americký vysokoškolský systém je odlišný od toho našeho, je potřeba začít s dostatečným předstihem. Zpravidla doporučujeme se začít o studium v USA zajímat již během třetího ročníku studia střední školy a ve druhé polovině tohoto ročníku již na všem začít pracovat. Na druhou stranu našim klientům doporučujeme si nechat dostatek prostoru na úspěšné složení tolik důležité maturitní zkoušky. Toto je ovšem ideální situace, kdy student odchází do USA ihned po ukončení střední školy. Další možností je transferovat z vysoké školy v ČR na univerzitu do USA.

Je možné, aby golfista odcestoval do USA již během studia střední školy?

Ano, možné to je. My tuto cestu dokonce doporučujeme. Agentura Sport&university je ambasadorem vybraných golfových akademií na Floridě, kde mladí golfisté mohou celoročně nejen zlepšovat svou hru a využívat špičkového zázemí, ale mohou zde také navštěvovat střední školu. V současné době dokonce poskytujeme veškerý servis spojený s účastí sportovců v těchto akademiích zcela zdarma. Možnost studovat střední školu v anglickém jazyce pak všem talentovaným sportovcům z ČR pootevírá vrátka amerických univerzit.

Kde vás mohou případní zájemci o studium v USA potkat? Je možné získat více informací k tomuto tématu?

Již mnoho let pravidelně pořádáme bezplatné semináře ve větších městech v České republice a na Slovensku. Během nich prezentujeme široké veřejnosti veškeré základní informace ohledně studia v USA a možnosti získání sportovních stipendií. Zájem o semináře každým rokem roste, což nás povzbuzuje i do dalších let. Zájemci o informace o studiu v USA nás mohou také pravidelně potkat na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Kdykoliv nás ovšem mohou studenti i jejich rodiče kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo emailu. Vzhledem k tomu, že se stáváme součástí jednoho z nejdůležitějších životních rozhodnutí pro každého studenta-sportovce, pak před začátkem spolupráce upřednostňujeme osobní jednání.

Převzato z časopisu GOLF 8/2017
Za rozhovor děkuje redakce; foto: archiv Moniky Mertové


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
100 Kč,-

Nejnovější edice nejdéle a nepřetržitě vycházejícího průvodce po českých golfových hřištích je opět k dispozici. ...