KPMG KRData hrají důležitou roli, a to i v profesionálním golfu. Nevěříte? Více už v následujícím rozhovoru prozradí Karel Růžička z české pobočky KPMG, jež má mimo jiné pod křídly i nejlepší českou profesionální golfistku současnosti Kláru Spilkovou.

 


 

Audit má podobně jako golf pověst konzervativního odvětví, je to tak skutečně?

To je pravda, ale je nutno říct, že během posledních pěti let probíhají v auditu dynamické, možná dokonce revoluční změny. Na první pohled to asi není vidět, ale co platilo v menších obměnách posledních dvacet třicet letech, je dnes jinak.

S čím tato revoluce souvisí?

Prvním faktorem je technologický pokrok, který zasahuje všechna odvětví, golf a audit nevyjímaje. Druhým výrazným faktorem je evropská auditní reforma. Ta vznikla jako jedna z reakcí na ekonomickou krizi v letech 2008 a 2009, začala platit v polovině loňského roku a nyní mění celé odvětví auditu. Jedním z cílů regulátorů bylo, aby se na trh dostali také noví hráči, aby se zvýšila konkurence. Dalším cílem reformy bylo zajistit a posílit nezávislost auditora a zvýšit kvalitu auditů.

Jak je to s vlivem technologií?

Auditoři s nimi musejí držet krok. Technologický rozvoj a obrovský nárůst objemu dat, jež máme k dispozici, mění i finanční reportování. Investoři a další zainteresované strany mají nyní přístup k informacím v mnohem větší šíři a hloubce. Od auditu očekávají, že tuto šířku a hloubku dokáže zpracovat. Využití technologií je jediný způsob, jak může zůstat relevantní a smysluplnou službou.

Jaké digitální nástroje se dnes používají?

Ještě před dvaceti lety se auditovalo s papírem a tužkou. Dnes máme elektronické spisy auditora a směřujeme k integrovaným on-line auditním spisům. Je to spojené s datovou analytikou, která je už nyní u největších společností běžná. Dřív se audit dělal například na základě výběrového testování vzorku plateb, dnes je možné testovat všechny platby. U bank to jsou i miliony transakcí. To představuje zcela novou dimenzi. Datová analytika se mimochodem hojně využívá také v profesionálním golfu. Není náhodou, že mezi její průkopníky patří Phil Mickelson, který je členem týmu KPMG spolu s českou golfistkou Klárou Spilkovou, již také podporujeme.

Jak postupuje auditor využívající datovou analytiku?

Na finanční data firmy se díváme ve vrstvách. Vrchní vrstvu představuje hlavní účetní kniha. Pomocí datové analytiky projdeme záznamy v hlavní knize a posoudíme, zda jsou v souladu s účetními pravidly. To nám umožní lépe odhadnout, do jaké míry se při následném zkoumání finančních výkazů objeví závažné nedostatky. Jde o kvantitativní analýzu.
Pod vrchní vrstvou se nacházejí konkrétnější vrstvy věnované prodeji, nákupu, majetku a dalším finančním transakcím a zůstatkům. V těchto knihách provádíme hloubkovou kvalitativní analýzu. Pokročilé analytické nástroje auditorovi napoví, kdy došlo k manuálnímu zásahu do firemních automatizovaných procesů – zde je totiž vyšší riziko chyby, takže auditor ví, že se na tyto nestandardní operace má zaměřit. Dané situaci tak může přizpůsobit auditní plán.

(PR); foto: archiv Karla Růžičky

KPMG KR portSTRUČNÁ VIZITKA
KAREL RŮŽIČKA, KPMG Česká republika
Absolvent VUT Karel Růžička má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním auditních a poradenských služeb pro společnosti z odvětví průmyslu, výroby potravin, spotřebního zboží a maloobchodu. Řada z nich patří mezi klienty brněnské kanceláře KPMG. Zahraniční zkušenosti získal v USA, kde rok a půl pracoval v KPMG LLP Seattle.


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
100 Kč,-

Nejnovější edice nejdéle a nepřetržitě vycházejícího průvodce po českých golfových hřištích je opět k dispozici. ...