Spa Hotel Ulrika

SchuzeCelorepubliková schůze regionálních delegátů STK ČGF, která se v pražském Erpetu sešla v sobotu 16. února, rozhodla o zavedení řady novinek v sezoně 2013. S následujícími řádky by se měli seznámit estékáři v klubech, ale také hráči a hráčky, kteří golf považují za svůj sport číslo jedna.

Závěry ze sobotního jednání vedení STK ČGF a 32 delegátů STK z Čech a Moravy neřadíme podle jejich významu pro sportovní golf, ale chronologicky, jak byly přijímány. Schůzi řídil předseda STK ČGF Karel Vopička, s referáty postupně vystoupili předsedové Regionálních STK ČGF Michal Rulák, Aleš Libecajt, Michael Jon a Josef Slezák, generální sekretář ČGF Luboš Klikar, předseda tří odborných komisí STK ČGF Dalibor Procházka, manažerka reprezentace Martina Dorníková, viceprezident PGA Czech Petr Němec a předseda Komise mládeže STK ČGF Aleš Libecajt.

Regionální STK ČGF a Regionální komise mládeže v roce 2012 pracovaly všude v konsolidovaném personálním složení a své úkoly zvládly na jedničku. Regiony se starají o III. a IV. ligy družstev dospělých, o kvalifikace v M ČR družstev mládeže do 14, 16 a 18 let a o velké množství regionálních turnajů pro děti a mládež do 18 let. K tomu přistupuje spolupráce s Tréninkovými centry mládeže (35 TCM v roce 2012), pořádání tréninkových kempů a vzdělávacích seminářů a v neposlední řadě i zajišťování kurzů pro rozhodčí III. třídy a nové zájemce. V minimálně stejném rozsahu jako v roce 2012 budou Regionální STK ČGF a Regionální komise mládeže pracovat i v letošní sezoně. Během tohoto bodu jednání předseda Regionální STK ČGF Západ B Aleš Libecajt uvedl na pravou míru důvody ukončení spolupráce s trojicí profesionálních trenérů Jiřím Němečkem, Petrem Štrougalem a Janem Juhaniakem, kteří dlouhodobě úspěšně spolupracovali na výchově talentů v regionu Západ B. Jedním z hlavních důvodů bylo neakceptování nově nabízených platových podmínek, nikoli nespokojenost s metodikou či vedením kempů v uplynulých letech.

V další části schůze byly projednány a schváleny tři nové a důležité směrnice STK ČGF platné od roku 2013. Odkazujeme na jejich plná znění - Směrnice STK ČGF č. 1/2013 - Odměny členů soutěžních výborů při mistrovských soutěžích ČGF; Směrnice STK ČGF č. 2/2013 - Aktualizace Soutěžního řádu ČGF na rok 2013 včetně Podmínek soutěží ČGF na rok 2013; Směrnice STK ČGF č. 3/2013 - Rukověť předsedy STK klubu. V rámci aktualizace Soutěžního řádu ČGF na rok 2013 byla přijata stálá podmínka soutěží ČGF týkající se povolení vyhovujících měřicích zařízení v mistrovských soutěžích ČGF od sezony 2013. Více na toto téma v samostatném článku Dalibora Procházky, který bude na webu ČGF publikován v krátké době.

Vzdělávací činnost STK ČGF, kurzy pro Trenéry golfu III. třídy, kurzy pro rozhodčí, maršály, školení obsluhy Technického serveru ČFG, to byla témata, jejichž projednávání se aktivně zúčastnil také viceprezident PGA Czech Petr Němec. Luboš Klikar zdůraznil pozitivní trend prohlubující se spolupráce ČGF s PGA Czech ve vzdělávání a rovněž v tréninkové přípravě nejlepších českých hráčů na začátku čtyřletého olympijského cyklu. V případě kurzů pro Trenéry golfu III. třídy bude v březnu uskutečněn kurz pro zhruba 30 neuspokojených zájemců z listopadu minulého roku, poté budou vyhlášeny a zveřejněny nové podmínky pro účast v těchto kurzech, kterými se budou řídit už kurzy na podzim tohoto roku. Věkový limit pro zájemce se ze 16 zvýší na 18 let, hendikepový limit se naopak z 28 sníží na 18 a kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou. Petr Němec v této souvislosti vybídl estékáře z klubů, aby i oni a případně kapitáni klubových družstev mládeže vážně uvažovali o účasti v tomto kurzu a osvojení si potřebných znalostí. Dalibor Procházka informoval o školeních pro rozhodčí všech tříd. V případě zájmu ze strany klubů budou před letošní sezonou pořádána i školení obsluhy Technického serveru ČGF, která povede rovněž Dalibor Procházka.
Dalibor Procházka poté přednesl informace z práce Hendikepové komise, Komise pro normování hřišť a Komise rozhodčích STK ČGF v roce 2012.

Velkou pozornost delegáti pochopitelně věnovali mládežnickému golfu, a to ve světle aktuálních statistik, které říkají, že z 55 547 registrovaných golfistů jen 13,7 % čili 7 584 je mladších 21 let. Zhodnocení práce Tréninkových center mládeže v roce 2012 a plán jejich činnosti v této sezoně přednesl předseda Komise mládeže Aleš Libecajt. Upozornil, že opakované neplnění výkonnostních kritérií může vést až k odebrání statusu TCM, což reálně hrozí 15 klubům. Bohužel do systému TCM se na rozdíl od minulosti kluby aktivně nehlásí, zájem projevily jen tři kluby, které zatím "sondují" situaci. Na informace Aleše Libecajta navázala manažerka reprezentace Martina Dorníková, která delegáty podrobně seznámila s aktuální podobou a cíli Tréninkového systému ČGF v roce 2013. Její slova doplnil Luboš Klikar, který následně informoval o personálních změnách ve vedení reprezentace ČGF. Upřímně poděkoval Martině Dorníkové, která na vlastní žádost odstoupila z pozice manažerky a kapitánky reprezentace, za její dlouholetou obětavou práci, a představil jejího nástupce Petra Šavrdu, který se této důležité funkce ujme ještě do konce února. Jeho hlavním úkolem bude v roce 2013 spustit projekt dvou regionálních tréninkových center ČGF pro Čechy a Moravu, každého pro zhruba 50 největších talentů z každé poloviny České republiky. Na druhé straně úkolem nového vedení ČGF, které vzejde z březnových voleb, bude pro Tréninkový systém ČGF a národní reprezentaci zajistit co největší množství financí, a to i prostřednictvím Českého olympijského výboru, s nímž se v těchto týdnech intenzivně jedná.

Po krátké diskusi delegáti schválili započítávání dalších soutěží do oficiálních žebříčků ČGF v roce 2013, a sice dvoukolových mistrovství klubů a dvoukolových regionálních mistrovství. Schválen byl Kalendář akcí ČGF v roce 2013 a Kalendář turnajů mládeže 2013. O uspořádání vybraných turnajů z dlouhodobého kalendáře Evropské golfové asociace (EGA) projevily zájem Kaskáda, Čeladná, Kunětická Hora a Karlovy Vary. ČGF prostřednictvím generálního sekretáře podá do konce února kandidaturu na pořádání ME družstev dorostenek v roce 2015 (Kaskáda), ME mid-amatérů jednotlivců v roce 2016 (Karlovy Vary) a European Young Masters v letech 2017 a 2018 (Kunětická Hora).

V závěru jednání byl velkou většinou hlasů delegátů odmítnut návrh GK Čechie změnit hrací termíny Extraligy mužů a žen, aby končila nejpozději do 20. srpna každého kalendářního roku, naopak jasné kontury dostává novinka v turnajovém kalendáři ČGF od roku 2013, jíž je tzv. Golfová Tour Dospělé Mládeže (GTDM). Už v této sezoně bude spuštěna ve všech čtyřech regionech a určena bude pro hráče a hráčky od 19 do 26 let, kterým by měla přinést další vítanou alternativu sportovních turnajů. Dopracováním propozic a podmínek GTDM byl pověřen předseda Regionální komise mládeže Východ B Jiří Korda.

Luboš Klikar na závěr sobotního pracovního setkání jménem všech účastníků poděkoval Karlu Vopičkovi za jeho dvacetiletou práci pro STK ČGF a vyjádřil přesvědčení, že jeho zkušenosti a elán budou dál vítány. Jak ho známe, Karel Vopička se po odchodu z funkce předsedy STK ČGF určitě "nenastěhuje do Síně slávy", ale budeme se s ním dále setkávát jako s ředitelem významných turnajů ČGF a pro mnohé z nás nepostradatelným rádcem a konzultantem.

Text a foto: Luboš Klikar


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihlášení Golf NewsPoradna

Může být profík kedíkem amatéra?

Pekne pozdravujem pán Slezák. Prosím Vás môže mi na komerčnom dospeláckom turnaji robiť caddyho môj golfový tréner. N ...

Poradna

Žena, začátečník - nákup holí

Dobrý den, jsem úplný začátečník a ráda bych si pořídila své první vybavení. Na výběr je mnoho možností a nevím jaké. ...

OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
6000 Kč,-

Set želez Exotics EXi (5–PW), shaft UST Mamiya 40 F3 (flex R). Tradiční tvar, menší offset, maximální kontrola i délka. Skvělý poměr cena/výkon! ...