Spa Hotel Ulrika

CS rozhovory01V sobotu 18. března se v pražském hotelu Step uskuteční výroční konference České golfové federace, na které delegáti zvolí výbor zodpovědný za rozvoj českého golfu v následujících čtyřech letech. Věřím, že i vás bude zajímat, s jakými vizemi a prioritami kandidáti před delegáty předstoupí a čím se pokusí získat jejich důvěru.

Delegátům jsme položili níže uvedených devět otázek
1. Jak vnímáte Českou golfovou federaci na začátku roku 2017 a jaké by měly být její priority pro nejbližší léta?
2. Jaké priority považujete za nejdůležitější z dlouhodobého pohledu?
3. Rok 2016 vykázal reálný pokles registrovaných golfistů. Jde o vážnou hrozbu, nebo jen o marginální záležitost?
4. Jak hodnotíte současný poměr golfistů a golfových hřišť v Česku?
5. Co považujete za výkladní skříň českého golfu, respektive v čem se nám daří?
6. V čem za světem pokulháváme a jak bychom to mohli změnit?
7. Považujete za přínosné zařazení golfu na olympiádu?
8. Jste zastáncem současné podoby dělení golfistů na amatéry a profesionály, nebo by se měly obě části postupně propojovat?
9. Jak dopadly vaše ideály a předsevzetí, s nimiž jste do nejvyšší golfové „politiky" vstupoval/a? Změnily se?

Zdeněk Kodejš
Kandidát na prezidenta
1. Dovolím si tvrdit, že Česká golfová federace je dospělá a celkem sebevědomá federace, která má své pevné místo v evropském golfu díky mnohokrát potvrzené schopnosti uspořádat jakýkoliv turnaj a vychovávat hráče dosahující mezinárodních úspěchů, včetně stále rostoucího zájmu o naše hráčky a hráče na amerických univerzitách. Jsme sportovní svaz, který se, jak říkával pravdivě Milan Veselý, posunul z pozice na konci řady sportů jako přetahování lanem a psí spřežení do desítky (a spíše atakujeme první pětku) sportovních svazů v Čechách, měřeno dle počtu členů. A rostoucí počet členů, lépe řečeno hráčů, je jeden ze základních úkolů pro příští období. V případě výchovy hráčů jsem přesvědčen, že stačí být trpěliví a pokračovat v cestě, kterou jsme nastoupili. Výsledky ukazují, že je správná. Nyní musíme řešit detaily a trvat na zodpovědné práci hráčů, trenérů a celého prostředí sportovního golfu. Stejně důležitým úkolem, který souvisí s rozvojem golfu, je práce na pozitivní medializaci golfu jako sportu vhodného pro rodiny, seniory, bývalé sportovce, pro všechny aktivní lidi. Tuto oblast musíme zprofesionalizovat, stejně jako jsme to udělali se sportovním úsekem. Jsem přesvědčen, že to povede k úspěchu.

2. Zčásti jsem již odpověděl výše. Golf není revolucionářské prostředí, je potřeba být pracovitý a trpělivý. Především ve sportovním golfu se podařilo vykročit správným směrem, kterým je třeba pokračovat. Neznamená to, že nedojde ke změnám, ale neměly by být zásadní do té doby, dokud se jasně neukáže, že naše současná cesta je špatná. A to se, věřím, neukáže. Musíme pracovat na mezinárodním poli na dalším posilování naší pozice, protože pak jsme schopni získávat turnaje, které naše hráče a hráčky posouvají výš. Jsme pak i zajímaví pro partnery, budujeme si silnější pozici před státními institucemi. Vždyť již dnes jsme v Čechách jeden z nejsilnějších sportovních svazů z pohledu zastoupení v mezinárodních institucích svého sportu.

3. Nechci tuto situaci zlehčovat, ale podle mého názoru probíhá něco jako čištění členské databáze. Členové sice ubyli, v loňském roce něco kolem dvou tisíc, ale jde o saldo. Celkem ubylo asi sedm tisíc členů, proti tomu pět tisíc hráčů přibylo. To je pro mne pozitivní informace, která je důležitá ve spojení s rostoucím počtem aktivně hrajících golfistů. Jednoduše řečeno, odcházejí členové, kteří nechtějí či nemohou hrát soutěžní golf, ale lidí, kteří golf hrají, přibývá. Musíme však vyvinout maximální úsilí na získávání nových hráčů a propagaci golfu jako takového. Několikrát jsem říkal, že nejjednodušší cesta k růstu je, když každý z nás přivede na hřiště jednoho kamaráda ročně.

4. Hřišť máme dost. Krásných, různorodých, od příměstských public až po mistrovské resorty, které snesou srovnání s téměř čímkoliv na světě. Hrát máme kde, ale je nás stále málo. K tomu, abychom tento úkol dokázali splnit, musíme lépe spolupracovat nejen s kluby, ale především s resorty, tedy majiteli hřišť, a společně hledat řešení. Samozřejmě jsou v Čechách a na Moravě destinace, kde golf zatím není příliš rozšířený. Zde by bylo přínosné najít cestu k budování drivingů, případně krátkých akademií, které by dokázaly přilákat nové zájemce tak, aby si golf zkusili snadno a lacino. Taková řešení mohou dnešní poměr mezi golfisty a hřišti změnit.

5. Již jsem mluvil o sportovním golfu. Je nám sice vyčítáno, že ještě nemáme hráče na velkých túrách, ale tomu se musím pouze usmát. To je názor, který vychází z neznalosti golfové historie a jejího vývoje. Osobně považuji za velký úspěch stav, do něhož jsme postupně dospěli. Potvrzují to sportovní úspěchy. V golfu není nic ze dne na den, musí se vyvinout a vyspět celé prostředí, vzniknout systém. Jedná se o síť hřišť, ale také ekonomickou sílu jejich majitelů moci a chtít podpořit mladé hráče. Musí vyrůst generace trenérů schopných dovést hráče na túru.
Na začátku je to několik jedinců, ale potřebujeme, aby se začali k výchově hráčů vracet ti, kteří si již první kroky ve velkém golfu zkusili a budou předávat své zkušenosti. Tedy i absolventi amerických univerzit, hráči, kteří mají za sebou několik kvalifikačních škol a případně zažili tlak o udržení alespoň základní hrací karty na túře. To jsou všechno zkušenosti, které musíte zažít, abyste je mohli předat. Stejně tak musíme výchovu mladých trenérů kombinovat se zkušenostmi ze zahraničí, a to jak využitím zahraničních odborníků, tak pomocí zahraničních stáží. Již nyní je Ondřej Špůr na tříměsíční stáži v Královské akademii Španělské golfové federace, a pokud mám zprávy, tak je nadšen. To vše není záležitost několika málo let jako v jiných sportech, to je běh na velmi dlouhou trať.
Za výkladní skříň mohu snad také pokládat i golfovou diplomacii, kde naše generace těží z práce pana Goldscheidera a Milana Veselého. Myslím, že se nám daří na jejich úspěchy navazovat a posouvat je dále.

6. Svět se musíme snažit postupně dohánět, což v golfu nejde hned. Jde nám o to, abychom dokázali překlenout dlouhou periodu, kdy jsme zde budovali nevybudovatelné, a dohnat ztrátu, kterou jsme za více než 40 let po druhé světové válce nabrali. Vždyť jsme v roce 1937 patřili k zakládajícím členům Evropské golfové asociace. Jsem přesvědčen, že jsme na dobré cestě. Proto potřebujeme podstatně změnit a zkvalitnit práci s médii a golf popularizovat. Právě to se nám v posledních letech vůbec nedařilo a musí přijít změny. Měli jsme sice dvě volební období Komisi pro média a komunikaci, ale výsledky její práce jsou dlouhodobě špatné, v lepším případě žádné. Takže musíme začít znovu, s lidmi z branže, kteří jsou schopni nastavit plán akcí, medializace a mít kontakty a prostor k realizaci.

7. Ano, bylo. Sám jsem si nebyl před olympiádou úplně jist, zda se máme jako sport tak moc o účast ucházet, vždyť máme Ryder Cup, túry, dlouhou historii. Musím ale přiznat, že olympijské hry byly velikou propagací golfu. Když jsem viděl v televizi některá sportoviště s poloprázdnými ochozy a zájem diváků o golfový turnaj mužů i žen, měl jsem velkou radost. Samozřejmě i díky účasti Klárky Spilkové, která udělala pro prezentaci golfu v Čechách velkou práci svojí bezprostředností a pozitivním přístupem. Díky jí za to! Je však nyní důležité pracovat dál a zůstat v olympijské rodině i po Tokiu za čtyři roky.

8. Jsem golfová „konzerva", takže moje odpověď je jasná. Jsem však pro to, abychom hledali cesty k modernizaci tohoto rozdělení tak, aby netrpěla podpora mladých amatérských hráčů, abychom neomezovali jejich rozvoj. Žijeme v 21. století a svět je jinde, než byl v době, kdy toto rozdělení vzniklo, přesto však jsem na toto rozdělení stále hrdý.

9. Nebyl jsem rodiči vychován jako idealista, takže nevím, jak přesně odpovědět. Moje cesta golfem a vlastně celým životem byla postupná, nějak jsem do sebe postupně vstřebával kroky své i celé společnosti. Úspěšné i neúspěšné. A díky tomu, že se kolem golfové federace „motám" přes dvacet let, nenastupoval jsem do pozice prezidenta jako idealista. Byla to služba, je to služba, a pokud dostanu důvěru na jarní volební konferenci, bude moje služba pokračovat. To je můj postoj k ideálům. Předsevzetí však existuje – pokračovat v práci na rozvoji českého golfu alespoň jako doposud, dát dohromady tým, který má stejné cíle, a za čtyři roky předat vedení federace s hlavou vztyčenou svým nástupcům s pocitem dobře odvedené práce.

Karel Čelikovský
Kandidát na prezidenta
1. Práce je za námi hodně, i když šlo v posledních letech hlavně o práci, kterou běžní golfisté nevidí a vidět nemohou. Pracovali jsme na vnitřních úpravách fungování ČGF, abychom do budoucna zamezili tomu, že golf bude prostředím vlády jedné ruky – máme nové stanovy, nový volební i jednací řád konference, nový jednací řád výboru ČGF, vytvoření rozhodčí komise ČGF, zásadní změnu organizace řízení českého golfu atd. Zároveň český golf zaznamenal sérii vyloženě sportovních úspěchů a nejenom díky tomu vidíme, že i ohledně sportovní reprezentace se nemáme za co stydět. Nyní, když máme – obrazně řečeno – solidní základy, na kterých lze stavět, se musíme zaměřit na plnění úkolů, které mají existenční prioritu. V současné době mohu vyzdvihnout dokončení procesu právní stabilizace federačního serveru, mobilní aplikaci nebo například aktuálně práci ČGF na úplně nové podobě a funkcích serveru.
Nové vedení čeká nelehký úkol spočívající v definování střednědobých a dlouhodobých cílů a z toho vyplývajících priorit. Bez takovéhoto jasného plánu je jakákoliv činnost předem odsouzena k neúspěchu, respektive ke stagnaci, ve které se již nějakou dobu nacházíme.

2. V dalších měsících a letech musí být prioritou nárůst počtu nových golfistů, o tom není pochyb. Pro čtenáře už to musí být zajisté otravné klišé, nicméně jiný cíl ani mít ve skutečnosti nelze. Již nějakou dobu s mým týmem pracujeme na tvorbě nového dotačního programu pro české kluby, který je podpoří v lokální propagaci golfu – tzn. cílení na lidi, kteří reálně na hřiště přijít mohou, a zároveň jim dá možnost využít přesně ten druh propagace, který se klubům osvědčil, namísto řízení se plošnými rozhodnutími shora. Součástí tohoto procesu musí být dlouhodobá, systematická a cílená práce na „zlepšení" obrazu golfu v očích negolfové veřejnosti. První krok z hlediska oné systematičnosti byl již učiněn – výbor ČGF na začátku roku 2016 přijal zcela nový koncept, který byl schválen na konferenci v březnu 2016.

3. Byť jde o celoevropský jev, vnímám to jako vážné varování. Konkurence ve světě sportu je veliká, populárními se stávají nové sporty, je logické, že vše se s postupem času stává dostupnější. Lidé se ve zvýšené míře zajímají o dosud „exotické" sporty jako americký fotbal nebo biatlon a tradiční sporty taktéž nespí. Myslím si, že základem úspěchu je být realista. Měli bychom přestat chtít honit mety statisíců golfistů a zaměřit se na konkrétní cílové skupiny, které znamenají reálnou šanci na dlouhodobě aktivní hráče. Zároveň platí to, co jsem řekl dříve – obecně zájem o volnočasové aktivity stoupá a golf toho musí využít.

4. Velmi dobrá a důležitá otázka. Sám jsem majitelem resortu a mým osobním zájmem je pochopitelně co nejvyšší počet golfistů. Na druhou stranu díky konkurenci, která mezi hřišti panuje, má šanci vzniknout přesně to, co potřebujeme – konkurenční boj kvality a ceny, díky kterému se možnost hrát golf otevře většímu počtu lidí z různých sociálních skupin. Myslíte si, že nějaký orgán řeší, jestli náhodou není v České republice na počet obyvatel příliš velký počet pekáren? Nikoliv – to řeší trh. Herní úroveň, kvalita a dostupnost golfových hřišť v Česku představuje poměrně širokou paletu, ze které si každý může vybrat. Čísla a statistiky nám ukazují, že počet golfových hřišť je více než dostatečný a svou kapacitou převyšuje stávající počet golfistů dvakrát až třikrát. Jinými slovy se opět vracím na začátek našeho povídání jestli chceme českému golfu opravdu pomoci, musíme udělat všechno proto, aby došlo k razantnímu nárůstu počtu hráčů na českých hřištích.

5. To nejvýraznější, o co se můžeme opřít v posledních letech, jsou sportovní úspěchy našich amatérů. Daří se nám sice výrazně i na poli evropské golfové politiky, máme vynikající rozhodcovskou základnu, ale reálně – kdo o tom ví? Což si jinými slovy můžeme překládat jako – koho to zajímá? Tento nezájem nelze mít běžným hráčům za zlé. Neustále se pereme o to, aby golf byl brán jako opravdový sport, a tak o sport musí jít v první řadě. Dlouhá léta je za jediný, pro ostatní sporty hmatatelný, golfový úspěch považována Klára Spilková. Ta však představuje jen špičku pyramidy, která dosud neměla nijak pevné základy. Díky projektům jako je Se školou na golf či budováním tréninkových center mládeže, respektive tréninkového systému ČGF se nám ale tyto základy daří zpevňovat, a tak je jen na nás, tím myslím golfové funkcionáře, za jak dlouhou dobu dokážeme dalším nástupcům pomoci vyšplhat se až na vrchol.

6. Ve vnímání golfu lidmi v Česku obecně. Částečně jsem se k tomu již vyjádřil. Tento problém je dlouhodobý a bylo by naivní si myslet, že se jedná o černobílou problematiku, kterou změníme mávnutím kouzelného proutku, neboť to je věc naprosto specifická. Vedení ČGF bez toho, aby stávající golfisté nedávali dobrý příklad ostatním, těžko dosáhne výraznější změny.

7. Opětovné zařazení golfu na program olympijských her je jednoznačně přínosem. O tom nemůže být pochyb. Osobně jsem přesvědčen, že v Japonsku to z hlediska účasti nejlepších světových hráčů bude „jiná liga".

8. Podle mě je to takto v pořádku. Nebude samozřejmě na škodu, když se hrany trochu obrousí, ale jedná se o přirozený proces. Jinak toto rozdělení vnímám jako jednu z tradičních hodnot golfu, která by měla být zachována, podobně jako je tomu v boxu. Nezapomínejme na historické souvislosti, kdy byl profesionální golf považován za něco podřadného a nejvyššími morálními autoritami byli amatérští hráči.

9. Pro český golf jsem se snažil pracovat dávno před svým zvolením, a proto jsem se domníval, že úplně nové prostředí to pro mě nebude. Navíc kromě prezidenta jsme byli ve výboru všichni noví, takže jsem očekával absolutní nasazení a rychlý posun českého golfu vpřed. Poměrně rychle jsem však zjistil, že skoro nic nebylo správně. Jakmile jsem se „rozkoukal", ihned jsem začal pracovat na tom, aby se ČGF chovala a byla řízena profesionálně. Navenek to možná není znát, ale za poslední necelé čtyři roky v tomto směru ČGF učinila obrovský skok vpřed. Teprve teď je na čem stavět.
Nyní k ideálům a předsevzetím. Ideály mám pořád stejné, a pokud jde o má předsevzetí, tak alespoň jedno z nich je splněno. ČGF je dnes moderní sportovní svaz s pevnou a jasnou organizační a řídící strukturou a se zavedenými vnitřními kontrolními mechanizmy. Dnes už také věřím, že je v našich silách dosáhnout toho, že golfová hra bude žádoucí a vyhledávanou volnočasovou aktivitou, která bude vnímána jako normální sport, a že i na poli sportovních výsledků bude občanům České republiky přinášet vzrušení a hrdost.

Juraj Werner
Kandidát na viceprezidenta
1. Vnímám ji jako organizmus, který má touhu pracovat. Výbor ČGF jako relativně konsolidovanou skupinu lidí, která zachytila signály ze světa a ví, že golfu a jeho rozvoji je třeba jít naproti. To nebývalo. Hlavním úkolem však zůstává profesionalizace managementu. Obsadit posty generálního sekretáře a marketingového a PR managera. Dalším úkolem je změna přístupu. Federace je sice zastřešujícím orgánem golfu, nikoli však jeho „generálním ředitelem". Především hřiště totiž nespadají pod její křídla. Proto se musí vžít do role mediátora mezi majiteli hřišť, PGA a kluby. Výbor a zaměstnanci ČGF jsou tady pro kluby, pro golf, ne opačně. Hlavním úkolem je tvořit synergie, ne přikazovat. Mluvím o věcech týkajících se rozvoje golfu a různých projektech napomáhajících jeho rozvoji. Jinak řídí soutěže a organizuje reprezentaci.

2. Myslím, že jsem na to už odpověděl v první otázce. Lepší komunikací se všemi zainteresovanými se federaci otevřou úžasné prostory k seberealizaci ve prospěch golfu.

3. Pokles registrovaných golfistů může znamenat pouze to, že někteří už nechtějí být registrováni. Ale může to znamenat, že lidé hrají méně. To první představuje hrozbu pro kluby a federaci. To druhé ohrožuje majitele hřišť. V obou případech je na konci méně peněz, což je špatně. Slyšíme to ze všech stran, jak se ve světě mění struktura golfistů. Už neplatí mýtus – co golfista, to člen klubu. Abychom analyzovali situaci a dělali opatření, tak federace, coby zástupce klubů, musí dát hlavy dohromady s managementem hřišť. Pokles registrovaných je jedna změna, tou druhou je změna struktury. Ze své podstaty ale nemusí znamenat hrozbu. Víme, že došlo k celkovému poklesu golfistů. Není však přímo úměrný počtu registrovaných hráčů? Otázka pro kluby a ČGF. Je členství v klubech a ČGF dost atraktivní? Dostávají členové adekvátní protihodnotu? Dovedu si představit, že členství ve federaci by mi jako hráči a členovi klubu mělo dát více než nyní.

4. Hřišť je dost. Kapacity nejsou využívány, zůstávají volné. Bohužel jsou regiony, kde je penetrace hřišť tak vysoká, že to jejich existenci přímo ohrožuje.

5. Ptáte se, zda existuje něco, co bychom nabídli světu? Nevím. Máme dobré rozhodčí? Říká se to. Ale není ta tvrdost a nesmlouvavost, kterou nesporně kvalitní mezinárodní rozhodčí vnesli do rekreačních turnajů, na škodu? Už vidím některé čtenáře, jak se mračí a myslí si, že nabádám k benevolenci a podvádění. To ne. Chyba je, že nejdříve lidi strašíme pravidly a trestnými ranami, místo abychom pravidla vysvětlovali z pozitivního hlediska, jak mohou pomoci a rány ušetřit.
Nebo že by to byly turnaje vrcholné PGA, které jsme nepochybně dobře zorganizovali? Bylo to hezké, ale prodělečné, tak nějak to komentovali samotní promotéři. Takže nevím, co by to mohlo být. Snad hřiště. Máme jich několik, která snesou nejpřísnější mezinárodní kritéria, a náš standard je na velice solidní úrovni. Ale služby na hřištích, ty si už do výlohy nedáme.

6. Nejsme vizionáři. Ale to je logické. Golf ještě nemáme v krvi, takže nevidíme tolik dopředu. A také nejsme tak dobří marketéři jako na západ od nás. Podařilo se nám aplikovat anglický model a já se nechci hádat, jestli z roku 1950, nebo 1970. Je to model založený na tom, že kluby vlastní hřiště. Tak to ale není. Svět nám utekl a aplikuje nové přístupy. Změnit to můžeme. Koukejme se daleko dopředu a rozumně občas aplikujme, co už ve světě funguje.

7. Čistý marketing. Trhy a peníze. O nic jiného nejde. Golfisté mají své priority a žebříčky hodnot a bude trvat dlouho, než se do nich olympiáda dostane. Chápu, že se golf na olympiádě části fanoušků a hráčů líbí. Konec konců sledování olympiády a počítání medailí už není povinné, takže si každý může vybrat. Pro mne je olympiáda atletika. Starší čtenáři si pamatují, že atletika dlouho neměla mistrovství světa a světové mýtinky neexistovaly. Mluvím o období do roku 1983. Přestavte si, že se světová špička potkala jednou za čtyři roky. Výstřel z pistole a běh na 100 metrů. Své soupeře běžci prakticky čtyři roky neviděli. To byl emoční náboj. Srovnání se současným golfem? Dnes se světově obsazené golfové turnaje pořádají prakticky dva každý týden. Na druhé straně na olympiádu se kvůli kritériím nedostane celá špička. Co by se muselo stát, aby byl olympijský turnaj ceněn jako major? Jaký jiný benefit kromě toho, že se turnaj koná jednou za čtyři roky, olympiáda nabízí? Takže ze sportovního hlediska přínos nevidím. Ano, jsme olympijský sport a z toho nějaké výhody plynou. Mediální příležitost a možnost dotací. A zase jsme u peněz.

8. Jsem zastáncem dělení mezi amatéry a profesionály. Představuji si zrůdné důsledky spojení. Například turnaj amatérů, který má sponzora, nejlépe z řad hráčů. Dotace je 50 tisíc a vítěz beze něco mezi 20 až 30 tisíci. Hezké peníze. Co myslíte, milí čtenáři, musí být v každém flightu rozhodčí, nebo ne? Já se bojím, že ne jeden ve flightu, ale za každým hráčem. Náklady na takový turnaj by se vyšplhaly do obludných rozměrů. A to mne napadají další věci jako daňové optimalizace a podobně. Další důvody by vydaly na celý článek.

9. Jsem tak trochu zklamaný. Nečekal jsem zázrak, jak z mého působení, tak z reakce okolí na mé snahy, ale skutečnost byla podstatně horší. Právě proto chci do dalšího volebního období kandidovat. Jednak jsem se rozkoukal, jednak je výbor až na drobné animozity sehraný. Kolegové znají mé představy. Pokud bych byl zvolen, otevírá se možnost dělat to, co jsem v končícím volební období dělat nemohl. Chci pracovat na projektech rozvoje golfu a médií a PR.

Vladimír Bouček
Kandidát na viceprezidenta
1. ČGF vnímám jako dostatečně konsolidovaný spolek, který má za sebou tzv. „dětské nemoci". Tím mám na mysli především hledání vnitřní organizace, tj. stanovy, které jsou podle mého názoru již vyhovující, i když se jistě nevyhneme jejich občasnému doplnění. ČGF by se měla držet směru, který nastavil současný výbor s tím, že se vše musí stále vylepšovat. Základní prioritou je podle mě maximální podpora rozvoje dětského golfu.

2. Nejdůležitějším dlouhodobým úkolem nejen federace, ale každého golfisty je dosažení mnohem lepšího pohledu veřejnosti na golf. Naším cílem musí být, aby společnost brala golf jako perfektní způsob využití volného času, jako aktivitu dostupnou pro každého.

3. Marginální záležitost to jistě není, ale také se nedomnívám, že by se jednalo o vážnou hrozbu. Je to celkem předvídatelný pokles, který odpovídá konci první etapy v nové svobodné společnosti. Golf se po útlaku v minulém režimu dostal do zájmu jednak lidí, kteří ho chtěli objevit jako sport nebo rekreaci, a jednak lidí, kteří v něm viděli společenskou prestiž. To byly dva hlavní důvody raketového nárůstu počtu hráčů. Považuji za úžasný úspěch, že za nějakých dvacet let počet golfistů narostl zhruba padesátkrát. Nyní nastává období, kdy nestačí jen přijímat nové členy, ale bude nutné vynaložit více práce na jejich vyhledání a přesvědčení, že golf je to pravé.

4. Z pohledu předchozí odpovědi se nynější stav, měřeno počtem hřišť, jeví jako přílišný luxus. Jistě budou mít některá existenční potíže, ale věřím, že není daleko doba, kdy budou mít opět dostatek hráčů. Spoluorganizuji jednu středočeskou golfovou tour a vidím, že zájem cestovat na různá hřiště opadá. Hráči do vzdálenějších destinací jezdí méně a vybírají si. Tady vidím největší prostor pro spolupráci provozovatelů hřišť.

5. Logicky by „výkladní skříní" měli být nejlepší hráči – reprezentanti. Jistě v tomto postavení jsou zejména výsledky týmů, ale všichni čekáme na další hráčskou hvězdu, která by se vedle Kláry Spilkové prosadila v evropském či světovém měřítku. A k úspěchům určitě patří česká golfová diplomacie – dlouhodobě máme své zástupce v evropských strukturách.

6. Nebudu tvrdit, že mám přehled o světovém golfu, takže s dovolením tuto odpověď vynechám.

7. Určitě ano.

8. Já osobně podporuji současný pohled na hráče, tedy striktní dělení mezi amatéry a profesionály. K propojování nevidím žádné důvody, protože pro drtivou většinu hráčů je golf rekreační záležitost. Z profesionalizace většinou vnímáme jen segment finančních odměn, a to by do amatérského golfu vnášelo ještě více nepravostí, než je tomu nyní.

9. Můj vstup do „nejvyšší golfové politiky" nebyl zcela standardní, protože do kontrolní komise jsem byl kooptován, nikoliv zvolen. Stalo se to tak, že mi koncem roku 2013 telefonoval Zdeněk Kodejš a sdělil mi, že Marušku Stilerovou výbor ČGF kooptuje na místo hospodáře uvolněné rezignací Vojty Matějčka a mě navrhuje na její dosavadní místo do komise. Když vám v takové věci zavolá prezident federace, tak není moc prostoru na odmítnutí a v podstatě musíte návrh přijmout. Na druhou stranu jsem měl téměř celé volební období možnost vidět veškerou práci výboru zblízka a mým současným přesvědčením je, že není doba na revoluce, ale že je potřeba držet a rozvíjet současné směřování našeho sportu. A přestože za sebou máme úspěšně zvládnuté volební období, nový výbor čeká ještě mnoho práce.

Aleš Libecajt
Kandidát na předsedu STK ČGF
1. Českou golfovou federaci vnímám pořád stejně, jako národní řídící orgán golfu. Záběr témat, která máme každodenně na stole, je široký. Osobně mám na starost soutěžní a sportovní golf, tudíž je mou prioritou dále rozvíjet tuto oblast. Vlastně jako jediný mám k dispozici výkonný aparát, který odvádí skvělou práci. Věřím, že se nám podaří v nejbližších sezonách navázat na úspěšný rok 2016.

2. Možná to bude znít příliš obecně, ale hlavní rolí či prioritou ČGF je bezesporu péče o rozvoj golfu v České republice. Nejsem zastáncem „chrlení" popularizačních projektů na všechny strany. Máme toho „otevřeného" víc než dost. Budu rád, pokud se nám v dlouhodobém horizontu podaří stabilizovat a rozvíjet projekty, které máme, tedy Se školou na golf a Hraj golf, změň život, ať už se ten druhý bude jmenovat jakkoli.

3. Jedná se o očekávaný vývoj, který kopíruje stav v golfově rozvinutých zemích Evropy. Nepovažuji to za žádnou tragédii či vážnou hrozbu, ale zdvižený ukazováček to je.

4. K 31. prosinci 2016 je tento poměr 54 450 ku 106. Řekněme něco přes pět set registrovaných hráčů na jedno hřiště. Hřišť je dost, hráčů by mělo být víc.

5. Mezinárodní akce, které jsou pořádány na našem území, ať už pro amatéry nebo profesionály, jsou pořadatelsky na špičkové úrovni. To umíme. Také jsme velmi pozitivně vnímáni na poli golfové diplomacie. Už mnoho let máme zástupce nebo spíš několik zástupců v komisích EGA či R&A.

6. Neumíme se mediálně prezentovat. Dostat informace správnými kanály ke golfové, ale zejména negolfové veřejnosti byl pro nás dosud neřešitelný problém. To musíme změnit! A jak? Svěřit vše profesionálům. Pochopitelně ne těm golf hrajícím.

7. Bezpochyby bylo o golfu v souvislosti s olympiádou slyšet, účast Kláry Spilkové považuji za skvělou vizitku českého golfu. Bohužel okamžitý efekt na zájem o golf to nemělo a nemá. Souvisí to i s výše uvedenou mediální prezentací.

8. Amatéři a profesionálové hrají golf. Jeden golf. Pro amatéry je to hlavně zábava, pro profesionály zaměstnání. „Pravidla" zábavy a zaměstnání budou vždycky odlišná.

9. Žádné velké ideály a předsevzetí jsem neměl. Přebíral jsem řízení dobře rozjetého soutěžně-sportovního vlaku. Budu se snažit jej nadále dobře řídit a správně směřovat, pravidelně zastavovat ve stanicích a naslouchat pasažérům.

Maria Stilerová
Kandidátka na hospodářku
1. Pokračovat v dobře nastaveném systému soutěžního golfu, v tréninkovém systému od nejspodnějších článků až po špičku a v propagování golfu jako zdravého životního stylu.

2. Vytvářet pohled na golf jako na sport. A to jako na sport, který vychází ze zásad slušnosti, zdvořilosti a ohleduplnosti a můžete ho provozovat celý život.

3. Otázka směřuje na pokles registrovaných golfistů v ČGF a ten je realitou. Nemyslím si ale, že by realitou byl skutečný pokles lidí hrajících golf, mnozí nemají potřebu se registrovat a sdružovat. Některé kluby i vědomě nedodržují registrační řád ČGF.

4. Nabídka převyšuje poptávku a uspěje ten, kdo nabídne nejlepší relaci cena – výkon.

5. Daří se našim mladým reprezentantům, zejména děvčatům.

6. Máme krásné velké mistrovské golfové resorty, ale chybí nám malá nenáročná devíti- či šesti jamková hřiště, na která by si mohl člověk odskočit na dvě hodiny, když mu to dovolí čas.

7. Ano, sport, který praktikuje tolik milionů lidí na planetě, by na olympiádě měl být.

8. Golf je konzervativní sport a ctí tradice. I já je ctím, takže ano.

9. Předsevzetí si obecně nedávám a mým životním krédem je poctivá práce, kterou se snažím odvádět. Byla jsem v trochu jiné pozici, neboť jsem byla do výboru kooptována po odstoupení Vojty Matějčka. Chovám se tak, abych nezklamala partu lidí, která mi dala důvěru.

Michal Rulák
Kandidát za region Západ A
1. Českou golfovou federaci vnímám jako spolek golfových subjektů, které se podílí na rozvoji sportovního golfu, zajištění reprezentace ČR po všech stránkách její přípravy. ČGF dále vnímám jako organizaci, která se všemi silami snaží rozvíjet mládežnický golf, ať ve smyslu podpory tréninkových center či v podpoře projektu Se školou na golf. Nejbližší prioritu vidím v osobě generálního sekretáře, jehož ČGF musí co nejdříve vyhledat a zaměstnat.

2. Z dlouhodobého pohledu by se ČGF měla více věnovat projektu Se školou na golf, aby se povedlo naplnit celý jeho smysl. Dalším úkolem, který vidím jako dosti důležitý, je forma obecné propagace golfu jako sportu pro všechny věkové kategorie. Přál bych si, aby v budoucnosti vnímala veřejnost golf jako ostatní sporty a mohla se s ním kdykoliv seznámit.

3. Doufám, že se jedná pouze o marginální záležitost. Dle mého názoru se členská základna registrovaných golfistů stabilizovala a její větší růst již nelze očekávat, byť bychom si to všichni přáli. Vyplývá to z celkových statistik za poslední roky. Pokud členská základna klesá či vzrůstá v jednotkách stovek hráčů, pak to přirovnávám k tomu, jak rekreační hráči mají v daném roce čas na golf.

4. Z pohledu ekonoma mě překvapuje, že se v České republice stále rodí nová hřiště. To by totiž vypovídalo o tom, že golfistů máme dost a že poptávka po hře je velká. Na současných 108 hřišť (18 a 9 jamek) připadá v průměru 281 hráčů s domovským členstvím, což je žalostně málo.

5. V posledních letech hodnotím velice kladně úspěchy českých golfistů nejen v tuzemských soutěžích, ale především na mezinárodních akcích v zahraničí. Pokud se nám bude v tomto směru i nadále dařit a naši hráči se budou zlepšovat, pak v tomto vidím výkladní skříň ČGF.

6. Domnívám se, že za okolním světem pokulháváme především z pohledu financí. Ostatní západoevropské státy mají větší objem financí na podporu rozvoje sportu. Pak to ovšem souvisí i s lepší vybaveností tréninkových center, lepším zajištěním trenérů atd.

7. Rozhodně ano. Nejen ve světě, ale i u nás se díky tomu mohlo s tímto sportem seznámit mnoho lidí. Velice kladně hodnotím vznik olympijských parků, kde se propagoval i golf.

8. Osobně zastávám názor, že golf by měl být pouze jeden. Nerozlišoval bych amatéry a profesionály. Snažil bych se, aby golf nejen u nás měl výborné hráče a také trenéry, kteří by se dokázali svým koníčkem živit.

9. Do golfové „politiky" jsem před čtyřmi lety vstupoval s tím, že chci z pozice regionálního funkcionáře sportovně technické komise vznášet náměty a zodpovídat problémy týkající se především sportovního golfu. Myslím, že se mi to dařilo, i když jsem neočekával, že k prosazení svého názoru ve vedení ČGF bude zapotřebí vyvinout tolik úsilí. Přesto bych rád v této snaze pokračoval.

Dominik Maršík
Kandidát za region Západ B
1. Česká golfová federace je nyní silný, stabilní sportovní svaz, který si celkem zaslouženě dobývá respekt ostatních sportů. Po trochu neklidných letech ve vedení federace je vrcholný český golf řízen výborem, který plně zastává legislativní složku a řídí výkonnou složkou, což je profesionální aparát federace, kde jsou schopní lidé odvádějící dobrou práci. Prioritou je podpora růstu členské základny a sjednocení všech golfových proudů v ČR. Registrovaní hráči, majitelé golfových hřišť a golfoví trenéři... Říká se, že řetěz je tak silný, jak silný je jeho neslabší článek.

2. –

3. Čísla hovoří jasně. Nejsem zastáncem žádných drahých marketingových kampaní a dlouhodobě poukazuji na přirozený vývoj golfu ve společnosti. Důležité je pro nás udržet u golfu hráče, kteří pošilhávají po jiných sportech.

4. Z pohledu hráče je výhodné mít nabídku, která se jinde v Evropě nevidí. Z pohledu majitele nebo provozovatele hřiště je to trochu složitější. Myslím, že podobnou situaci řešilo Irsko před 15 lety a povedlo se jim rozhýbat golfový život ve své zemi nad očekávání dobře. Jako předseda rozvojové komise sleduji veškeré projekty jak v zárodku, výstavbě či při otevření a někdy jsou představy majitelů opravdu nesoudné.

5. Bezesporu je to sportovní stránka federace a organizace sportovních soutěží. Systém je propracován do posledního detailu, zabezpečen schopnými lidmi a nastaven dle potřeb širokého spektra výkonnostních i rekreačních golfistů.

6. Mediální obraz golfu ve společnosti stále není dobrý. Neumíme prodávat sebe sama a sport, kde jste sám sobě rozhodčím, přece má co nabídnout.

7. Bereme-li sport jako každý jiný a OH jako vrchol sportovních klání, pak tam golf bezesporu patří. Český golf měl na olympiádě svého zástupce a věřím, že v budoucnu tomu tak bude i nadále.

8. –

9. Nepatřím k lidem, kteří zůstávají věrni svým ideálům po celý život, protože nikdy nebyli v pokušení je uskutečnit.

František Holiš
Kandidát za region Východ B
1. Jako národní sportovní federaci, která pro rozvoj svého sportu za poslední čtyři roky odvedla ve všech oblastech velký kus práce a český golf posunula vpřed. Přesto je stále co zlepšovat. Aby český golf udržel současný trend a v nejbližších letech se opět přiblížil k evropské golfové špičce, považuji stanovení správných priorit za klíčové. Ať se nám to líbí nebo ne, práce každého sportovního svazu je odbornou i laickou veřejností hodnocena především podle dosažených výsledků. Dvojnásob to platí u olympijských sportů, mezi které golf opět patří. Výsledky reprezentace mají vliv na získávání finančních prostředků z MŠMT, ČUS, krajů nebo od sponzorů. Jsou to spojené nádoby. Proto si myslím, že hlavní priority by měly z těchto skutečností v nejbližších letech vycházet.

2. Odstraňovat rezervy, které v práci ČGF přetrvávají. A to v několika důležitých oblastech. Jednou z nich je vzdělávací systém ČGF. Chybí především nadstavbové a systémové vzdělávání golfových trenérů. Je pozitivní, že ČGF ve spolupráci s PGA C organizuje v posledních letech několikrát ročně odborné semináře pro české trenéry, které vedou kvalifikovaní zahraniční lektoři. To však nestačí. Je nutné systémovější a dlouhodobé řešení. Také nadějný projekt Se školou na golf by měl projít revizí a rychleji rozšiřovat svou působnost.
ČGF dlouhodobě finančně podporuje nadstavbové vzdělání českých rozhodčích. Mnohým z nich umožnila získat nejvyšší kvalifikaci v zahraničí. I když nelze časově a obsahově srovnávat způsob vzdělávání rozhodčích a trenérů, podobným způsobem by měla podpořit také vzdělávání vybraných českých trenérů. Každoročně na dobu minimálně pěti let by měli dva až tři perspektivní trenéři absolvovat kvalitní zahraniční výukové programy s finanční podporou ČGF. Takto investované peníze by měly velkou přidanou hodnotu a vrátily by se několikanásobně.
Ve srovnání s vyspělejšími golfovými zeměmi máme stále velmi úzkou základnu výkonnostního golfu. Tu si navíc nelogicky sami zužujeme nesprávnými rozhodnutími. Například tím, že opakovaně stanovujeme nevhodně nízké počty pro nominaci hráčů do regionálních tréninkových skupin. Dlouhodobě chybí kvalifikovaná metodika a určitě by se dalo udělat víc v oblasti propagace, marketingu a vyšší profesionalizace řízení. ČGF má před sebou stále hodně práce.

3. Je pravda, že k mírnému poklesu registrovaných golfistů došlo. V meziročním srovnání o necelá 4 %. Členská základna ČGF má ale různou věkovou strukturu a je důležité si říci, u které věkové skupiny došlo k poklesu a u které naopak k růstu. Osobně si nemyslím, že menší pokles členské základny představuje nějakou zásadní hrozbu. Je to však důležitý signál, nad kterým je nutné se zamyslet. ČR nicméně není jediná země, kde došlo ke snížení počtu hráčů. Podobné je to i v jiných evropských zemích, v USA klesl počet golfistů za posledních 15 let z 30 na cca 26 miliónů.
Příčin je více. Jednou z nich může být i změna současného životního stylu. Žije se nezdravě rychle a nedostatek času je hlavní heslo dne. Golf je časově náročný sport a mnoho lidí mu není ochotno věnovat tolik času. Ale na přesnější a odbornější analýzy jsou zde určitě povolanější.

4. Z ekonomického pohledu za nezdravý, z hráčského za příznivý. Před 20 lety jsme si všichni přáli, abychom měli v ČR co nejvíce kvalitních hřišť. To se stalo. Dnes máme 106 hřišť. Problém spočívá v tom, že růst členské základny nebyl zdaleka tak dynamický jako nárůst počtu hřišť. Sen o rychlém navýšení členské základny na 100 000 golfistů se rychle rozplynul. ČGF dnes registruje přibližně 54 000 golfistů. Nabídka hřišť v současné době převyšuje poptávku, v některých místech dochází k nežádoucím cenovým válkám mezi kluby a přetahování členské základny, což rozhodně není ideální. Můžeme si jen přát, aby převis nabídky v budoucnu nevedl k uzavření některého z českých hřišť.

5. Určitě organizaci golfových turnajů pod hlavičkou ČGF. Domácích i zahraničních. To umíme na evropské úrovni a prokázali jsme to již mnohokrát. Vysokou evropskou úroveň mají také nejlepší čeští rozhodčí.

6. Už jsem to zmínil v předchozích odpovědích. Takže shrnu – systémové nadstavbové vzdělávání českých trenérů, dlouhodobá absence kvalifikované metodiky, stále úzká základna výkonnostních hráčů, některé zbytečné chyby v tréninkovém systému, ale někdy také pomalé rozhodování uvnitř ČGF.
Jak to změnit? Podle mého názoru je nutné se podívat, jak tyto oblasti dokázali vyřešit ve vyspělých golfových zemích, které mají srovnatelné klimatické podmínky, členskou základnu a počet obyvatel jako ČR. Mám na mysli především Dánsko, Belgii, Holandsko, ale i další země. Chceme-li opravdu český reprezentační golf posunout výrazně k evropské špičce, a já osobně to považuji za prioritu číslo jedna, pak se bez aplikace prověřených zahraničních zkušeností neobejdeme.

7. Jednoznačně ano. Na LOH golf chyběl neuvěřitelných 112 let! Takže potřebuje nějakou dobu, aby těm, kteří ho neznají, naplno ukázal, jak dokáže být krásný, dramatický a zajímavý.

8. To je zajímavá otázka. Vnímám profesionální a amatérský golf jako dva dost rozdílné světy. Podobné je to i v jiných individuálních sportech, například v tenisu nebo lyžování, atletice atd. Takže si osobně dost dobře nedovedu nějaké trvalé a hlubší propojení představit. Je ale pravda, že i na těch nejprestižnějších světových golfových turnajích pravidelně dostávají šanci si zahrát talentovaní mladí amatéři. Pokud jsou opravdu dobří, všichni se nakonec profesionalizují.
Nejlepší profesionálové pomáhají tím, že jsou příkladem a vzorem pro amatéry, kteří jsou ochotni podstoupit tu velkou dřinu a odříkání, bez níž se žádná cesta na vrchol neobejde.

9. To je otázka spíš pro mé kolegy, kteří kandidují opakovaně. Já pro ČGF pracuji dost dlouho, zatím však na regionální úrovni. Do výboru ČGF kandiduji poprvé. Proto si velmi vážím toho, že mou kandidaturu podpořily kluby ze všech čtyř krajů našeho regionu. Dovolte mi, abych za tuto podporu prostřednictvím časopisu GOLF všem poděkoval.

Převzato z časopisu GOLF 3/2017
Připravil: Josef Slezák, ilustrační foto: Archiv Kaskády (Zdeněk Sluka)


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihlášení Golf NewsPoradna

Může být profík kedíkem amatéra?

Pekne pozdravujem pán Slezák. Prosím Vás môže mi na komerčnom dospeláckom turnaji robiť caddyho môj golfový tréner. N ...

Poradna

Žena, začátečník - nákup holí

Dobrý den, jsem úplný začátečník a ráda bych si pořídila své první vybavení. Na výběr je mnoho možností a nevím jaké. ...

OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
6000 Kč,-

Set želez Exotics EXi (5–PW), shaft UST Mamiya 40 F3 (flex R). Tradiční tvar, menší offset, maximální kontrola i délka. Skvělý poměr cena/výkon! ...