Spa Hotel Ulrika

pgac ilustraceV návaznosti na změnu klasifikace členů PGA Czech připomínáme podmínky, za kterých může být amatérský golfista přijat do PGA Czech. Žádosti o vstup do pro rok 2013 (včetně povinných příloh) se podávají písemnou formou v elektronické podobě (pdf) do 31. 12. 2012 na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Zájemci se mohou hlásit do dvou kategorií.

Ti, kdo vidí smysl své další kariéry ve svém dalším vzdělání a v následném předávání zkušeností svým klientům, se mohou ucházet o členství v kategorii VI –UČEŇ / APPRENTICE. Ti, kdo mají herní ambice a jej jim například cílem přímo olympijský turnaj, ti pak mohou vstoupit do kategorie VII – TURNAJOVÝ PROFESIONÁL / TOUR PROFESSIONAL.

Kategorie VI – UČEŇ/APPRENTICE

1. Podmínky:
- dosažení 18 let věku
- výkonnostní HCP 6,0 muži a 8,0 ženy
- dokončené 12leté vzdělání se složenou závěrečnou zkouškou ze studia nebo učebního oboru
- smlouva s klubem
- souhlas České golfové federace
- žadatel/ka musí v roce, ve kterém podává svoji žádost, v období 1. 5. – 30. 9. odehrát alespoň 5 kol ve kterých minimálně dvakrát na požadovaný handicap zahraje. Jedná se o kola v turnajích vypsaných na serveru České golfové federace.

2. Vznik členství:
Přijetí člena schvaluje a o přijetí rozhoduje představenstvo, přičemž k rozhodnutí o přijetí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Přijímání probíhá před výroční členskou schůzí. Členství vzniká na základě zaplacení povinných poplatků – členský příspěvek a školné.

3. Vzdělání:
Vzdělávání trvá 3 roky, je smluvně zajištěno vzdělávacím centrem pana Petra Němce. Vzdělávání funguje formou seminářů, převážně v zimním období. Je rozděleno na dvě části, odbornou, kterou provádí PGA (P. Němec) a všeobecnou, která probíhá na fakultě (FTVS). Každý rok je zakončen postupovou zkouškou do dalšího ročníku a závěrečnou zkouškou. Pro připuštění k závěrečné zkoušce je zapotřebí splnit herní výkonnost, tj. 5 uhraných výsledků +2 nad par hřiště, a to při turnajích pořádaných PGAC.

První tři měsíce jsou zkušebním obdobím. Tato doba slouží též k tomu, aby klub mohl podepsat smlouvu a v případě nepodepsání, aby kandidát neztratil amatérský statut.

Kategorie VII – TURNAJOVÝ PROFESIONÁL / TOUR PROFESSIONAL

1. Podmínky:
- dosažení 18 let věku – výjimka: u amatérských hráčů nižšího věku, kteří projdou Q-School a bude jim umožněn start na některé z profesionálních sérií, není tato věková hranice limitující (např. jako Klára Spilková)
- výkonnostní HCP min. +0,5 muži a min. 0,4 ženy
- souhlas České golfové federace

2. Vznik členství:
Přijetí člena schvaluje a o přijetí rozhoduje představenstvo, přičemž k rozhodnutí o přijetí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Přijímání probíhá před výroční členskou schůzí. Členství vzniká na základě zaplacení povinných poplatků – členský příspěvek a školné.

Obsah vzdělávání:
1. ročník – trenér mládeže, seminární práce, postupové ZK
2. ročník – trenér II. třídy, seminární práce, postupové ZK
3. ročník - PA, obhájení závěrečné diplomové práce, závěrečné ZK

Studijní obory:
a) výuka a trénink golfu
- základní fáze výuky
- využití spolupráce žáka
- diagnóza žáka, golfového švihu a specifických schopností
- vhodné komunikační dovednosti
- učební pomůcky
- vyučovací metody
- vyučovací programy /pedagogika, psychologie/
- individuální zvláštnosti skupin
- výuka skupiny

b) teorie a praxe techniky golfu
- názvosloví
- impact /činitelé mající vliv na let míče/
- základy Pre-shot
- základy In-swing
- historie výuky golfu
- krátká hra
- základní chyby
- mentální aspekty při tréninku
- speciální údery
- mentální aspekty při hře
- vedení hry na hřišti

c) oprava a udržba golfových holí
- konstrukční pojetí
- club fitting

d) pravidla golfu

e) organizace soutěží

f) nauka o golfovém hřišti
- základní údržba hřiště
- stavba hřiště

g) sportovní nauka
- dělení pohybového aparátu
- anatomie
- biomechanika
- fyziologie tělesných cvičení
- nauka o výživě
- nervová soustava
- sportovní a golfové úrazy

h) řízení obchodu
- zahájení obchodu
- vedení skladu
- skupiny kupujících

Kvalifikace v PGA
Master Pro - jmenování PGAE nebo PGAC
plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC ,
FTVS-UK(min. Trenér I. třídy), herní výkonnost - PA,

Head Pro - plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC ,
FTVS-UK(min. Trenér II. třídy), herní výkonnost - PA,
absolvování vzdělávacího semináře Basic a Advanced, pouze pro plně kvalif.

PRO PGAC s min. tříletou praxí v golfovém klubu a splnění podmínek pro
vedení Apprentice, dosažená kvalifikace má platnost tři roky.

Golfový profesionál – licence A
plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC , FTVS-UK(min. Trenér II. třídy), dosažená herní výkonnost - PA

Golfový profesionál – licence B
plně kvalifikovaný profesionál, který úspěšně ukončil studium PGAC, FTVS-UK, nesplňuje herní výkonnost - PA

Assistant - kvalifikace dosažená před PGAC TS recognized program me.

Apprentice - členové PGAC, kteří plní povinnosti tříletého vzdělávacího systému.

Tour Professional – splňuje herní výkonnost

Finanční podmínky:
- Vstupní poplatek nově přijímaného člena 13.500,- Kč (5.000,- vstupní, 8.500,- roční)
- 1. ročník studia 10.000,- Kč
- 2. ročník studia 15.000,- Kč
- 3. ročník studia 20.000,- Kč

4. Zánik a zrušení členství v PGAC :
a) dobrovolné vystoupení člena
b) porušení disciplinárního řádu
c) nesplnění podmínek zkušebního řádu v rámci vzdělávacího programu PGAC
d) neplnění povinností člena PGAC, zejména neplacení členských příspěvků
e) úmrtím

V případě zrušení členství může být uchazeč opětovně přijat až po uplynutí tří let od zrušení členství.

Žádosti o vstup do PGAC pro rok 2013 (včetně povinných příloh) se podávají písemnou formou v elektronické podobě (pdf) do 31. 12. 2012 na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zdroj: pga.cz


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přihlášení Golf NewsPoradna

Může být profík kedíkem amatéra?

Pekne pozdravujem pán Slezák. Prosím Vás môže mi na komerčnom dospeláckom turnaji robiť caddyho môj golfový tréner. N ...

Poradna

Žena, začátečník - nákup holí

Dobrý den, jsem úplný začátečník a ráda bych si pořídila své první vybavení. Na výběr je mnoho možností a nevím jaké. ...

OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
6000 Kč,-

Set želez Exotics EXi (5–PW), shaft UST Mamiya 40 F3 (flex R). Tradiční tvar, menší offset, maximální kontrola i délka. Skvělý poměr cena/výkon! ...